Баркаллу уьмрин эйсйир

Аллагьу Тяаьлайи туврайи жикъи уьмриъ, гьяйифки, гьеле-меле инсанариз чпин баркаллу рякъ бихъури шулдар. Хайлин касариз, чпи гъадагъу аьгъювалариз лигну, пишекарвалин цирклиъ лайикьлуди зегьметнан рякъ фтилан ккебгъруш, жямяаьтдин арайиъ фици гьюрмат гъазанмиш апIуруш, хусуси бахт фици абгуруш, аьгъдар. Хъа уьмрин къайдйири тасдикь апIурайиганси, гьарсаб къайдайиъ башкъаваларра ади шулу.

Сар-сариин юкIв улубкьу Нажмудин Гьяжикъурбановдин ва дугъан уьмрин юлдаш Марина Гьяжикъурбановайин уьмрин кьисматнан рякъ бахтлуб ва баркаллуб гъабхьну. Уьмриъ хайлин читинвалар алахьнушра, дурарихьан чпин мюгьюббат уьбхюз, мюгькам хизан дюзмиш апIуз, кьюр веледдиз ужуб тербия тувуз удукьну.

Хал-хизан ккебгъну, дурарин 50 йис ву, хъа гьаму багарихьди дурари кьюридира чпи бабкан духьну 70 йис хьувал къайд гъапIну.
Марина Павловна, РД-йин лайикьлу мялим, РФ-дин СПО-йин гьюрматлу гъуллугъчи, Каспийск шагьриъ машинар гьязур апIру ва сервисдин колледждиъ урус чIал ва литература кивру мялимди лихура.

Дугъан жилир Нажмудин Эфендиевичра РФ-дин СПО-йин гьюрматлу гъуллугъчи, РД-йин образованиейин отличник, РД-йин культурайин Министерствойин дахилнаъ айи музеярин Советдин ва Каспийск шагьрин агьли касарин Советдин вакил ву.

Марина Павловна 1949-пи йисан 8-пи февралиъ Саратовский областдиъ бабкан гъахьну. Дугъан дада, Марина бабкан шулайи вахтна, кечмиш гъахьну. Ккуни хпир кечмиш гъахьивалин дерднаан шубуд йислан дугъан адашра йикIуру. Маринайин аьхюрнур гъардаш Ленинграддиз Суворовдин ччвурнахъ хъайи училищейиз гьаъну, имбу шубур велед багахьлуйири чпин хизанариз гъадагъуру. Мектеб ккудубкIбан кьяляхъ, Маринайиз чан гъардшарикан ва чуччукан мялуматар ашкар шулу. Гьаци думу Дагъустандиъ айи гъардшихьна гъюру ва ДГУ-йик урхуз кучIвру. Кьюбпи курснаъ урхурайиган, Нажмудиндиз швушвди гъя-гъюру.

Нажмудин 1949-пи йисан 4-пи мартдиъ Хив райондин Фурдагъ гъулаъ гизаф бицIидар айи хазандиъ бабкан гъахьну. Бабкан духьну 5-пи классдиз гъягъяйизкьан, Нажмудин Герек бабу гъюрхну. Бали, думу чан дада ву кIури, гьисаб апIурайи.

Ккергъбан классарин кьяляхъ, Нажмудин Хивна интернатдиз гъягъюз хъюгънийи. 4-5-пи классариъ урхурайи бицIи бай, гьар йигъан 18 километр манзилнаъ Хивнарра гъягъюри, хъасин дарсарин кьяляхъ гъулазра хъадакну гъюри гъахьну.

Сад йигъан Герек баб яманди иццру гъахьнийи. Думуган дугъу, учв рягьматдиз гъягъяйиз, Нажмудиндиз чан багъри адашна дада фужар вуш, ашкар гъапIнийи.

Нажмудин бицIивахтнаан мина аьгъювалар гъадагъуз ккунир, спортдиин юкIв алир, шиърар дикIуз бажаранвал кайир вуди гъахьну. Гьеле мектебдиъ урхури амиди, дугъан шиърар газатариъ чап апIури гъахьнийи. ДГУ-йиъ тарихдин факультетдиъ урхурайи йисари Нажмудин Гьяжикъурбанов «Дагъустандин мяълийир ва ялхъвнар» кIуру гьюкуматдин ансамблин солист вуйи ва дугъу табасаран, лезги ва азербайжан чIалариинди мяълийир апIуйи.

Сифте Нажмудиндин абйир-бабар дугъан урус шурахъди сумчир апIбан къарарихъди разиди дайи. Амма жигьиларин сар-сарихьна вуйи кIван мани гьиссар гъяркъган, дурари чпин разивал тувну. Кьюд йисандин арайиъ Нажмудин армияйиан гъяйиз, жилирин абйир-бабарихъди сатIиди яшамиш шули, Маринайи табасаран чIалра, халачи убхузра гъудубгъну.

Армияйиан гъюбан кьяляхъ, Нажмудин Къяякент райондин Дружба поселокдин культурайин Хулан директорди тяйин гъапIнийи. Хъа университет ккудубкIбан кьяляхъ, жигьил пишекрар Къарабудагъкент райондин Гели гъулан мектебдиз гьаъру. Нажмудинди душваъ, хябяхъдин мектебдиз рягьбервалра туври, ТОКС тешкил апIуру ва Гели гъул’ан Ватандин Аьхю дявдиъ бейхабарди гъудургу 37 агьали агуру. Хъа Маринайи, мектебдин дарсарихьан азад вахт ккабхъубси, къумугъ шубариз халачи убхуз улупури гъахьну.

Хьуд йислан жигьил хизан Каспийск шагьриз кючмиш шулу. Дурари шагьрин мектебариъ дарсар кивуз хъюгъру. Нажмудин Эфендиевичди учв Каспийск шагьрин 3-пи нумрайин мектебдин тербияйин цирклин завучди лихурайи йисари мектебдин бинайиинди ва 6-пи нумрайин ПУ-йиъ лихурайи вахтна, гьадушваъра юрд аьгъю апIру музей тешкил гъапIнийи.

Гьаци, шагьрин кIулиъ айири, дугъаз Каспийск шагьриъ юрд аьгъю апIру музейин директорди дийигъуз теклиф апIуру. Чав музейиъ лихурайи йисари Нажмудин Гьяжикъурбановди музей цIийи экспонтарихъди ва багьалу кагъзарихъди абцIуз хайлин зегьмет гъизигну.

Гъи музей Каспийск шагьрин маш улупру идара дубхьна. Ва дидин машгьурвал йислан-йисан артухъ шула. 2015-пи йисан музей ВДНХ-йин гьюрматлу доскайикна гъадабгънийи.

Душваз Турцияйиан, Кьибла Кореяйиан, Грузияйиан, Азербайжандиан, Литвайиан, Казахстандиан ва хайлин жара уьлкйириан туристар хяларди гъюри шулу. Музейин асас учIру месэла – 10 агъзуртIан артухъ экспонатар адагъуз йишв гьубкIри адрувал ву. Гьаддиз дурарикан хайлиндар гьелелиг ишкIариъ гъузра.

Гьюрматлу Марина Павловна ва Нажмудин Эфен-диевич! Ичв 70 йисандин юбилей кIваантIан мубарак апIури, учвуз жандин сагъ’вал, бахтлу, шаду ва ярхи уьмур ккун апIурача.