Назук гьиссарин вилаятдин гьюкумдар

 

Уьмрин гьарсаб цирклиъ чип’инди девир уткан апIурайи, замана чпин ччвурнан лишниккди гъябгъюз гъитрайи касар шулу. XX аьсрин табасаран литературайикан улхуруш, дидин сабпи гьацI Абумуслим Жяфаровдин, хъа 1980-пи–2010-пи йисар Шамил Къазиевдин кьувватлу, вари терефариин артмиш вуйи бажаранлувалин лишнариккди гъушну, пуз шулу. Дурарикан гьарсар чпин девриъ манишин ва акв туврайи цIюмгълар гъахьну.

Цци кьюбби шаирарин юбилейин йисар ву. Сарин 110 йис дубхьна, кьюрпирин – 75 йис. Мялум вуйиганси, шаирар кечмиш шулдар, дурар, чпин эсерар инсанарин юкIвариъ имбукьан гагьди, чIивиди гъузру.

Абумуслим Жяфаровдин яратмишарикан, дугъан уткан прозайин, поэзияйин ва драматургияйин эсерарикан мартдин 28-пи йигъан Дагъустандин Милли библиотекайиъ кIули гъубшу конференцияйиъ ихь ватанагьлийири хайлин мани ва лайикьлу гафар гъапнийи.

Узуз Шамил Къазиевдин сюгьрин поэзияйиканра кьюб гаф пуз ккундузуз. Фунуб темайикан бикIурушра, шаириз текдитIан даршлу, кIвак карсру, фагьмиъ урхурайибдин шикил чIиви апIру, пучIу ва гьадму саб вахтна лап мас айи, тясирлу гафар дихъуру.

Гьациб назук шейъ ву гвачIин,
Хиял апIин, шюшдин гажин,
Гьевесну абцIнайи аку…
Кубкьиш, дюбгъну, йигъ шулу кур.

Яраб сарун шликIа гъибикIнийкIан гьамкьан утканди, жизби гучI’вал кади, мучIу йишван кьяляхъ аку дюн’яйиз дуфнайи гвачIиндикан?!

Ватандин, багъри Ккум’арин гъулан уткан шиклар, деврин нукьсанвалар, жарариз юкIв адабгъну тувуз гьязур вуйи жумарт рюгьнан ва мухриъ кIван ерина гъван ивну лицурайи касарин суратар, пис дявдин йигъар, философияйин дерин фикрар, бабаз бахш дапIнайи, урхруган, дадйирихьна жвуван рафтари нач тувуз гъитру цIарар, бицIидарин арсрансдар аьлхъбан сесер, дявдиъ гъийидарин яснаъ айи дадйирин ва чйирин, гъеебхьиган зегьле гъахру ишлар, дюзвалинна нягьякьвалиъ инсандин кIваъ гъабхурайи гъати женгар, дишагьлийихьна вуйи назук гьиссар ва мюгьюббатнан аку умудар, жилиин марцци зегьмет зигурайи гьялал касар, пулихъ вари масу тувуз гьязур вуйи, невснан лукIар – вари, вари текрар апIуз даршлу устадвалиинди атIагна Шамил Къазиевдин поэзияйиъ. Му устадвал дугъаз, шаксузди, автори чан «Поэзия» шиъриъ дибикIнайиганси, заварилан Аллагьдин гьюкмиинди, вартIан заан, дидиз лайикь касдиина ипнайи зазар кайи тажди тувнайиб ву. Думу тажди кIваз тувру аьзабнан натижайи шаири саб мискьалра кучIал кадру шиърар арайиз хура.

Шаирин гьарсаб гафну, гьарсаб цIарну ухьуз инсанвалихьна илтIикIуваликан, гьякьикьи гюрчегвал, кIван манивал къалп шей’арихъ гьюдюдюхюваликан, ухьу дюн’яйиина гъахиган бабу туву инсанвалин цIюмгъял – марцци ва гъюдли юкIв – гьадму дережайиъди уьбхюваликан тавакъу апIура.