Журнал – гьарсаб хизандиз

Советарин Союздин вахтари удучIву, йиз шиърар кайи швнуб саб «Литературайин Табасаран» журналар гъира хулаъ амийиз. Гизаф вахтна багъри юрдарихьан ярхлаъ яшамиш шули айириз думу удубчIвури амдрубдиканра хабар адарди гъабхьнийзуз. Думуган йиз конвертдиъди хътаурайи шиърар Белгородский областдиан Мягьячгъалайиз хъуркьайиз йицIуд йигъкьан гъябгъюйи.

Июлин 12-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Милли библиотекайиъ, 25 йислан цIийикIултIан удубчIвуз хъюбгъю «Литературайин Табасаран» журналин презентация кIули гъубшну.

Му мяракайиъ ихь республикайин районариъ, шагьрариъ яшамиш шулайи аьлимар, шаирар, писателар, журналистар, багъри чIалнан гележегдикан фикир кайидар уч гъахьнийи. Серенжем абццри, журналин редактор Сефижат Кьасумовайи вари уч духьнайидар удубчIву журналин 1-пи нумрайихъди таниш гъапIну ва Дагъустандин вари чIалариинди вуйи му журналин кIулин редактор Мурад Агьмедовдиз гаф тувну.

– Табасаран литературайи ихь Дагъустан литерайиъ важиблу роль уйнамиш апIура. Узу М.Митаровдин, Ш.Кьазиевдин, П.Аслановдин ва гьацира жара авторарин урус чIалназ илтIикIнайи эсерарихъди таниш вуза. Инсанар урхбахьан ярхла духьнайи вахтна ухьу журнал абццунхьа. Му журналин рякъ ягъурлуб шлубдиин узу умудлу вуза», – гъапну Мурад Мягьямедовичди.

Чпин улхбариъ аьлимар Мягьямед Гьясановди, Вели Загьировди, Мягьямед Къурбановди, Москва шагьриъ айи МГУ-йин профессор, ихь ватанагьли Зейдулла Юзбеговди, Р.Гьямзатовдин ччвурнахъ вуйи фонднан вице-президент Гьябибат Аьзизовайи, шаирари му журнал удубчIвбахъди уч духьнайидар тебрик апIури, гъийин девриъ чIалнахъди аьлакьа айи, гьял дапIну ккуни месэлйирикан гъапну.

Табасаран халкьдин яшлуйирин Советдин председатель Исамутдин Рамазановди журнал цIийикIултIан удубчIвбаъ кюмек гъапIу Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбановдиз, Халкьдин Собраниейин депутатар Алавудин Мирзабалаевдиз, Сефер Аьлиевдиз чухсагъул мялум гъапIну.

«Узу ихь республикайиъ удубчIвурайи «Табасарандин нурар» газатдиз 60-тIан артухъ экземпляр подписка тешкил дапIну, Ставропольский, Краснодарский краяриъ, Московский областдиъ, Нижневартовск шагьриъ айи ихь ватанагьлийирихьна газат рубкьуз чалишмиш шулаза. Вари дюн`яйиъ гьаму вахтназ 200 000 табасаранар а. Ихь тазади удубчIву журнализра подписка дапIну ккуниб ухьу кIваинди гъибтну ккунду», – гъапну дугъу.

Филологияйин илмарин доктор Марина Гьясановайи му журналин редактор Сефижат Кьасумова урус ва табасаран чIалар ужуди аьгъю пишекар вуйиб, гъарашугъарихъди сабхилди чав ихь халкьдин фольклор уч дапIнайиб ва ихь халкьдин мелзналан вуйи яратмишариз журналин машариъ йишв бихъруб къайд гъапIну.

Му йигъан мяракайиъ иштирак гъахьи Мягьямед Къурбановди, Хив райондин администрацияйин образованиейин отделин начальник Казбек Къазиевди журнализ кюмек апIуз гьязур вуйибдикан гъапну. Дупну ккунду, ухьу фукьан аьхю ватанперверар вушра, гьар йисан дапIну ккуни подписка, гизафси, образованиейин пишекрариин алабхъура.

Серенжемдин аьхириъ библиотекайин пишекар Муслимат Абакаровайи Табасаран райондин 47, Хив райондин 27 библиотекйириъра гьарсабдиъ му журнал ади ккуниваликан гъапну.

Гьаму вахтназ ихь газатар-журналарин подпискайин кьимат думукьан аьхюб дар. Ухьхьан кIваълан гьархуз даршлу Советарин вахтари абйир-бабари, багахьлуйири пешкешди бицIидариз журналарин подписка апIури шуйи. Ихь удучIвурайи газатар-журналар ухьу фила-вуш цIийикIултIан швнуд сад йисарилан адрагъуз, аьлимар, шаирар, мяълийирин устадар дарпиди, варидари подписка дапIну ккунду.

Дагъпечатдин киоскар айи шагьрариъ подпискайин кьимат кьюб ражари ужузди ву. Ихь Табасаран ва Хив районариъ мицдар киоскар дивнийиш, газатар-журналарин гьял ужу шуйи.