Почтайин аьлакьа, фици вуяв ляхнар?

 

 

«Урусатдин Почта» ФГУП-диъ аьхю дигиш’валар кIули гъягъюра: «Почта» акционерарин обществойиз илтIибкIбан вари ляхнар 2019-пи йисан октябрин вазлиз ккудукIну ккунду.

 

«Урусатдин Почта» ФГУП-диъ дигиш’валар тIаъбан гьякьнаан вуйи Къанундиин Урусатдин Федерацияйин Президент В.Путинди 2018-пи йисан июндин 29-пи йигъан къул гъизигнийи. Документдиз асас вуди, идара 100% акцйирин эйси Урусатдин Федерация вуйи акционерарин обществойиз илтIибкIиди.

«Урусатдин Почта» ФГУП-диъ кIули гъахурайи жюрбежюр дигиш’валарикан, почтайи агьалйирин гъуллугъар гьуркIбан ерийикан ва гележегдиз вуйи планарикан ктибтбан бадали, учу «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз ихь ватанагьли, «Урусатдин Почта» ФГУП-дин Дагъустан Республикайиъ айи УФПС-дин юридический месэлйириз лигру департаментдин кIулиъ айи Зайнудин Рамазановдиз теклиф гъапIунча. Дугъахъди гъабхьи ич сюгьбат исихъ чап апIурача.

– Зайнудин Халутдинович, уву УФПС-диъ апIурайи ляхникан, гьамусяаьт идарайиъ арайиз дуфнайи аьгьвалатнакан ктибтувал ккун апIурача.

– Узу РД-йин УФПС-диъ юриствалин департаментдин кIулиъ айирин вазифйир тамам апIураза. Ич департаментдин вазифа – Дагъустандиъ почтайин аьлакьайихъди вуйи документар къайдайиъ уьрхювал, судариъ ич идарайин маракьар уьрхювал, тешкилатдин йикьрариинди ляхин кIули гъабхувал, ахтармишар гъахру органарихъди ляхин ккабалгувал, административ ляхнарра хъайи-хъайиси кIулиз адагъувал ву.

«Урусатдин Почта» ФГУП-диз цIийи глава Николай Подгузов гъафихъан мина цIийи жюрейиинди ляхин апIбан план дивнайи. Гъийин йигъаз асас вуди улихь ди-йибгънайи месэла «Урусатдин Почта» ФГУП-дикан «Урусатдин Почта» АО апIувал ву. Кьабул дапIнайи Къанунди РФ-дин вари аьтрафариин али почтайин аьлакьайин отделенйир уьрхювал тIалаб апIура. Дидин гьякьнаан регионарихъдира улхбар духна. Къанундиъ гьацира «Урусатдин Почтайин» гъуллугъчйирин зегьметнан ихтиярарра улупна. Идарайиъ дигиш’валар гъахбахъди аьлакьалу вуди, Къанунди лихурайидарин кьадар цIиб апIуз къадагъа дивна. Акционервалин общество идарайиъ дигиш’валар тIаайиз кьувватнаъ айи коллективдин йикьрар тамам апIуз буржлу ву. Н.Подгузовдин гафариинди, «Урусатдин Почта» тешкилатдиъ кIули гъуху дигиш’валари инвестицйир жалб апIбан ляхин гьяракатнаъ ипди, компанияйин ляхнин ери заан дережайиз хибди. Эгер улихьна вахтари Дагъустандиан Москвайиз хътапIру кагъаз 7-йигъан рякъюъ шуйиш, гьамус 3-4 йигътIан хьибдар. Ахтармишари улупурайиганси, гъи почтайи гьаци ляхин апIура. Гьелбетда, агьалйирин терефнаан наразивалин аьрзйир адарди шулдар, хъа идарайин гъуллугъчйир чпин ляхнин ери за апIбиин лихура. Гъийин йигъаз айи кадрйир цIийи алаъбан ляхинра гъабхура. Гизаф отделенйириъ, 30-40 йисан ляхин апIури, деврин тIалабар кIулиз адагъуз удудукьру гъуллугъчйирра лихура. Тазади кьабул апIру гъуллугъчйирикан пишекарвалин заан ери тIалаб апIура. Эгер 2018-пи йисан ич департаментдиъ администартив 47 дело айиш, 2019-пи йис аьхирихъна гъюра, гьаму йисан 18 делотIан адар. Му ляхнин ери за шулайивал улупувал ву.

– Ужуб пишекарвал айи гъуллугъчийи ужуб маважибра тIалаб апIуру. Ичв идарайиъ, жиниб дарш, маважибарин кьадар фукьан ву?

