Мялимар кьабул апIура

 

 Хив райондиз нубатнан метлеблу командировкайиз гъушдари, му райондин швнуб-саб идарайин кIулиъ айидарихъди гюрюшар тешкил гъапIнийча.

Учу райондин образованиейин управлениейиз гъягъруган, дидин кIулиъ айи Казбек Къазиев химия ва история предметарин ЕГЭ тувбан серенжемдиан дуфну амийи. Чан лянариан мажал адрувализ дилигди, дугъу учухъди саюгьбат гъабхузра вахт гъабгну.

МЯЛИМ – ДЕПУТАТ – ДИРЕКТОР

Казбек Къазиев Хив райондин Фурдагъ гъул’ан ву. Дугъу сифте ккергъбан классар багъри гъулан мектебдиъ, хъа 4-9-пи классар Ургъа гъулан кьялан мектебдиъ ккудукIну ва 9-11-пи классариъ Мягьячгъала шагьриъ гъурхну. ДГПУ ккудубкIбан кьяляхъ, 1999-пи йисан думу багъри гъулаз мялимди гъюру. 2005-пи йисан гъулан собраниейиз ерли депутатди ктагъну ва 2011-2016-пи йисари Хив райондин депутатарин Собраниейин депутат гъахьну, 2012-пи йисан Ургъа гъулан мектебдин директорди тяйин гъапIну. 2015- пи йисан дугъу регьбервал туврайи мектеб вари райондиъ варитIан ужубси гьисаб гъапIну. 2016-пи йисан Ургъа гъулан мектеб «Урусатдин варитIан ужудар 100 мектеб» конкурсдиъ иштирак гъабхьну. Думуган Казбек Къазиевдиз Урусатдин мектебарин варитIан ужур директор ччвур тувнийи. Дугъу регьбервал туврайи мектебра Урусатдин варитIан ужударсдар 100 мектебдин сиягьдиз гъадабгъну, дидизра гъизилин медаль тувну.

2018-пи йисан 19-пи августдиъ Казбек Къазиев Хив райондин образованиейин Управлениейин начальникди тяйин апIуру.

 

МЯЛИМАР АДАР

Ич сюгьбатнан эвелиъ Казбек Къазиев образованиейин цирклиъ алахьурайи учIру месэлйирикан улхуз хъюгънийи. Дугъан гафариинди, мектебариъ мялимар гьуркIри адрувалин месэла гъи варитIан учIрударикан саб вуди гьисаб апIуз шулу. «Гъи мектебариз жигьил пишекрар гъюра, хъа дурарин арайиъ гъудуркьу мялимар лап цIибтIан адар. 2000- пи йисари Урусатдиъси Дагъустандиъра «подвалин» вузар гизаф арццнийи. Дурариъ, ухьуз варидариз мялум вуйиганси, асас фикир пишекарвалин аьгъювалариз туври гъахьундар. Гъи мектебариъ гьадму вузарин мялимар гизаф лихура. Дурар ляхнариан адауруш, дурарин ерина дерккуз жара, заан дережайин пишекарвал айи мялимарра лап цIибтIан адар. Гьаддиз педагогвалин гъудубкьу коллектив адруган, мектебариъ образованиейин дережара зяифуб шулу.

 

Учу яваш-явашди му месэлйир гьял апIуз рякъяр агурача. Узу гьамушваз ляхниз гъюруган, инглис чIалнан мялимар адрувалихъди аьлакьалу месэлара варитIан учIрударикан саб вуйи. Гъийин йигъаз 6 мялим гъагунча. Шагьрариан гъафидар деъру хуларихъди тямин гъапIну. «Табасарандин нурар» газатдиан тина узуз ихь жигьиларихьна илтIикIуз ккундузуз. Гъи Хив райондиъ мялимвалин ставка хьади кабинетра кIули гъабхурайи мялимарикан гьич сар касдира 20 агъзуртIар асина маважиб гъадабгъурадар. Гьамусяаьт райондиъ мялимариъ игьтияж айи мектебар а. Урус чIал, инглис чIал, математика, химия, биология предметарин мялимар ляхнариз гъадагъурча», – гъапну Казбек Къазиевди.

