Игитар ихь арайиъ яшамиш шула

Ццийин йисан февралин 15-пи йигъан, Афгъанистан Республикайиан Советарин Союздин кьушмар адаъну, 30 йис гъабхьну. Му юбилейихъди аьлакьалу серенжемар Дербент, Дагъустандин Огни шагьрариъ ва Дербент райондин мектебариъ, урхбан кьялан ва заан образованиейин тешкилатариъ кIули гъушну. Му йигъ, интернационалвалин буржи тамам гъапIдарин машкварси, гъагъи женгариъ гъийиху эскрар кIваин апIру йигъра ву. Дявдиъ баяр гъийиху абйир-бабарихьан му дяви гьархузра хьибдар.

30 йисланра думу гьядисйир кIваин апIруган, йиз сюгьбатчи, Дербент райондин Сябнава гъулаъ табасаран хизандиъ бабкан гъахьи Аьлекпер Расулов фикрариъди думу вахтназ хътакура.

1986-пи йисан кьялан мектеб ккудубкIу жигьил бай ноябрин вазлиъ армияйиз гъягъюру ва Ашхабад шагьриъ 5 вазлин сержантар гьязур апIру курсариз гьаъру. Му вахтнан арайиъ ужуди гьязур дапIнайи эскер Афгъанистандин Герат кIуру провинцияйиз гъахуру. Ухьуз аьгъюганси, думу вахтна абйир-бабариз мялуматар туври гъахьундар. Гьамци, ислягь вахтна бабкан гъахьи жигьилиз дяви фтиз кIуруш аьгъю шулу.

«Узухъди Ашхабаддиъ гъахьидар вари гьаундайи, Афгъанистандиз гъягъюз дакк-нидар штабдиъ гъитнийи. Узу хушниинди гъушнийза. Узухъди хъайидар узбекар, таджикар, украинар вуйи. Ихь республикайиан баяр хътайзухъ. Думуган вари саб Ватандин эскрар вуйча ва ич улихь диву месэлйир албагну гьял апIуз чалишмиш шуйча. Увухъди яшамиш шули, сатIиди уьлихъ деъну гъахьи яв дустар минйириин гъутIуркIиган, душмнин гюллйир куркIну гъийихиган, фукьан кIубануризра тясир дарапIди гъубзурдар. Дурар я кIваълан гъягъюрдар»,

– гъапнийи Аьлекпер Мирзакеримовичди.

Дугъу тасдикь гъапIганси, думу гьюкуматдин агьалйирин ихь эскрарихьна гьюрмат ади гъабхьну. Гьаз гъапиш, къанундин гьюкумдиз къаршуди удучIвнайи душмнарихъди женг гъабхуз, минйир хатIасуз апIуз дурариз улупури, афгъанлуйир яракьдихъди ва вари лазим вуйибдихъди думугандин ихь гьюкуматди тямин апIури гъахьну. Гьацира, жюрбежюр тешкилатар диври, духтрари агьалйириз кюмек апIури, дурариз аьгъдруб улупури гъахьну.

Дявдиан гъафиган Аьлекпер Минск шагьриъ айи индустриальный техникумдик урхуз кучIвру ва 1992-пи йисан ужудар аьгъювалариинди думу ккудубкIуру.13 йисандин арайиъ Белоруссияйиъ яшамиш духьну, 1995-пи йисан Аьлекпер чан хизанра хъади Дагъустандиз хъадакну гъюру.

Урхбахьна маракьлувал айи жигьили 2006-пи йисан Дербент шагьриъ айи Москвайин социальный университетдин филиалин юридический факультетра ккудубкIуру ва аьхиримжи вахтна суддин приставдин вазифйир тамам апIура. Дугъу чан уьмрин юлдаш Маринайихъди ва чан 3 веледдихъди сабси, уьмрин читинвалар алахьу чуччунра 3 бицIир тербияламиш апIура. Дявдин вахтна улупу кIубанвализ лигну, Аьлекпер Расуловдиз юбилеярин ва жара медалар тувна.
Аьлекпер Мирзакеримович Дербент шагьрин ва Дербент райондин Афганистандин эскрарин Советдин председателра ву. Му жямяаьтлугъ тешкилатдин гьисабнаъ шагьриан 240, райондиан 162 кас а.

Дурарин арайиъ гьюрмат ва сабвал а. Гьамусяаьт му тешкилат «Дербентдин хабрар» газатдин гъвалахъ хъайи кабинетдиъ ерлешмиш дубхьна.

«Учу албагну, герек гъабхьиган, сар-сариз кюмек апIури шулча. Пулин дакьатар учуз адарчуз. Жюрбежюр машкврариз Дербентдин коньякар ва чяхирар гьясил апIру заводарин кIулиъ айидари, «Дуствал» тешкилатдин кIулиъ айи Айваз Аьлихановди кюмек апIури шулу. Гьацира, мектебариз ва образованиейин вари тешкилатариз гъягъюри, ватанпервервалин тербияйин серенжемар кIули гъахурача. Шагьриъ айи бицIидарин реабилитацияйин центриз, 7-пи интернатдизра теклиф гъапIунчуз. Гьял дапIну ккуни месэлйирикан улхуруш, гьамусяаьт учуз гьюкуматди туврайиб 2900 манат ву. Гизафдар хуларин нубатнахъ хъа. Улхьан йисари учу Ватандин Аьхю дявдин ветеранарихъди сабси дерккнайи, аьхиримжи вахтна думу къанун батIул гъапIну. Му юбилейиз ихь Президентди гьамциб гьял дигиш апIуз шлу къарар адабгъур кIури, миж кайич. Дербент шагьрин глава Хизри Абакаровра агьалйирин гъайгъушнаъ айир ву. Ич терефназди вуйи ужудар дигиш`валар шул кIури, умудлу вуча»,

– давам гъапIну Аь.М.Расуловди.

Дугъриданра, Ватандиз герек гъахьиган кьяляхъ дизригди, чпин интернационалвалин буржи тамам гъапIу игит баяриз гъийин вахтна туврайи пулин дакьатарихьан фукIа гьял апIуз шулдар. Дурарин яшайишдин шартIар ужудар духьну ккунивалин гьюкум хилиъ айидар гъавриъ духьну ккунду.