Яв хъуркьувалариз ккилигурача, Алан

Алан Рашидов – спортдин ММА жюрейиин машгъул духьнайи табасаран спортсменарикан варитIан жигьилур ва варитIан гизаф хъуркьувалар гъадагънайир ву. Думу Табасаран райондин ТIаттил гъул’ан ву, гьамусяаьт чан абйир-бабарихъди Буйнакск шагьриъ яшамиш шула. Алан тербияламиш ва талитарихьна гьязур апIурайи тренер дугъан адаш Алим Рашидов ву. Улихьна йигъари дурар «Табасарандин нурар» газатдиз хяларди гъафнийи. Дурарихъди гъабхьи ич сюгьбат жикъиди исихъ чап апIурача.

 

– Алим Ильясович, уву спортсменар наан вердиш апIураш, яв тербиячйири фицдар хъуркьувалар гъадагънаш, гьаддикан ктибтуб ккун апIурача.

– Узу Буйнакск шагьриъ «Скорпион» клубдиъ спортдин ММА жюрейиан спортсменар вердиш апIураза. Клубдиз 90-тIан артухъ баяр гъюра. Узу тербия туврайи спортсменар хъади Урусатдин гизаф йи- швариъ ММА-йиан талитариъ иштирак гъахьунча. Узура улихьди боксдиин машгъул вуди гъахьи спортсмен, бокс-диан спортдин мастер вуза. Узу тербияламиш апIурайи спортсменарин арайиъ Урусатдин, Дагъустандин, дюн’яйин чемпионар а. Бокс – спортдин цIиб гъагъи жюре ву, гьаддиз узу йиз бализ юкьяр дисбан спортдиин машгъул хьувалин теклиф апIури гъахьунза. Хъа чав Аланди спортдин ММА-йин жюре ктабгъну. ЙицIуд йис гъабхьихъан мина думу тренировкйириз гъюз хъюгъну. Магьа гьамус дугъан 15 йис дубхьна. Хьуд йисандин арайиъ думу 7 ражари дюн’яйин чемпионвалин талитариъ иштирак гъахьну. Улихьнаси Москвайиъ ММА-йиан талитар кIули гъушну. Душваъ чан гъагънан (60 кг) жюрейиан иштирак шулайи спортсменарин арайиъ Алан чемпион гъахьну. Гъадагънайи хъуркьувалариин дийигъбанди дарча. Алан аьхю аьшкьниинди тренировкйириз гъюра, талитариз гьязур шула. Узкан асиллу вуйиб узура тамам апIураза. Зегьмет зигурача, Первердигар Аллагь учуз кюмекра шула.

– Аланди «гьамглин элжег» гъадабгъбакан ктибтуб ккун апIурача.

– Хаджалмахи гъулаъ Дагъустандин чемпионат гъябгъюрайи. Ухьуз мялум вуйиганси, Дагъустандиъ гизаф спортсменар а, мушваъра гъалибвал гъадабгъуз рягьятди дар. Алан шубур спортсмендихъди гъагъи талитариз удучIвнийи ва гъалибвал гъадабгънийи. Гьадмуган дугъаз пешкешди «гьамглин элжег» тувнийи.

– Жвуван велед спортдиъ тербияламиш апIувал рягьят ляхин вуйин, дарш читин?

– Саб терефнаан, жвуван веледдикан лазим вуйиб тIалаб апIуз рягьятди ву. Хъа тмунуб терефнахъан, гьар вахтна юкIв убгури шулу. Бязи талитар гъягъюрайиган, али йишв’ин дусну гъузуз шулдар. Жвуван веледдиз йивурайивал рябкъювал читин ляхин ву, думу вахтна йиз юкIв фици шулуш, сар узузтIан мялум дар. ЧIигъар апIбу, талитарин кьяляхъ йиз сес гъядябгъну шулу.

– Алан чан гъагънаъ варитIан адлу спортсмен вушра, дугъкан гьаз цIибтIан мялум дар?

– Дугъриди гъапиш, узу тренер вушра, Аландикан гизаф мялуматар туврадарза. Вушра, яваш-явашди дугъкан ихь ватанагьлийириз аьгъю шула. Улихьнаси Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбановди узуз теклиф гъапIну, гюрюшмишра гъахьунча, пешкешра тувну.

Мартин Сефербеговди чахьан шлу кюмек апIура, насигьятар тувра. Газатдиз гъягъювалин теклифра гьадгъан терефнаан гъабхьнийи.

Аланди 9-пи классдиъ урхура. Адашдин гафариинди, спортди урхувализ манигъ’вал апIуз гъитрадар. Эгер мялимди урхувалин гьякьнаан аьрзйир апIуз хъюгъиш, адашди тренировкйириз гъягъювал къадагъа апIура. Думуган журналиъ айи кьиматар дишлади дигиш хьуз хъюгъру. Ужур спортсменди дарсарра гьаци ужуди дурхну ккунду.

– Алан, фунуб талитнаъ варитIан читинди алабхъунвуз?

– Узу гизаф йишвариъ, гьадму гьисабнаан Казахстандиъ, Азербайжандиъ, Москвайиъ, Тольятти шагьрариъ талитариъ иштирак гъахьунза. Гьарсаб талит чан кьадар читинуб шулу. Рягьятди тек-бирра шулдар. Ихь табасаран баяри, гьарсаб вахтна натижйирикан гьерхри, узухъди аьлакьа уьбхюра, йиз гъайгъушнаъ ади шулу. Талитариз гьязур шлуган, рюгь капIри, гъалибвалик умуд кивуз улупури шулу.

– Алан, яв яш 18 йис гъабхьиган, спортдин фуну жюрейиин машгъул хьуз ккава?

– Узуз Fight Night тешкилат кьабулди вузуз. Дина кьабул апIбан бадали, уву ужур спортсмен вуйивал улупну ккунду. Гъи узу гьаддиин ляхин апIураза.

Алан гизаф гафар дарапIру, чан кьувватнан гъавриъ айи бай вуйивал ачухъди гъябкъюнчуз. Яв аьхю хъуркьувалариз ккилигурача, Алан!!!