«Узу сагъу уьмрин терефкар вуза»

Аьхиримжи вахтари интернетдин «Инстаграм» кIуру социальный сетдиъ табасаран жигьилари кми-кмиди жюрбежюр конкурсар тешкил апIура.

Нубатнан конкурс 2019-пи йисан январин 4-диан 27-пи йигъазкьан Табасаран райондиъ айи Урусатдин гъуларин жигьиларин Союздин (РССМ) отделениейина «Гьамушваъ Табасаран» (@tut.tabasaran) кIуру инстаграмдин страничкайихъди сатIиди тешкил гъапIуб ву. «Узу сагъу уьмрин терефкар вуза» кIури ччвурра тувну, турникди-ккан ккичIихбан ва шлубкьан ражари шархьил кучбан конкурс кIули гъубхну.

Конкурсдин тешкилатчйир Мягьямед Гьясратялиевди ва Иса Аьбдурягьмановди хабар тувганси, улупнайи вахтнан арайиъ конкурсдиъ иштирак хьпан бадали, турникдиккан ккичIихури, хайлин касари видеойир хътаъну. Дурар вари анжагъ саб Табасаран райондиан хътаъдар дар. Урусатдин регионарианси, гьятта Казахстандианра ва Узбекистандианра видеойир хътаъну.

«Учухьна хътау вари видео-роликар улупуз гъабхьундарчухьан. Фицики конкурс, анжагъ Табасаран район-диъ яшамиш шулайидариз тешкил гъапIуб вуйи. Гьаци вушра, учу конкурс ихь кьюбиб районарин арайиъ гъубхунча. Яна, сабишв’инди гъадабгъиш, кьюбиб районариан конкурсдиъ 64 кас иштирак гъахьну», – ктибтнийи узуз Иса Аьбдурягьмановди.

Конкурсдиъ иштирак гъахьидарин арайиъ варитIан бицIир Хючна гъул’ан вуйи, 1-пи классдиъ урхурайи Жабраил Сулейманов, хъа яшнан варитIан аьхюр – Хюрикк гъулан агьали, 58 йис дубхьнайи Багьаудин Къурбанов вуйи.

Конкурс тешкил апIбан асас себеб – жигьилар сагъу уьмур хъапIбахьна жалб апIувал, райондиъ спорт артмиш апIувал ва тарабгъувал вуйи.

Учу конкурс тешкил гъапIу йигъхъан мина дидиъ иштирак’вал апIуз жюрбежюр идарйириъ лихурайи пишекрарира чпин видео-йир хътаънийи. Гьадрарин арайиъ 10-дилан 20 килойиина гъагъишин айи, цIа кабхъган думу ктIубшвуз ишлетмиш апIру алатарра кьял’ин алди, райондиъ айи МЧС-дин Управлениейин гъуллугъчйирра жанлуди иштирак гъахьну», – къайд гъапIнийи РССМ-дин Табасаран райондин отделин кIулиъ айи Мягьямед Гьясратялиевди.

«Узу сагъу уьмрин терефкар вуза» конкурсдин натиж-йир 28-пи январиъ гъивну. Конкурсдиъ иштирак гъахьидарин арайиан, лайкар дивбиинди, гъалибчйир гъядягъну. Гьаци, 844 касдиз кьабул хьувалиинди 1-пи йишван сагьиб ЧIвурдаф гъул’ан вуйи Заур Гьяжиуьмаров гъахьну. Кьюбпи йишв Табасаран райондин АхьитI гъул’ан вуйи Мягьямед Аьлибеговдиз (700 лайкар), хъа шубубпи йишв ТIюрягъ гъул’ан вуйи Аким Сяйидялиевдиз гъахьну (546 лайкар).

Январин 30-пи йигъан Хючна гъулаъ культурайин Хулаъ вари иштиракчйир дипломариинди ва жюрбежюр пешкешариинди лишанлу гъапIну.