 

МЕКТЕБАР ХЪЯРКЬНУ

Гъюблан-гъюбаз райондиъ жигьилар гъулариан удучIвну гъягъбан дюшюшар артухъ шула. Гъулариъ агьалйир адрувал себеб дубхьну, гъубшу йисан Хив райондиъ шубуб мектеб хъяркьну: Фурдагъ гъулан кергъру классарин, Атрик ва Ккувигъ гъуларин мектебар. ИкибаштIан, гъулариъ жигьил хизанар гъудрузрайиган, мектебариъ баяр-шубарра адар. Мектебар хъяркьюз мажбур шула. Хайлин мялимар ляхнарихьан гъахьну.

 

МЕКТЕБАРИН АЬГЬВАЛАТ

Хив райондиъ 18 кьялан, 6 аьхю ва 5 ккергъбан классарин мектебар а. Гьадму 18 кьялан мектебдикан цIийи алалау мектебар 4-тIан амдар. Аварийный гьялнаъ айи мектебарикан улхуруш, дурар Ляхла, Зилдикк, Кашкент, Ккугъ гъуларин мектебар ву. Цци 1-пи сентябриъ ЦIудухъ гъулаъ тикмиш апIурайи мектеб ачмиш апIиди. ЗахитI гъулаъра цIийи мектеб абццди. Сюгют гъулан мектебра гъагъи гьялнаъ а. Дидихъди аьалкьалу месэлйирра гьял апIру рякъяр агура.

 

150 МЕКТЕБ

«Мидланра гъайри, республикайин «150 мектеб» кIуру проектдиъ иштирак хьуз шубуб заявка тувунча: Мажвгул, Гъвандик ва Фрюгъ гъуларин мектебариан. Гъийин йигъаз Мажвгул гъулан мектебдин заявка кьабул дапIна, хъа имбу кьюбиб мектебарра проектдик кахьди кIури, миж кайич», – ктибтура Казбек Къазиевди.

 

ИМТИГЬНАР

ЕГЭ-йихъди аьлакьалу месэлайикан улхури, дугъу 9-пи классдихъан мектебарин классар ичIи шулайиваликан гъапну. 10-15 ученикдикан мектебдиъ 4-5 кастIан гъузрадар. Аьхюнуб пай живанар кьялан пишекарвалин образование гъадабгъуз гъягъюра. Баяр-шубариз, чпихьан ЕГЭ-йиан лазим вуйи баллар гъадагъуз шулдар кIури, гучIура. Хъа аьхиримжи йисари мектебариъ урхурайи баяр-шубари, ЕГЭ лап ижми гюзчиваликкди гъабхурайивал рябкъюри, аьгъювалариз артухъ фикир тувуз хъюгъна. Улихьди пулихъ фунуб-вушра месэла гьял апIуз шуйиш, гъи сабпи нубатнаъ аьгъювалариз фикир тувуз хъюгънайивалин жигьилар гъавриъ а.

 

БАБАН ЧIАЛ

Бабан чIаларин дарсарикан улхури, УО-йин начальникди му предметариз чав асас фикир туврайиваликан ва мектебариъ гьяфтайиъ 2 дарс бабан чIалариз ва 3 дарс литературайиз жара дапIнайиваликан гъапну. Гъябгъюрайи йисан сентябрин вазлихъан башламиш дапIну, райондин мектебариъ урхурайидарин арайиъ дугъу чан ччвурнахъан бабан чIалариан цIийи олимпиада гъабхуз планламиш дапIна.

 

БИЦIИДАРИН БАГЪАР

Казбек Къазиевди къайд гъапIганси, Хив райондиъ бицIидарин 9 багъ гьяракатнаъ а. Гъийин йигъаз Хив райондин бицIидарин багъариз нубатнахъ 240-рихьна бицIир дийигъна. Багарихьди райондин гъулариъ кьюбсана бицIидарин багъ арццуз йикьрар апIура. Халкьдин образованиейиъ зегьмет зигувал – варитIан баркаллу ляхин ву. Фицики ихь наслин гележег мялимарикан асиллу шула. Учу, Казбек Къазиев кIулиъ ади, Хив райондин вари мялимарин аьхю дестейи гъабхурайи ляхниз чухсагъул кIурача ва гележегдиъ дурариз заан хъуркьувалар ккун апIурача.