Владимир Путин БотIлихдиз гъафну

 

Сентябрин 12-пи йигъан Дагъустандиз, вари халкьарин террористарин дестйир дагъитмиш дапIну 20 йис къайд апIбан серенжемариъ иштирак хьуз, Урусатдин Президент Владимир Путин гъафну. Мягьячгъалайиан думу дишла БотIлихдиз гъитIирхну. КIваин апIурача, 1999-пи йисан августдиъ Чечен Республикайин аьтрафарилан гъафи яракьламиш духьнайи террористарихъди женг гъабхуз сарпидарди БотIлихдин агьалйири учIвнийи.

 

БотIлихдиъ Владимир Путинди, сентябрин 11-пи йигъан ачмиш гъапIу, Ватандин Аьхю дявдин, Афгъанистандин гьядисйирин ва августдиъ-сентябриъ Дагъустандиъ кIули гъушу яракьлу гьядисйирин иштирикчйириз – БотIлих гъулан агьалйириз бахш дапIнайи ядигарин улихь кюкйир дивнийи. Му ядигарин асас пай гъарз’ан утIукнайи шубур касдикан – Ватандин Аьхю дявдин эскрикан, эскер-интернационалистдикан ва халкьдин ополченецдикан – ибарат вуйи дестейи дюзмиш дапIна. Ядигарин автор – Дагъустан Республикайин лайикьлу художник Хизри Асадуллаев ву.

Кюкйир дивбан кьяляхъ, Владимир Путинди ерли агьалйирихъди гафар-чIалар гъапIну ва 1999-пи йисари террористарихъди йивбариъ иштирак гъахьи ополченцйирихъди гюрюшмиш гъахьну. Дугъу 20 йисандин арайиъ БотIлихдиъ гъахьи дигиш’валарра къайд гъапIну – гъулаъ гьамус газра, шидра а, ужудар рякъяр тикмиш дапIна – ва учв республикайин табиаьтдин гюрчегвалиин гьяйран вуйиваликан гъапну. Хъасин Президентди гъулан агьалйирихъди уртагъ шикил гъивну.

Гюрюшдин аьхириъ В. Путинди учв кьяляхъ душну ккуниваликан гъапнийи. «Гьябибра [Нурмягьямедов Г. М.] дяркъну ккунду, думу тебрик апIурза», – хабар тувнийи В. Путинди.

КIваин апIурача, сарпи ражари В.Путин, Урусатдин Правительствойин Председатель вуди, БотIлихдиз 1999-пи йисан августдиъ гъафнийи. Думуган дугъу дагъустандин ополченцйириз ва федералин кьушмарин эскрариз, Чечен Республикайин аьтрафарилан Дагъустандиина алжагъу террористарин улихишв гьадабтIбан вазифйир тамам апIбаз лигну, гьюкуматдин наградйир тувнийи. Гьацира вертолетдиъди террористарихъди йивбар кIулиъ гъушу йишварилан гъитIирхнийи ва Мягьячгъалайиъ республикайин руководствойихъди ва кьувватлу гъурулушарин кIулиъ айидарихъди совещание кIули гъубхнийи.