Циркнан мектебдин – 50 йис

Майин 15-пи йигъан Дагъустандин Огни шагьриъ Республикайин циркнан искусствойин VIII фестиваль кIули гъубшну. Му мярака Дагъустан Республикайин культурайин Министерствойин, республикайин халкьдин яратмиш апIбан Хулан, Дагъустандин Огни шагьрин культурайин Хулан ва циркнан мектебдин коллективдин тешкиллувалиинди гьязур гъапIуб вуйи.

Му серенжем Дагъустандиъ циркнан мектебдин шибритI диву, Урусатдин ва Дагъустандин культурайин лайикьлу пишекар, чав тешкил гъапIу циркнан искусствойин мектебдиз 47 йисандин арайиъ гъюри гъахьи баяр-шубариз чан аьгъювалар ва кьувват багъиш гъапIу Камил Къурбанов кIваин апIбаз ва гьацира му циркнан мектеб тешкил гъапIхъан мина 50 йис тамам хьпаз бахш дапIнайиб вуйи.

Фестивалиъ, Дагъустандин Огни шагьриъ айи циркнан коллективси, Мягьячгъала шагьриан, Магьярамкент, Къули, Хив районариан дуфнайи пягьливнар иштирак гъахьну.

Шагьрин майдандиин культурайин Хулан яратмиш апIбан коллективари гьязур гъапIу концертдин программайилан ккебгъну, серенжемдин кьюбпи пайнаъ мина дуфнайи пягьливнари чпи гьязур дапIнайи номерар улупнийи. Му йигъан Камил Агъакеримовичдин ччвур туву циркнан мектебди гьязур гъапIу программа чпин тешкилатдин гьяятдиъ улупну. Думу программайин кьяляхъ, му мектебдиъ учIвру йишвахь хьайи цалик Камил Къурбанов кIваинди гъитбаз вуйи мемориалин доскара ачмиш гъапIну.

Серенжем давам апIбан бадали, дидин вари иштиракчйир циркнан арена айи залиъ уч гъахьну. Душваъ мярака ачмиш гъапIу му мектебдин мялим, Камил Агъакеримовичдин риш Регина Къурбановайи Дагъустан Республикайин культурайин министр Зарема Бутаевайиз гаф тувну.

«Дагъустан Республикайин улихь-кIулихь хьайидарин терефнаан гъи узу лайикьлуди Камил Къурбановдин ччвур тувнайи коллектив 50 йисандин юбилейихъди тебрик апIураза. Кафари Кавказди айи-адру саб циркнан мектеб тешкил гъапIу Камил Агъакеримовичдин хизанди дугъан ляхин давам апIурайивали ухьу вари рази апIура. Циркну бицIи баяр-шубарин юкIвариъ аквар кархьра. Ичв коллективдиз хъуркьувалар ккун апIурза», – гъапну Зарема Ажуевнайи ва мектебдин директор Аьбдулкерим Къурбановдиз, мялимар-тренерариз, пишекрариз Гьюрматнан грамотйир тувну.

Му йигъан циркнан мектебдин коллективди ужуб устадвалиинди гьязур дапIнайи программа улупну. Уч духьнайидарин улихь чан абайи юкIв хъади улупру номерарин кьяляхъ, дугъан худул Камил Аьбдулкеримовичди, чан абайиси аьхью кьумарикан «Дуствалин гъармах» дапIну, Зарема Ажуевнайиз багъиш гъапIну.

Дугъриданра, му мектебдин яратмиш апIбарихъди таниш вуйидарикан швнур-сарикан му программайин кьяляхъ гьамцдар гафар гъеерхьунзуз: «Камил Агъакеримовичдин ляхин давам апIура, цирк ужудар хилариъ а».

Му йигъан серенжемдиъ удучIвну гъулху гьарсар касди Камил Къурбанавди чан уьмрин кьяляхъ гъибту аку шилнакан, дугъан инсанвалин хасиятнакан, пишекарвалин заан дережайикан гъапну.

Чан улхбаъ Аьбдулкерим Къурбановди циркнан фестиваль тешкил гъапIдариз, мемориалин доска кебхбаъ гъайгъу гъизигдариз, серенжемдиъ иштирак гъахьидариз чухсагъул мялум гъапIну ва циркнан устадрин ляхин давам шулайивал тасдикь гъапIну.

Серенжемдин аьхириъ Регина Камиловнайи гьамци гъапну: «Ич циркнан хизан гизафдариз нумуна ву. Хъуркьувалар айи гьарсар жилижвуван гъвалахъ дишагьли хъа. Узуз, вари залиъ айидар гъудужвну, йиз дадайиз гарччлар йивну ккундузуз».

Му гафарин кьяляхъ вари гъудужвнийи ва Раиса Къурбановайиз гурлу гарччлар гъивнийи.

«Табасарандин нурар» газатдин коллективдин терефнаанра му мектебдин коллектив 50 йисандин юбилейихъди тебрик апIури, дидиз гележегдиъ хъана заан хъуркьувалар ккун апIурча!