Ватандин баркаллу игит, женгчи, ич дамагъ…

2000-пи йисан 11-пи мартдиъ Хив райондин Гъвандикк гъулаъ бабкан гъахьи игит Рамазанов Руслан Гьяжимурадович, аьсрар гъушишра, халкьдин юкIвариъ гъузди.

Бабкан духьну цIиб вахтналан Русландин хизан Томскдин областдиъ Александровское гъулаз удубчIвну гъубшну. Душваъ Руслан аьхю гъахьну, ва дугъу му гъулан сабпи нумрайин кьялан мектебра ккудубкIну. Мектебдиъ думу, дарсариин юкIв али бай ву кIури, мялимариз гизаф ккундийи. Русландин бажаранвал анжагъ дарсар урхбиинди сяргьятламиш гъабхьундар – бали самбо гъудубгъну, ва думу швнуб-саб ражари жюрбежюр шагьрариъ кIули гъушу талитариъ пешкешнан йишвариз лайикьлу гъахьну.

2018-пи йисан, мектеб ккудубкIумитIла, Руслан Рамазанов Псков шагьриъ армияйин жергйириз чан буржи тамам апIуз гъушну. Сад йислан, гъуллугънан вахт ккудубкIган, Русланди дадайиз, Псковдиъ контрактдин бинайиинди гъуллугъ апIуз йикьрар йитIураза кIури, хабар хътапIуру. ФтиканкIа хабар адру дадайи разивал тувнийи. Кьюд йислан Украинайин аьтрафариин хусуси метлеб айи дявдин операция ккебгъубси, Руслан варитIан гъати женгар айи йишваз гъухнийи…

Дявдин йивбариъ Руслан Рамазановди игитриси, чан жандилан хил алдабгъну, жигьил уьмур кьатI хьайизкьан Ватандин сяргьятар дирбашди гъюрхну. 2022-пи йисан 27-пи сентябриъ жигьил табасаран бай, инсафсуз душмнарин бомбарин тикйир куркIну, 22 йисаъ ади кечмиш гъахьну.

Русландин 9 йис вуйиган, дугъан адаш рягьматдиз гъушнийи. Дугъаз дадана читIан адайи. СВО-йиъ эскервалин буржи тамам апIурайи бай гъакIну кIури, хабар кубкIиган, дугъан дадайиз юкIв адабтIганси иццру гъапIнийи. Игитрин майит Ростовдиз хътапIнийи. Душв’ан думу адабгъну, Русландин дада Насиятди ва мирасари Гъвандикк гъулаъ накьвдик кивну.

«Ич дуст, даягъ юлдаш, дирбаш, кIубни, гьарган ич гъвалахъ хъади гъахьи ич юкIв, уву ич кIваълан гъягъидар…» – гъапнийи Русландин дявдин дустари. ЦIиб вахтналан Русландин тренери «Обь» спорткомплексдиъ самбойиан игитрин ччвурнахъ хъайи спортдин турнир тешкил гъапIнийи. Талитариъ областдин швнуб-саб гъул’ан 60 спортсмен иштирак гъахьнийи.

«Узу гъи ихь мяракайиин лап шад вуза. Гъи гьаму талитариз дуфнайидарикан гизаф баяр ич игит Русландин юлдшар ву. Урусатдин армияйин женгчи, Ватан уьбхбан бадали чан жан дивну, гъуллугънан вазифа бегьемди кIулиз адабгъу Руслан Гьяжимурадович, увуз аферин!» – гъапнийи, талитар ачмиш апIури, игитрин тренер Альфред Абукаровди.

Украинайиъ кIули гъягъюрайи дявдин женгнаъ Ватан бадали жан фида гъапIу игит, баркаллагь уву гъюрхю дадайиз! Ихь Ватандиъ мицисдар дирбаш инсанар имиди, гьич саб дявдира думу ккидипидар. Гъи Украинайиъ айи игитариз пуз ккундузуз: «Учвуз сабур артухъ ибшри. Ватанпервервалин буржи тамам дапIну, гъалибвал гъадабгъну, сагъ-саламатди кьяляхъ гъачай!»