Гъушундарва, я гъягъидарва кIваълан…

Февралин 23-пи йигъан Дагъустандин Огни шагьриъ айи РД-йин гьюкуматдин музейин филиалин ва Республикайин циркнан искусствойин мектебдин пишекрари Кафари Кавказдиъ циркнан му мектеб тешкил гъапIу ва вахтсузди уьмриан гъушу Камил Къурбанов кIваин апIбан серенжем кIули гъубхну. Февралин 22-пи йигъан дугъан 78 йис дубхьну ккундийи.

Камил Агъакеримович, дагъустанлуйиризси, Урусатдиъ яшамиш шулайидаризра ужуди таниш вуйи. Советарин Союздин вахтари, чан циркнан мектебдиан баяр-шубарра хъади, дугъу харижи уьлкйирин агьалйирра му искусствойихъди таниш апIури гъахьнийи.

Серенжемдиз Камил Агъакеримовичдин багахьлуйир, дустар, дугъан гъарашугъар уч гъахьнийи. Му йигъан гьарсари чпин фикриъ гъузу, ужур пишекар, ужур инсан вуйи ихь ватанагьли кIваин гъапIну. Серенжем кIули гъубху музейин илимдин пишекар Чимназ Мегьтиевайи Дагъустандин ва Урусатдин циркнан искусствойин лайикьлу пишекар Камил Къур-бановдин уьмрикан ва циркнан мектеб тешкил апIру йисарикан ктибтнийи.

Циркнан мектебдиан вуйи баяр-шубари Камил Къурбановдиз бахш дапIнайи шиърар гъурхнийи, хъа дугъан шуру Ригзана Къайтмазовайи адашдиз гьязур дапIнайи мяъли гъапIнийи. Гьацира му йигъан циркнан номерарра улупну, баяр-шубари дагълу халкьарин ялхъвнарра гъапIну.

Шагьрин ЦГБ-йин бицIидариз вуйи отделение-йин кIулин духтир ТIагьир ТIагьировди, аграрный колледждин директорин замес-титель Керим ТIалибовди, яшайишдинна экономикайин колледждин директор Софья Фатуллаевайи, жямяаьтлугъ палатайин член Сулейман Фатялиевди, Камил Къурбанов кIваина хури, дугъан зегьметнахьна вуйи маракьлуваликан, чан улихь диву кьастар тамам апIбан бадали, дугъу фукIа гьяйиф дарапIри гъахьиваликан, дугъаз инсанарихъди албагну ляхин апIуз аьгъюваликан ктибтнийи.

Серенжемдин аьхириъ Чимназ Залбеговнайи мицдар инсанар кIваълан гьаъну дакк-нивал, Камил Къурбанов гьар вахтна шагьрин агьалйири кIваинди гъитрувал къайд гъапIну.

Циркнан искусствойин мектебдин директор, РД-йин культурайин лайикьлу пишекар, Камил Агъакеримовичдин бай Аьбдулкерим Къурбановди серенжемдиъ иштирак гъахьидариз ва думу кIули гъубхдариз чан терефнаан чухсагъул мялум гъапIну.

Йиз гъунши ЖагътIил гъул`ан вуйи Камил Агъакери-мовичдихъди узура швнуб-саб ражари гюрюшмиш гъахьнийза. Дугъу инсанариз апIру гьюрматнакан, дугъан инсанваликан, ляхнин натижйир бадали зигури гъахьи зегьметнакан хайлин кидибтуз шулу. Му серенжемдиъ узура иштирак гъахьунза ва исихъ тувнайи шиирра гъурхунза.

Уву дагъси гьиргъуйзуз…
(К. Къурбанов кIваин апIури)

Уву дагъси гьиргъуйзуз. Хиял вуйиз,

А гужли кьувват, далу – ужуб хизан,

Циркнан кеспниин юкIв улубкьнайириз,

Уьлке вуйиганси адра айириз

Фу вуй яшамиш хьуб варжна къад йисан?

Гъунши гъул`ан вуйир… Аьхю гъардшихьна

Гъюруганси, гъюйза шагьриз гъафиган.

Гъайгъушнари уьлдюгънайир, гъулахьна,

Адашдихьна йиз вуйи гьюрматнаан,

Кьабулра апIуйва багьа хялишси

Циркнан хулаъ. Му халра, багъри халси,

Уву тикмиш гъапIнийва, юкIвра ивну…

Швнур бай-шураз циркнан сирра улупну,

ТIилариин ялхъвнар апIуз гъитунва.

Яв ляхинра бали давам апIура,

Худлариканра шул артистар циркнан.

Гъи, уч духьну, уву кIваина хура,

Гъушундарва, я гъягъидарва кIваълан…