Гъийиху дустар – гьаммишан уларихь

Февралин вазлин 15-пи йигъан гъаншариъ вари Урусатдиъ, Советарин эскрар Афгъанистандин сяргьятарилан улдучIвну, 30 йис тамам хьпан йигъаз тялукь серенжемар кIули гъахура.

Гьаци, гьаму йигъари Афгъандин женгчйири Хив райондин мектебариъ урхурайидарихъди гюрюшар тешкил апIура. Хиварин уьмуми мектебдиъ кIули гъубху тялукь гюрюшдиъ удучIвну гъулху Хив райондин Афгъандин ветеранарин Советдин председатель Темирхан Агъабаевди къайд гъапIганси, дугъриданра, Афгъанистандин мянасуз дяви аьсрариз гьарсар ватандашдин кIван аьзаб гъабхьну.

– Думу йисари гъулариъ ислягь уьмур хъапIри, женгнаъ чпи гъахбаан саб жюрейинра аьгъювалар адру фукьан жигьилар дявдин майднариъ талаф гъахьнуш, жиниб вуйинхъа?! Эскервалин буржи тамам апIуз гъушу жигьиларин улихь гьюкуматди Афгъанистандиз гъягъбан месэла ижмиди дивнийи. Увхьан сарира гьерхрадайи. Гьаци узузра Афгъандин кIару йигъар кьисмат гъахьну.

Афгъанистандиъ совет кьушмар учIвбан асас — уьлкейин сабвал, азадвал уьрхювал вуйи. Му инсафсуз дяви саки 10 йисагкьан давам гъабхьну. Душваъ улупу кьягьялвализ, заан гьунарариз лигну, саб жерге совет офицерар ва эскрар орденарихъди ва медаларихъди лишанлу гъапIну. Гьадму гьисабнаан 86 кас Советарин Союздин Игит кIуру заан ччвурнахъди (26 йикIбан кьяляхъ) лишанлу дапIна.

Пуз ккундузузки, вари Совет гьюкуматдин эскрарихъди сатIиди думу женгариъ дагъустанлуйирира чпин кьягьялвал, дирбаш’вал улупну. Дурарин жергйириъди Хив райондианра 87 жигьили дявдин гьяракатариъ заан иштирак’вал гъапIну. Дурарикан гьарсари Ватандин улихь чпин буржи намуслувалиинди тамам гъапIну. Фукьандариз гъагъи зийнар гъахьну… Хъа Цнал гъул’ан вуйи Аьлихан Аьлиханов шилкьан имдарди гъудургну. Дугъан гьякьнаан гъира саб жюрейинра мялумат адар.

2015-пи йислан мина 15-пи февраль Афгъанистандиан ихь Совет эскрар адаъбан гьюрматнан Йигъси къайд апIура. Ав, вахтар душна, амма думу гьядисйир саринра кIваълан гъягъидар, фицики жвуван гъарашугъарин жигьил уьмур афгъан дагълариъ кьатI гъабхьи дакьикьйир кIваълан гьауз читинди ву. Дурарикан гьарсар ихь кIваъ халис игитарси гъузди. Ватан бадали женгнаъ учIву жигьиларин ччвурар гьаргандиз насларин юкIвариъ уьрхюб ихь буржариканра ву, – гъапну Т.Агъабаевди.

Урхурайидариз Афгъан-дин дявдикан хайлин мялуматар думу женгарин иштиракчи, Чювекк гъул’ан вуйи Несредин Сялигьовдира ктитну. Серенжемдиъ улхурайидари къайд гъапIганси, «дявди сабанра баяр хурдар, диди анжагъ дадйирихьан баяр тадагъуру».

– Ихь халкьарин тарихдиъ гъахьи дявдин гьяракатар, уьлкейин гъийин гьякьикьат фикирназ хури, ухьу гъи жилиин ислягьвал ва мясляаьт уьбхюз буржлу вухьа, – аьлава гъапIну Н.Сялигьовди.