Хилариз ишрияв гъурбан

 

 

 

Йиз багъри гъулаз Гъвандиккна, ляхниан мумкинвал ва азад вахт ккабхъубси, гъягъюри шулза. Дадайихъди мани сюгьбатар гъахури бистниъ деънайи узуз, цIиб ярхлаанси гъуншйирин хул’ан халачийин рягъярин сес гъеебхьунзуз. Гъи, дагълу дишагьлийин хилари гъубху халачийиз кьимат адру девриъ, абйир-бабари ухьуз гъибту багьалу сяняаьт кIваълан гьадрархрайир фуж вуйкIа кIури, кьара дяргъюрайир, думу сеснахъди гъуншдин хулаз гъушза. ВуйиштIан, Инфизат бажи.

 

Узу бицIи риш вуйиган, Инфизат бажи ич гъунши Гьяжибала имийиз швушвди гъахир вуйи. Дурарин арайиъ айи мюгьюббат, хъасин сумчир хайлиндрин кIваин илмишул. Инфизат бажи гизаф гъяни юкIв айи, сабурлу, жарарин хатур ккидрибтру, аьхюр-бицIириз гьюрмат айи дишагьли ву. Гьяйифки, дугъан уьмур чан хасиятназ гъилигубсиб акуб ва бахтлуб гъабхьундар…

Инфизат бажийин шубуд йис ва гъардшин сад йис вуйиган, лихуз гъушу дурарин адашди чаз хпирди жара душигьли гъадагъуру. Кьаби духьнайи ва уларизра дярябкъру Мукаил абайихьна уьзрари ккагънайи Заидат бабахь бицIидар гъитну, дурарин дада абайин хулаз удучIвну гъягъюру. Адашна дада хъмиди йитим гъахьи бицIидар абайина бабу, чпиз аьгъю ужуб тербия ва насигьят туври, арайиз адагъну. Мектеб ккудубкIубси, Инфизат бажи швнуб-саб йишвариз швушвди гъахуз лишнар хьади гъюри гъахьну. Амма Гьяжибалайи думу жара йишваз кьисмат хьуз гъитундайи.

Гьяжибала Гьяжибалаев чпин хизандиъ аьхюрсир бай вуйи. Гьяжибалайиз учвтIан бицIи 6 – сана гъардаш айи. Инфизат бажийихъди хал-хизан ккебгъну бицIи вахтналан сифте дада, кьюд йислан-адашра кечмиш шулу. Жвуван кьюр велед ва йитим гъахьи йирхьурсана гъардаш уьрхюз Гьяжибалайиз ва Инфизатдиз лап гъагъиди вуйи. Хулаъ вари жили веледариз лигувал, хулан ляхнар, мал-къара – вари Инфизатдин гъюнариин алахьнийи. Гьаци вушра, дугъу дуркьаригъ халачи гъядарди гъитудайи. Гьяжибалара Ставрополь, Краснодар краяриз лихуз гъягъюз хъюгъру. Дурари гьамус, жилирин гъардшарихъди сабси, сар бай ва шубур риш чпин веледарра тербияламиш апIурайи. Сад йигъан гъулаъ, Гьяжибала дукIну хура кIури, чIуру хабар абхънийи. Дидхъан мина 20 йистIан артухъ гъубшну…

«Узуз уьмриъ гизаф аьзиятар ва гъагъи дакьикьйир кьисмат гъахьунзуз. БицIи вахтна узухъди сатIиди мектебдиъ урхурайи шубар уткан, цIийи палтар алахьну, кIулин кушарик лизи лентйир китIну, ликариин, нур туври, цIийи калушар алахьну гъюруган, дурариз бахтаврар кIури шуйза. Дурари, чпин багъри дадйирикан, адшарикан улхури, чпи сатIиди хяларди шагьриз гъушуваликан ва жара дюшюшарикан ктибтури шуйи. Узу, хулаз гъафир, марфкIиъ маш жин дапIну, йиз дих жарадариз деребхьруси, варидариз дадйир а, узуз гьаз адар кIури, ишуйза. Гьаци йишвар гъягъюйи. Швувахьра кьюр бицIир гъийихнийиз. Хъа кIул’ин али аьхюр гъакIиган, дюн’я кIару гъабхьунзуз. Гьяжибалайин вари гъардшар гизаф ужудар баяр ву. Дурар йиз веледарси, багъри гъардшарси вуйзуз. Вари эвленмиш гъапIунза. Гьарур чан хал-хизандихъди Урусатдин шагьрариз гъушну. Гьяйифки, ургур гъардишкан кьюртIан амдар, сар бейхабарди гъудургну, имбу юкьур кечмиш гъахьну. Чпин гунгьарин аьфи апIри. Йиз юкьур велед эвленмиш апIруган, жилирин гъардшари, узухьди саб кепек харж апIуз гъидритди, варибдиз чпи кюмек гъапIну. Бай Крымдиъ, контракт дийибтIну, военный гъуллугънаъ а, хъа шубар чпин хал-хизанарихъди жюрбежюр йишвариъ яшамиш шула. Дурарикан гьаммишан фикир апIури шулза. Хъа халачийи думу фикрар яваш апIуз кюмек апIурзуз. Гьаддиз халачи гъядарди кьара гъюрдар. Гъи гъулаъ халачи убхрударра кам шула. Гизаф жигьилар шагьрариз удучIвну гъягъюра. Гьаму багъри гъул, марцци гьава, багьалу ругар гъитну, гьамрар наана ва гьаз гъягъюрайкIан кIури, фикир апIурза. Узуз йиз багъри гъуландар лап кIвантIан ккундузуз. КIул’ин али эйси дукIну, гьаму 21 йисандин арайиъ сар касдиканкьан саб чIуру гаф гъеебхьур дарза. Аьксина вуди, йитимар арайиз адагъунва кIури, варидари узуз гьюрмат апIуру. Узуз ич бабу ва сижари улупу сяняаьткарвал дипузра ккундарзуз. Гьадму саб вахтна ихь гъулан дишагьлийири гъурху халачйир вари дюн’яйин музеяриз, выставкайириз гъахури гъахьну. Гьадмугандин дишагьлийирихъан учу нумуна гъадабгъуйча», – кIура Инфизат бажийи.

Дугъахъди сюгьбат апIурайи узуз Гъвандикк гъулан фабрикайин инженер Фирузат бажи кIваин гъахьнийзуз. Дугъу гъулан вари шубар фабрикайиз халачйирихъна жалб апIуйи. Гьамусяаьт гъулаъ аьхю гьалвар, халачйир урхурайи Бедержигьан Рамазановайин, Оксана Мазатаевайин, Гюльнара Къемберовайин, Гюльбагьар ва Динара Рамазановарин ва хайлин жара дишагьлийирин ччвурар Инфизат бажийи аьхю дамагъниинди ктухну. Хъа гьацдар дишагьлийир амиди йиз багъри гъул’ан халачи убхбан сяняаьт тарихдиз гъябгъюб мумкин дар кIури, йиз юкIв архаин дапIну, хулаз хътакунза.