– Му суал почтайин аьлакьайин цирклиъ лихурайидариз лап кьабул шлу суал ву. Улихьнаси, почтайин пишекрарин Йигъ къайд апIруган, Москвайиъ кIули гъушу серенжемариъ узура иштирак гъахьунза. Душваъ «Урусатдин Почта» ФГУП-дин глава Н.Подгузовди къайд гъапIганси, маважибар за хьиди. Маважибар за хьувалин вахт шубуб йишваз пай апIиди. Сабпи пайнаъ операторариз, машин хъапIрудариз, шей’ар сортариз жара апIрудариз маважиб 20% за апIиди. Къайд апIуз ккундузукзи, почтайин аьлакьайин идарайиъ лихурайидарин маважибар МРОТ-тIан цIибди дар.

– Учу ичв идарайихъди шагьрариз, районариз, гъулариз газатар гъахбан гьякьнаан аьлакьйир уьрхюрача. Ичв идарайикан гизаф наразиди шулча. Агьалйирин терефнаан, почтальонари газатар лазим вуйи адресназ рукьурадар кIури, гизаф аьрзйир шулу. Хъа почтальонари тахсир чпин мважиб цIиб вуйивалик кипру.

– Почтайин идарайиъ ляхниъ учIвуз гъафиган, гьарсар касдихъди ляхнин вазифйир тамам апIбан гяькьнаан зегьметнан йикьрар йитIуру, думу йикьрариин къул зигуру. Душваъ маважибдин кьадарра улупну шулу. Эгер инсан мавжибдин кьадарнахъди рази дарш, думу гьаз лхяниъ учIвру? Пуз ккундузузки, лап багарихьди кагъзар, газатар, журналар агьайлирихьна рукьбан ляхнин ери лап за дубхьну ккунду.

– Зайнудин Халутдинович, эгер почтальонди узухьна газат хурадарш, узу фу дапIну ккунду?

– Узу редакцияйиз гъюз гьязур шулайиган, «Табасарандин нурар» газат агьалйирихьна рубкьбан йикьрариз гъилигнийза. Эгер ичв наразивалар аш, ихь йикьрарин дахилнаъди месэла гьяла пIурхьа. РД-йиъ айи УФПС-дин улихь-кIулихь хьайидарин метлеб – агьалйирин ва юридический касарин игьитяжар заан ерийиъди гьуркIувал ву. Хъа подсписка дапIнайи газат, журнал эйсийихьна рубкьурадарш, ичв квитанцияра хьади подписка гъапIу почтайин отделениейиз илтIикIну ккунду. Гьадушваъ месэла гьял апIуру. Эгер гьял апIуз даршиш, заан гъуллугънаъ айириз хабар дебккну ккунду.

– 2014-пи йисхъан мина газатар-журналар агьалйирихьна гъахбан тариф 300% за гъабхьну. Му ляхин фтихъди аьлакьалу ву?

– Думу вахтнахъан мина ихь уьлкейиъ гизаф дигиш’валар гъахьну: долларин кьимат за гъабхьну, хъа гьаддихъди аьлакьалу вуди тамам апIурайи гъуллугъарин тарифарра за шулу. Думу ляхниз экономикайин ва финансарин гизаф терефари тясир апIуру. Тарифар за апIувал Москвайиъ айи идарайин улихь-кIулихь хьайидарин ляхин ву, думу месэла РД-йиъ айи идарайикан асиллу дар.

– РД-йиъ айи УФПС-дин шагьрариъ ва районариъ ерлемиш духьнайи отделенйир лап аьжуз гьялнаъ а. Думу отделенйир фила къайдайиз хпанди вучва?

– Урусатдин почта ужуб гъазанж хру идара ву, хъа дидин Дагъустандиъ айи филиаликан дици пуз шулдар. Дагъустандин филиали гъазанж хурадар. Отделенйирикан улухуруш, гъюру йисан 177 отделение рас апIувал планламиш дапIна. Гьаму йисан почтайин аьлакьайин 47 отделение рас гъапIну. Мягьячгъалайиъ цIийи жюрейин отделенйир дивбанди ву. Гъюру йисан ихь филиал проектдин дахилназ гъадабгъиш, Мягьячгъалайиъра цIийи жюрейин отделенйир дивди.

– Зайнудин Халутдинович, маракьлу сюгьбат гъабхбаз чухсагъул, гъит почтайин аьлакьайин идарайиъ шулайи дигиш’валари ихь ватанагьлийириз гъулайвалар хри.