Асккан Яракк гъулаъ культурайин цIийи Хал

Дишагьлийирин Йигъан гъаншариъ Хив райондин Асккан Яракк гъулаъ культурайин цIийи Хал ачмиш апIбахъди аьлакьалу шадлугъар къайд гъапIну.

Шадлугънан мяракайиъ вахтназ вуди «Хивский район» МО-йин главайин вазифйир тамам апIурайи Агъамирзе Гьямзабегов кIулиъ ади райондин актив ва саб жерге жара хялар, гъулан жямяаьтлугъ иштирак гъахьну.

Мярака ачмиш апIури, райондин культурайинна спортдин, жигьиларин месэлйириз лигру ва туризмдин отделин начальник Зарема Шягьсиновайи райондин ва кIулди му гъулан жямяаьтлугъдиз мициб пешкеш гъапIу райондин ва республикайин гьюкмин кIулиъ айидариз чухсагъул мялум гъапIну.

– «Культурайин цирклиъ гъуларин аьтрафар артмиш апIувал» федералин метлеб- лу проект уьмриз кечирмиш дапIну, гъи Асккан Яракк гъулаъ дибдиан рас апIбан кьяляхъ медениятдин Хал ачмиш апIурахьа.

Тялукь дигиш’валари гъулан жигьиларин улихь сифтена-сифте яратмиш’-валин рякъ’ан чпин удукьувалар ахтармиш апIбаз аьлава рякъяр ва мумкинвалар ачмиш апIиди. Гъулариъ социалин цIийи ужагъар хьувал вари райондиз хъуркьувал ву, – гъапну чан улхбаъ А.Гьямзабеговди.

Шадлугънан мяракайин аьхириъ му гюрчег дарамат тикмиш апIбаъ лишанлу гъахьи тикилишчйириз райондин администрацияйин терефнаан чухсагъул мялум гъапIну.