Ватандин гъайгъушнаъ гъахьир

Урусатдиъ Ватан уьбхрурин Йигъси къайд апIурайи 23-пи февралин гъаншариъ макьала бикIуз гьязур гъахьириз Табасаран райондин Гъуярик гъул`ан вуйи, Дагъустандин Огни шагьриъ яшамиш шулайи дявдин ветеран Рамазан Къурбанов кIваин гъахьунзуз.

Ветерандикан, дугъан хизандикан узу 3 йис улихьна гъибикIнушра, му ужур ихтилатчи, дявдиъ гъушу чан йисарикан, йигъарикан ужуди ктибтру кас хъана рякъюз ккун гъабхьнийзуз.

Гьамусяаьт 95 йис дубхьнайи ветеран чан Сардар кIуру балихъди ва дугъан хизандихъди яшамиш шула. Му ражари йиз улихьдин сюгьбатчийин сагъ’вал гизаф дигиш дубхьнайи. Улариз фукIа дярябкъри айи Рамазан халуйиз дици гафарра апIуз ккунди имдайи. «Улариз дярябкъруган, гафар фтикан апIуру, гафарра апIуз ккун шулдар», – гъапнийи дугъу.

1943-пи йисан багъри райондиан вуйи 29 касдикан ибарат дубхьнайи десте-йихъди думу Ватан уьбхюз гъушнийи. Смоленск шагьриъ гъати женгариъ дугъан кIулик кубкIну гъабхьи гъагъи зийнин шил гьамусяаьтра кими. «Му зийнин кьяляхъ адаш 3 вазлин арайиъ Орехово-Зуево шагьрин госпиталиъ ади гъахьну. Хъасин Украинский ва 3-пи Белорусский фронтариъ, 1944-пи йисан Брянск шагьриъ женгариъра иштирак гъахьи кIубан эскри Гъалибвал Подольск шагьриъ къаршуламиш гъапIну. Женгариъ улупу кIубанвализ дилигну, ихь ватанагьли 24 орденарихъди ва медаларихъди лишанлу дапIна.

Советарин Союзси жара гьюкуматарра фашизмдихьан азад апIрударин жергейиъ гъахьи ихь ватанагьлийин кIваин апIбариинди, Польшайиъ совет эскрарихьна дуфну, дурариз женгар гъахбан къайдйирикан дупну, саб 100 метр манзил машиндиъди дурарихьан гьудучIву жигьил генерал Черняховский артиллерияйин йивбарин кьяляхъ гъакIивалра Рамазан халуйин кIваълан гъябгъюрадар. Думуганра дугъаз зиян гъабхьнийи.

Узу сюгьбат гъабхурайиган, дурарихьна 85-йис яш дубхьнайи Рамазан халуйин аьхюну чуччун бай Алмазхан Темирхановра гъафнийи. «Ич халуйинна йиз арайиъ 10 йистIан фаркьвал адарич. Думу узуз гьарган нумуна вуди гъахьну. Халу, инсанар ккуни ужур касси, кIубан эскерра вуди гъахьивалиин узу гизаф рази вуза. Йиз хуларра мурарин хуларин багахь хьайиз, албагну, гьюрмат ади яшамиш шулача», – гъапнийи халуйихьна ччим-ччимарин афрарра хьади дуфнайи Алмазханди.

Узу Рамазан халуйин худул Ражабдихъдира таниш гъахьунза. «Ав, узузра йиз аба нумуна вузуз. Дугъан ватанпервервали, кIубанвали, зегьметнахьна айи маракьлували, инсанарихьна вуйи ккунивали тясир дарапIди гъитудар. Узу Мягьячгъала шагьрин ДГУ-йиъ заан образование гъадабгъну, гьамусяаьт магистратурайиъ аьгъювалар гъадагъувал давам апIураза. Республикайиъ гъягъру жюрбежюр серенжемариъ, конкурсариъ иштирак шулаза. Гьаму улихьнаси гъубшу табасаран жигьиларин форумдиъра иштирак гъахьунза. Азад вахт гъабхьибси, узу адашдиз абайиз лигуз кюмек апIураза», – кIура Ражаб Къурбановди.

Багъри Ватан бадали гъагъи женгариъ иштирак гъахьи Рамазан Къурбановичди вахт-вахтарик гьамцдар гафар кьулгьйирси текрар апIура: «Жил`ин дявйир духьну ккундар. Дявйири инсанар тIанкь апIуру. Жил`ин гаш`вал дарибшри. Ислягьвал дюбхну ккунду. Гъалибвалихъ аьхю кьимат тувуб гьархну ккундар».

Ватан уьбхрурин Йигъахъди Рамазан Къурбанович ва гьацира Ватандин гъайгъушнаъ ади гъахьидар, айидар тебрик апIури, гьарсарин кIул`ин ислягь завар гъузувал ккун апIурза!