Бажаранлу жигьилар – милли девлет

Яв баяр, Табасаран

Жиниб дар, ихь халкьдин вакилари, Дагъустандин ва Урусатдин жюрбежюр шагьрариъ жавабдар гъуллугъариъ лихури, саб жерге хъуркьувалар гъазанмиш дапIна. Гьам спортдин, гьамсана илимдин рякъюъ лишанлу духьну, дурари ихь бицIи Ватан, халкь вари уьлкейиз машгьур апIбак ла- йикьлу пай кивра.

Гъийин макьалайиъ узуз тялукь жигьиларин арайиъ лайикьлу йишв бисурайи ихь баркаллу ватандаш Мягьяч Мазановдикан улхуз ккундузуз.

Мягьяч Мазанов 1989-пи йисан сентябрин вазлиъ Хив райондин ГъуштIил гъулаъ физикайин дарсар кивру мялимдин хизандиъ бабкан гъахьну. 2006-пи йисан багъри гъулан мектеб ужудар аьгъювалариинди ккудубкIу жигьил, илим ва пишекарвал гъадабгъбан рякъ давам апIури, Москва шагьрин авиацияйин институтдик (МАИ) урхуз кучIвну. Улупнайи институт дугъу, «Технологияйин проектар гьязур апIбан ва дурарин ерийиин идара апIбан» кафедрайиъ инженервалин пишекарвал гъадабгъну, 2012-пи йисан уьру дипломдиинди ккудубкIну. Институтдиъ урхурайи йисари думу спортдинна пилотаждин самолетариъ ва тялукь тренажерариин завуз тIирхбан гьязурлугъар гъахбан курсариъра швнуб-саб ражари урхури гъахьну.

Институт ккудубкIу жигьил пишекриз гьадму 2012-пи йисан А.Н.Туполевдин ччвурнахъ хъайи ОКБ-йиз ляхнизра теклиф гъапIну. Душваъ Мягьяч Мазановди миржид йисандин арайиъ аьдати инженерин гъуллугъналан кIакIначи инженер-конструкторин гъуллугъниинакьан зегьметнан рякъ ккадапIна. 2017-пи йислан мина ихь ватанагьлийин шикил улупнайи тешкилатдин Гьюрматнан доскайик кебхна.

Мягьячди субут апIурайиганси, дугъу асас фикир компьютерарин цIийи технологйир, авиацияйин техника тартиб ва уьмриз кечирмиш апIбаз жалб апIура. Дидланра савайи, ихь ватанагьлийиина тешкилатдин кIули айидари авиацияйин цирклин жавабдар документарин тялукь экспертизйир гъахбанра ихтибарвал дапIна. Му суалар Мягьячди, 2017-пи йислан башламиш дапIну, илимдин саб жерге жара кIакIначи тешкилатарин вакиларихъди уьмуми дестейин дахилнаъди тамам апIура.
Мягьяч Мазановди авиа-цияйин технологйирин артмиш’валин месэлйириз бахш дапIнайи жюрбежюр конференцйириъна форумариъ заан иштирак’вал апIура.

Улупнайи рякъюъ зегьмет зигурайи йисари ихь ватанагьли Ту-214Р, Ту-214ОН, Ту-204-300, Ту-22МЗМ, Ту-160М ва гележегдиъ адатIуз планламиш апIурайи саб жерге жара цIийи жюрейин дявдин самолетар ляхник кирчбан серенжемариъ иштирак духьна. Улупнайи вахтназ Мягьяч Мазанов «Туполев» ПАО-йин авиацияйин алатариинна мутмйириин идара апIбан методологияйин отделин кIулин пишекарди лихура. 2018-пи йислан мина думу авиацияйин тикилишчивалин сатIи вуйи корпорацияйин кадрйирин резервдин сиягьдиз гъадагъна.

Дугъриданра, бажаранлу жигьилар – ихь уьлкейин, багъри Ватандин, табасаран халкьдин милли девлет ву. Гъит, ихь ватанагьлийиз уьмриъ хъанара заан хъуркьувалар кьисмат ишри! Гъит, ихь жигьиларин арайиъ тялукь вакиларин жергйир яркьу ишри!