Редакцияйиз кагъаз

Сагъламвалин гъаразнаъ

2019-пи йисан февралин 13-диан 14-диз йишвну аьхълу гъаргъур, Хив райондин больницайиз гъухунзу. Йиз гъунши Шекер Нежефова гъакIиган, ярхи йигъан саламдиъ мусурман аьдатариинди Кьур’андин чIалар урхури гъузунза. Йигъра, мархь убгъури, аьхъюб вуйи.

Йишвну больницайиъ узу кьабул гъапIур медсестра Селимат вуйи. Дугъу дишлади чахьан шлу, чаз аьгъюкьан вари кюмекар гъапIунзуз. Дугъан пишекарвалин сифте кюмек вахтниинди гъабхьундайиш, узу сагъди гъудрузубра мумкин вуйи. Гъурбан ишри дугъан мани хилариз, жумарт юкIв кабхьнайи бедендиз; думу вердиш гъапIу абайизна бабаз ярхи уьмур туври. АйтIан ифира хъибтиган, хирургияйин отделенияйиъ медицинайин кюмек тувувал давам гъапIунзуз. Ифи хътабтIган ва хирургияйин отделениейин кюмекар ккудукIган, терапияйин отделениейиз адаунзу. Гьамус мушваъ сагъ апIбан кюмекар тувувал давам апIура. Ичв газат чапдиан удубчIвайиз, узу сагъ духьну, гъулазра гъягъюб мумкин ву. Аллагьдиз шюкюр ибшри, гьаци гъабхьнийиш, лап ужуди шуйи.

Кьюд йис улихьнара му больницайиъ дахъувал кьисмат гъабхьунзуз. Фу пуз шулухъа? Аьхю дигиш’валар гъяркъюнзуз. Му больницайин коллективдиз 2018-пи йисан декабрин 10-диланмина Жамиля Къурбялиевна Важибовайн регьбервал тувра. Хиварин кьялан мектеб хьубариинди ккудубкIну, Жамиля Дагъустандин мединститутдин педиатрияйин факультетдик урхуз кучIвру. Думу хъуркьувалиинди ккудубкIур, багъри гъулаз хъадакну гъюру. Дугъан зегьметнан биография Хив райондин больницайилан ккебгъра.

 

1994-1996-пи йисари Жамиля Важибова Хив больницайиъ бицIидарин отделениейин заведующийди гъилихну. Хъасин Дагъустандин Огни шагьриъ участокдин педиатрди, психоневрологияйин духтирди лихури гъахьну. 2013-пи йислан мина Хивна цIийи гъуллугъназ гъяйизкьан, Дагъ.Огни шагьриъ бицIидарин поликлиникайин заведующийди гъилихну. Гьадму вахтари агьалйирин дугъахьна вуйи гьюрмат ва хусуси ад гизаф за шулу. Хив больницайиъра ужуб терефназди духьнайи дигиш’валар ачухъди рякъюра. Саб жикъи вахтнан арайиъ дугъу гъудубкьу пишекарвалин жавабдарвал гьисс апIру коллектив тешкил гъапIну. Больница бегьем кьадар дармнарихъди, медицинайин тялукь алатарихъди, гьамусдин деврин тIалабариз жаваб туврайи сяняаьтарихъди тямин дапIна.
Гъиси кIваин илмийиз, дугъан адаш Къурбялира, хайлин йисари гьадму больницайин кIулин духтирди лихури, ужуб ад ва гьюрмат гъазанмиш гъапIу заан дережайин пишекар вуйи.

Узу Жамиля Къурбялиевнайиз, дугъу регьбервал туврайи коллективдиз гележегдиъра чпин рягьимлу ляхниъ заан хъуркьувалар, агьалйирин гъаразнаъ гъузуз ярхи уьмур ккун апIураза.