Халкьдин сагъламвалин майдандиъ машгьур гъахьи аьлим

Кьалухъ ва НитIрихъ халкьдин лик-хил ктарди табиаьтдин амриинди арайиз гъафи такабур, успагьи ва гюрчег Чирагъ ва Рапак нирарин дерйири ихь мерд халкьдиз, багъри Дагъустандиз гизаф бажаранлу, аьрифдар аьлимарна шаирарси, ватанпервер ва ялавлу инкьилабчйирна багъри юрднан ва Дагъустандин азадвална хатIасузвал тямин гъапIу игит жиларси, инсаниятдин аьхюну пай тешкил апIурайи аьрифдар, камаллу ва игит дишагьлийирин вакиларра тувну.

Йиз фикриан, Зарема ТIагьировара гьацдар дишагьлийирикан сар вуди гьисаб апIуз шулу. Дугъу улигьна йигъари Москвайин Роспотребнадзорин эпидемиологияйин ЦНИИ-йиъ халкьдин сагъламвал мюгькам апIбан гизафси метлеблу ва важиблу «Ачухъди сарикан сарикна тарагъру рудрарин уьзрарин улихьишв бисбан ва сагъ апIбан» меселайиан докторвалин диссертация, чаз яркьу, дерин ва дурумлу аьгъювалар айиб улупну, хъуркьувалиинди гъюбхну.

Зарема Гьяжимирзоевна Хив райондин Хив гъулаъ савадлу ва гьюрматлу хизандиъ бабкан гъахьну. Дугъан адаш – Гьяжимирза ТIагьиров инженервалин пишекар ву. Дугъу, гизаф йисари хъуркьувалиинди республикайин лифтарин управлениейин кIулиъ лихури, ихь халкьдин гизаф вакиларра ляхнихъди тямин, республикайин лифтарин мяишатдин ляхин дурумлу ва заан дережа айи пишекрар гьязур гъапIну.

Гьяжимирзайин адаш, Зарема Гьяжимирзоевнайин аба – Рамазан ТIагьиров фидакар зегьметкеш вуди гъахьну. Ватандин Аьхю дявдиз гюгьюллуди гъушу думу, дявдиъ улупу игитвалар назарназ гъадагъну, шубуб ордендиинди ва гизаф медалариинди лишанлу гъапIну. Дявдиан гъафиган дугъу, Хиварин гъулан кавха ва Кировдин ччвурнахъ хъайи колхоздин агроном вуди, багъри гъул авадан апIбан бадали, хайлин хайирлу ляхнар кIули гъухну.

Хиварин гъулан Советди, дугъан лайикьлувалар назарназ гъадагъну, гъулан саб кючейиз дугъан ччвурра тувну. Хъа Заремайин дадайин терефнаан вуйи аба – Султан Балаев райондин лайикьлу мургарикан сар вуди гъахьну. Райондиъ жавабдар ляхнариъ лихури, дугъу учв бажаранлу гъуллугъчи вуйиб улупну. Ватандин Аьхю дявдиз гъушу думу саб кьадарсуз читин женгнан майдандиъ уьмрихъ мягьрум гъахьну.

Зарема Гьяжимирзоевна-йин дада Тамамат Султановна ТIагьировайи, бажаранлу журналист вуди, хайлин йисари табасаран чIалниинди чапдиан удубчIвурайи «Дагъустан дишагьли» журналин редакторди бегьерлу ляхин гъапIну.

Гьамциб сихил хъайи, диди тербияламиш гъапIу Заремара, чан тухум-тарайин баркаллу аьдатариз вафалу вуди, умриъ гъудуркьу кас гъахьну.

Зарема, Мягьячгъалайин 17-пи нумрайин мектеб гъизилин медализ ккудубкIну, 1984-пи йисан мединститутдик урхуз кучIвну. Думура бажаранлу шуру, заан аьгъювалар ади, уьру дипломдиз ккудубкIну. Дугъан зигьимлувал ва удукьувалар гьисабназ гъадагъну, Зарема дишла тарагъру уьзрарин кафедрайиз аспирантди гьаъру. Дипломдин эйси гъахьи Заремайи, профессор Д.Р. Агьмедовдин кафедрайиъ аспирантка вуди, чан аьгъюваларин дережа ва ляхнин тажруба за апIуру. Бажаранлу гьаму аьлимди Заремайиз «Сарикан сарикна тарагъру рудрарин уьзрар» месэлайиин машгъул хьуб теклиф апIуру. Гьаму темайиан дугъу сифте кандидатвалин диссертацияра, хъасин Москвайин Роспотребнадзорин эпидемиологияйин ЦНИИ-йиъ медицинайин илмарин докторвалин диссертацияра хъуркьувалиинди уьрхюру.

Гьаммишанлугъ гьевескар ва аьшкьлу Зарема ординатурайиъра бикарди гъузундар: дугъу чан ляхнин тажруба ва аьгъюваларин дережа мюгьлет ккабхъубси, за апIури гъахьну. Урхурайи вахтна бицIидарин жюрбежюр уьзрар сагъ апIру больницайиъ санитарди, хъасин рукьан рякъярин больницайиъ медсестради лихури, думу чан ляхнин тажруба артухъ апIбиин машгъул шулу.

Республикайин правительствойира, институтдин ректоратдира Заремайин бегьерлу, фидакар зегьметнан натижйир фикирназ гъададагъди гъитундар: дугъаз гизаф гьюрматнан грамотйир ва «РД-йин сагъламвал уьбхбан отличник» гьюрматлу ччвур тувна. Заремайиз чан варитIан аьхю заанвал халкьдиз вафалуди, марцциди гъуллугъ апIувалиъ рябкъюра.

Зиихъ учвуз рябкъюрайи шиклиъ Заремайин арчулну терефнаъ айир гьадму сихлиан вуйи Зарина Максимовна ТIагьирова ву. Дугъура мединститут хъуркьувалиинди ккудубкIну, хъа гъубшу йисан аьхириъ – заан аьгъювалар ади аспирантурара.

Зарема Гьяжимирзоевна чан ляхнин гъудуркьу, гъайгъудар ва жавабдар пишекар, хизандиз кIваантIан вафалу юлдаш, чан веледарин рягьимлу дада, сихлин аьдатар пак вуди уьрхюрайи, дурариз вафалу инсан ву.
Гъит, ихь баркаллу риш Заремайиз, багъри халкьдиз сагъламвалин рякъ`ан гъуллугъ апIбаъ ва уьзрарихъди гъизгъин женг гъабхбахъ аьхю хъуркьвалар, жандин сагъ`вал, хизандиъ гьаммишан бахт ишри.