Рустам Мурадов – Табасаран райондин гьюрматлу ватандаш

Июлин 9-пи йигъан Урусатдин Игит, Кьибла Военный округдин кьушмарин команда туврурин заместитель, генерал-майор Рустам Мурадов Табасаран райондиз хялижвди гъафну.

Табасаран райондиъ учIвру аьтрафариин али ядигарихъ Урусатдин Игит ва дугъан багахьлу дустар: РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Сефер Аьлиев, Мягьячгъала шагьрин военный комиссар Муртузяли Идрисов ва жара хялар къаршуламиш апIуз Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбанов, РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Алавудин Мирзабалаев, Гьюкуматдин табасаран драмтеатрин директор Аьлимурад Аьлимурадов, «Сельсовет Хучнинский» гъулан поселениейин глава Аьбдуселим Гираев ва жарадар гъафнийи.

Хялар кьабул апIбан кьяляхъ, вари делегация Табасаран райондин администрацияйиз гъушну.

Администрацияйин актовый залиъ Урусатдин Игитрихъди гюрюшмиш хьуз райондин вари гъуларин главйир, мектебарин директорар, жюрбежюр тешкилатарин, райондин вари идарйирин ва карханйирин кIулиъ айидар, Юнармияйин, ТОКС-дин дестйирин вакилар уч духьнайи.  

Хючна гъулан 1-пи нумрайин мектебдин ученикари Рустам Мурадовдиз бахш вуди ватанпервервалин шиърар урхбан кьяляхъ, Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбановди генерал Рустам Мурадовдиз ва дугъахъди дуфнайи хялариз Табасарандиз гъюбаз чухсагъул мялум гъапIну.

«Гьюрматлу дустар! Ихь варидарин 2017-пи йисан 28-пи декабриъ ухьу гъапIу ляхнин натижйир йивурайи вахтна гъеебхьу шадлугънан хабар – Рустам Мурадовдиз Урусатдин Игит ччвур тувувалин гьякьнаан мялумат – гъиси кIваин илмийихь. Гъи думу магьа ихь арайиъ деъна.  

Гьюрматлу Рустам Уьсманович, учу ув’инди дамагъ апIурача. Уву, учузси, ихь гележегдин насларизра нумуна хьидива. Ихь жигьилар увухъди гюрюшмиш хьуз, увуз баркаллагь пуз ухдихъан мина ккилигурайи. Вари райондинси, кIулди табасаран халкьдин терефнаан увуз чухсагъул мялум апIуз ккундузуз», – гъапну Мягьямед Къурбановди.

Рустам Мурадов дявдин женгариъ фицир вуш, думу фицир тIалаблу генерал вуш, Игитрин багахьлу дуст Муртузяли Идрисовди ктибтнийи.

«Рустам Мурадовдихъди узу 1999-пи йисхъан мина таниш вуза. Рустам республикайин БотIлих ва жара районар бандитарихьан азад апIбан, хъасин кьюб Чечен дявйирин, Сирия азад апIбан дявдин гьяракатарин иштиракчи ву. Узуз гьамци пуз ккундузуз: аьхиримжи сад йисна гьацIан арайиъ, узу Табасаран райондиз гъюри, 4-пи раж вуйиз. Табасаран район республикайиъ варитIан ватанпервервалин районси гьисаб апIураза. Фицики, ихь республикайиан вуйи аьхюнуб пай эскрар, офицерар, генералар табасаранар ву. Ва ихь республикайиъ гьякьикьи ватанпервер ватандашар айи район айивалиинди дамагъ апIураза», – гъапнийи Муртузяли Идрисовди.

Рустам Мурадовдин уьмрикан, дугъу гъуху дявдин женгарикан, дугъан ляхнин хъуркьуваларикан ктибтури, трибунайихъна Табасаран райондин военный комиссарин заместитель Надир Шихягьмедов удучIвнийи.

Серенжемдиъ удучIвну гъулхдарин арайиъ гьацира РД-йин Халкьдин Собраниейин депутатар Сефер Аьлиев ва Алавудин Мирзабалаев, райондин жямяаьтлугъдин терефнаан агъсакъал Аьлимягьямед Гьялимов ва хайлин жара касар айи. Дурари варидари, Рустам Мурадовдиз райондиз гъюбаз чухсагъул мялум апIури, му серенжем райондин жямяаьтдиз, хъа асас вуди жигьилариз, важиблу вуйиваликан гъапнийи. Гизаф ражари мани гафариинди Рустам Мурадовдин абйир-бабар кIваин апIрударра гъахьнийи.

Чан нубатнаъ Рустам Мурадов, чав ва чан дустар гьюрматниинди кьабул апIбаз чухсагъул мялум апIури, райондин глава Мягьямед Къурбановдихьна илтIикIну.

«Гьякьлуди гъапиш, узу агъзрариинди жюрбежюр серенжемариъ иштирак гъахьунза. Амма гъи, йиз бицIи Ватанди узу гирами хялижвси кьабул апIурайивал рябкъюри, йиз юкIв фицдар-вуш узуз гьамусдиз мялум дару, шаду гьиссари абцIну гъабхьнийиз. Мушваъ жара саб йи- швазра хас дару мани гьава а. Учу рякъюъ къаршуламиш апIруваликанра хабар адайзуз. Чухсагъул учвуз варидариз. Узу бабкан ихь райондиъ гъахьир даршра, йиз кIваъ гьаммишан Табасаран ва йиз халкь айиз. Узу наан гъуллугъ гъабхури гъахьишра, табасаран баяри ватанди чпин улихь дивнайи буржи, вазифйир лайикьлуди тамам апIури рябкъюразуз. Узу йиз бицIи ватандиинди дамагъ апIураза», – гъапну Рустам Мурадовди.  

Табасаран райондин депутатарин Собраниейин терефнаан думу собраниейин председатель Аьлимягьямед Къазиевди Рустам Мурадовдиз «Табасаран райондин гьюрматлу ватандаш» лишан, диплом, шагьадатнама ва райондин главайин ччвурнахъан вуйи сяаьт багъиш гъапIну.

Генерал Рустам Мурадовдихъди вуйи яркьу интервью гъюру нумрарикан сабнубдиъ тувдича.