Вари эскрин муччвур бихъбалан ккебгъну

 

Ккудубшу гьяфтайин аьхириъ «Дагъустан» РИА-йин пресс-конференцйир гъахру майдандиин 345-пи тюфенгчи дивизияйин гьюрмат уьбхбаз ва Ватандин Аьхю дявдиъ фашистарихьан Севастополь шагьур азад дапIну 75 йис хьпаз бахш вуди кIули гъубху автомобилар хъаъбан серенжемдин натижйириз бахш дапIнайи пресс-конференция гъабхьнийи.

 

Дидиъ РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Тимур Гусаевди, Хасавюрт шагьрин администрацияйин главайин заместитель Гьяйбулла Уьмаровди ва РД-йин жигьиларин ляхнариз лигру министрин заместитель Сиражудин Гьялимовди иштирак’вал гъапIну.

Автомобилар хъаъбан серенжем тешкил апIувалин асас метлеб – фашист чапхунчйирихьан ихь Ватан уьбхбан ва азад апIбан дявйириъ чпин жанар фида гъапIу эскрарин ччвурар гьаммишан насларин юкIвариъ гъузруси апIбан ляхник жвуван пай кивувал вуйи.

«Симферополиъ гъябгъюрайи саб серенжемдиъ гъарашугъарихъди вуйи гюрюшдиъ узуз Крымдин дагълариъ жил гъирибккиган гъибихъу эскрин муччврикан аьгъю гъабхьнийзуз. Дидик «Дербент, 1941-пи йис» дибикIнайи. Хъа 345-пи дивизия 1941-пи йисан сентябриъ тешкил гъапIуб вуйивализ лигну, пуз шулуки, вари гьаму муччвур бихъбалан ккебгъну. Му ляхниъ дагъустандин абгбан дестейирра иштирак’вал гъапIну.

Автомобилариъди гъягъбан серенжем Дербент шагьриъ ккебгънийча, ва Мягьячгъала, Хасавюрт, Грозный, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Черкесск, Краснодар, Керчь, Симферополь шагьрариан тина душну, Севастополиъ ккудубкIнийча. ЮФО-йин ва СКФО-йин гьарсаб субъектдиъ учу гьюкмин ва жямяаьтлугъ тешкилатарин вакилари ва гьацира Дагъустандиан вуйи вари ихтиярар айи вакилари кьабул апIурайи», – къайд гъапIнийи Сиражудин Гьялимовди.

Дугъан гафариинди, Дагъустандин делегацияйи Севастополь азад гъапIхъан мина 75 йис хьувал къайд апIбан машквриъ, Севастополь азад апIбан женгариъ чпин жанар фида гъапIу 345-пи дивизияйин эскрариз ядигар дивбан серенжемдиъ иштирак гъахьну.

Гьяйбулла Уьмаровди мялум гъапIганси, 345-пи тюфенгчи дивизия 1941-пи йисан сентябрь-октябрь вазариъ Дербент шагьриъ тешкил гъапIуб ву. 1941-пи йисан октябрин вазлиъ дивизияйин дахилнаъ 38,3% славянар, 24% – осетинар, 18% – чеченар, 7,5% – дагъустанлуйир ади гъахьну, хъа 12,2% – Кавказдин жара миллетарин вакилар вуйи.

Сифте думу дивизия душмандихьан КIару гьюлин гъирагъ уьбхбан бадали ишлетмиш апIури гъабхьну. Хъа 1941-пи йисан 23-24-пи декабриъ 9445 эскрикан ибарат вуйи думу дивизия Севастополь шагьриз гьапIру ва фашистарихьан Севастополь уьбхбан женгариъ иштирак шулу.

Тимур Гусаевди хабар тувганси, автомобилар хъаъну гъягъювалин серенжем кьюб вазлин арайиъ давам гъабхьну. «Учуз агбан жямяаьтлугъ тешкилатари, муниципалитетарин администрацйири кюмекнан хил гьачIабккури гъахьнийи. Хъа Дагъустандин милли политикайин, жигьиларин ляхнарин ва мялуматаринна аьлакьйирин министерствйирин кюмекниинди 345-пи тюфенгчи дивизияйин пайдагъра цIийикIултIан суратназ хуз мумкинвал гъабхьнийи. Учу думу пайдагъ гьарсаб шагьриъ гьатIабццури, дявдин машгьурвалин гюмбтарихъ кюкйир диври гъахьунча», – мялум гъапIнийи дугъу.