Аь.Аьбдулмуслимов: «Экономикайин вари цирклариъ хъуркьувалар гъазанмиш дапIна»

Гюльнара Мягьямедова

27-пи февралиъ РД-йин Халкьдин Собраниейин заседанйир гъахру залиъ Дагъустандин Правительствойин председатель Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов ккудубшу 2023-пи йисан Дагъустандин Правительствойин ляхнин натижйирикан доклад хьади удучIвну гъулхну.

 

Аьбдулмуслимовди чан улхуб Дагъустандин Глава Сергей Меликовдин гафар текрар апIбалан ккебгънийи: «Гьюкмин органарин ляхнин кIулиъ Дагъустандин гьарсар агьалийиз важиблу месэлйир дивна: ужудар рякъяр, деврин тIалабариз жаваб тувру медицинайин кюмек, бицIидарин цIийи багъар ва мектебар. Хъа яшайишдинна коммуналин мяишатдин цирклиъ инфраструктурайин проектар цIийи алаъбан месэлйир дийигъна».

Аьбдулмуслимовди гъапиганси, 2023-пи йисан РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейиъ Дагъустандин кIулиъ айи Сергей Меликовди Правительствойин улихь сабпи нубатнаъди тамам дапIну ккуни месэлйир дивнийи. «Къайд апIуз ккундузуз, улихь диву месэлйир цIибра ктарди тамам дапIна. Бязи серенжемариз артухъ вахт ва пулин дакьатар лазим вуйи, дурариин ляхин давам шула. Улупнайи 54 месэлайикан 45 тамам дапIна, 9-сана тамам апIура», – хабар тувнийи премьер-министри депутатариз.

Чан улхбаъ Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовди гъапиганси, США-йи ва ригъ алабхъру терефнан уьлкйири Урусатдиин санкцйир илитIнашра, региондин экономикайин вари асас цирклариъ артмиш’валин хъуркьувалар рякъюра. Дагъустан Республикайин Правительствойи 2022-пи йисандин натижйириз дилигну, чан ляхниъ дигиш’валарра тIаънийи. Республикайиз чарасуз вуйи промышленностдиз, гъулан мяишатдиз, транспортдин ва туризмдин цирклариз артухъси кюмек тувуз йикьрар гъапIнийи.

– Республикайиъ промышленный гьясиллувал йисандин арайиъ 14 процентIан артухъ, гъулан мяишатдин гьясиллувал 6 проценткьан за гъабхьну. Тикилишчивалин циркил 2 процентдин улихь гъубшну. 2023-пи йисан региондин валовый сурсатнан кьадар 991,0 миллиард манатдиина удубчIвну, диди 2022-пи йисандин улупбарихь тевиган, 103,1% тяйин апIура. 2024-пи йисан региондин валовый сурсатнан кьадар сабпи ражари саб триллион манатдиина удубчIвиди.

Инвестицйир асас вуди карханйирин хусуси дакьатарин гьисабнаан 5 процент артухъ гъахьну. Тикилишчивалин, гъулан мяишатдин ва туризмдин цирклар улихь гъягъюра. УрчIвуб вазлин арайиъ транспорт гъябгъру варихалкьарин «Кафари-Кьибла» рякъ артмиш хьувал гьисабназ гъадабгъну, экспортдиз хътаурайи шей’арин кьадар за гъабхьну. Региондин валовый сурсат за хьувалик кьялан ва бицIи предпринимателвалин субъектари лайикьлу пай кивра. Дурарин кьадар гъубшу йисан 7 агъзуриинди артухъ гъабхьну, – экономикайиъ гъазанмиш дапIнайи хъуркьуваларикан кьатI’и мялуматар тувнийи РД-йин Правительствойин кIулиъ айири парламентдин депутатари.

Региондиз, Аьбдулмуслимовди гъапиганси, Урусатдин Правительствойин терефнаанра аьхю кюмек гъабхьну.
«2022-пи йисахь тевиган, республикайиз чарасуз важиблу месэлйир гьял апIуз туврайи пулин кьадар артухъ гъапIнийи. Дицисдар ляхнари федеральный центри артухъ фикир тувну ккуни йишварикан Дагъустан саб вуйиб субут апIура», – гъапнийи Аьбдулмуслимовди.

Дагъустандин Правительствойи 2023-пи йисан дапIнайи ляхниз кьимат туври, Сергей Меликовди чан телеграмм-каналиъ гъибикIганси, «2023-пи йисан кIули гъубху ляхнин улупбари, эгер ихь сабвал ухьу гъюбхиш, ухь’ан фунуб ляхинра удукьурайивал тасдикь гъапIну».