Жигьил шаирихъди таниш йихьай

Баяр-шубарин уьмриъ хизандин айитI туву тербияйи важиблу роль уйнамиш апIуру. Думу тербия мяналуб хьпан бадали, тербиячийизра ужуб тербия ади ккунду. Дугъриданра, уж`валиъна ккунишнаъ артмиш гъапIу бицIир аьхю гъахьиган абйир-бабарин далу шулу. Мицир касдин уьмрихьна вуйи лигбар, гъиллигъар жигьил вахтнара лайикьлудар вуди шулу.

Гьаму макьалайиъ узуз ихь газат урхрудар 2000-пи йисан Хив райондин Гъвандикк гъулаъ бабкан гъахьи Сабина Гьясратовайихъди таниш апIуз ккунди азуз. Му шуран адаш Салават шиклар йивру пишекар, хъа дада Гюльханум, ихь халис табасаран дишагьлийирси, халачачи ву.

Багъри гъулаъ ужудар аьгъювалариинди 9-пи класс ккудубкIу Сабина 2015-пи йисан Дербент шагьриъ айи, мялимар гьязур апIру колледждик урхуз кучIвру. Ццийин йисан колледж хъуркьувалиинди ккудубкIну ва кьялан пишекарвалин образование гъадабгъну, Сабинайи чан багъри гъулаъ айи бицIидарин багъдиъ тербиячиди лихбакан фикрар апIура.

Сабинайихъди сабпи ражари узу Дербент шагьриъ табасаран чIалниинди эсерар дикIрудар уч шлу «Гьевес» клубдин серенжемдиъ таниш гъахьнийза. 2016-пи йисхъан мина шиърар дикIуз хъюгъю шуру табиаьтдикан, дадайикан, чан кIваъ айи фикрарикан эсерар дикIура. Чан сабпи шиир дугъу чвлин фаслиз бахш гъапIну. Дупну ккундуки, гьамусяаьт милли чIалариинди эсерар дикIру жигьилар ихьси жара халкьаринра думукьан адар, хъа ужуди багъри чIал аьгъю Сабинайин шиърари ихь табасаран литературайиъ лайикьлу йишв бисур кIури, умудлу хьуз шулу.

2018-пи йисан жигьил шаирин «КIван гьарай» ва «ЧIал – йиз девлет» кIуру шиърар «Табасарандин нурар» газатдиъ чап гъапIну. Ич сюгьбатнаъ Сабина Гьясратовайи чав гизафси М. Митаровдин, Ш. Къазиевдин, Ю. Базутаевдин, Аь.Аьбдурягьмановдин ва гьацира жарадарин эсерар урхурайиваликан гъапнийи.

Гьаму вахтназ Сабинайин швнуб-саб шиир уч духьна, ва жигьил шаири шиърарин гъварч чап апIбакан фикрар апIура.
Газат урхрудар Сабина Гьясратовайин кьюбсан шиърихъди таниш апIурача.

Дадайиз

Уву вува, му йиз уьмрин гьякь гьякал,
Аман тувру читин вахтна йиз дарман.
Рябкъри аьхю увуз уьмриъ му уж’вал.
Увуз вуйиз гьаму цIарар гъи, масан.

Гъубзди гьарган кIваин йиз яв ширин сес.
Уву гъиву мукьми капIру зук гьевес.
КIваин вуйиз, хъана кIваин, йиз дада,
Даришри гьич пашман уву саб вахтна.

Узу гъюрхю хилариз ишри гъурбан,
Ширин мукьам гъиву сесназ яв  уткан.
Хъана вуйиз увуз аьхю йиз икрам.
ХъапIуз уьмур туври кьуват вуз гьарган.

 

Гъайих узу!

Гъайих узу завун ярхла аьршариз,
Мерккар айи аьхъю йифун чюллериз.
Гьялак йихьа гъахуз узу ярхлариз,
Сар инсандиз дяркъюн адру юрдариз.

Саринкьа гьич фикриъ адру дагълариз,
Азад микIар гьюрхну айи завариз,
Женнет багъдиз ухшар вуйи майднариз
Гъайих узу ярхла – ярхла ярхлариз.

Хъана гъайих узу цIийи йишвариз,
Гьич саринкьа рюгьяр дарши дюн’яйиз.
Гъайих хъана вартIан ягъал гъарзариз,
Жегьеннемдин дерин айи гьюлериз.

Гъадабгъурза зухьди дина чюнгюр йиз,
Мукьам йивуз гъяркъю узуз юрдариз.
Белки, шуйхьиб вартIан багьа йиз мухриз
Сабпи ражну гъяркъю йишвар улариз.

Йивуз кказа хъана чюнгюр йиздариз,
Гьарай апIну мукьам йивуз ебхьруриз.
Эгер гъашиш мукьмар ичIи гьавайиз,
Махан кьяляхъ узу гъаши дюн’яйиз.