Чухсагъул учвуз, Къурбановарин хизан!

Умгьанат Сулейманова
Гьаму шиклик учвуз рякъюрайидар Ростовский областдиъ Зерноград шагьриъ яшамиш шулайи ихь ватанагьлийир Руслан Юсуфович ва Динара Максимовна Къурбановар ву. Дурар 1985-пи йисан Табасаран райондин ТIаттил гъул’ан кюч гъахьидар ву. Къурбановар яшамиш шулайи шагьур Украинайихъди сяргьятламиш шула. Хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шулайи ихь эскрарин ва кюмек ккунди илтIикIу ватандаш инсанарин дихназ му хизанди жаваб туври шулу. Му ляхникан узуз улихьнаси жямяаьтлугъ кас Айваз Рамазановди хабар тувну. Руслан Юсуфович Къурбанов Урусатдин Игит Руслан Къурбановдин ва гьадму Айваз Рамазановдин мирасра ву.

 

Улихьна йигъари Къурбановарин хизандихъди телефондиан аьлакьайиз удучIвунза, ва дурари чпи айи йишван аьгьвалатнакан жикъиди ктибтунзуз.
«Язариъ яшамиш шули 39 йис вуйиз. Сабдиканра манигъвал адарди дуланмиш шулача. Амма аьхиримжи вахтна читинвалар алахьура. Дяви фициб вуш, гафариинди ктибтуз шлуб дар, думу гъирагъдихъан вушра дябкъну ккунду. Учуз душваъ айи ихь ватанагьлийир ва жара уьлкейин халкьар фициб аьхю аьзиятнаъ аш, рябкъюрачуз. Ич багахь военный аэродром хьайич, дилин йигънура, йишвнура яракь гъабхурайи самолетар, вертолетар тIирхури шулу. Мина гъафи эскрариз учу учхьан шлубдин кюмекар апIури шулча. Йиз хпири цIикбар, пирожкйирра кмиди уржури, дурарихьна туври шулу. Сифте уфалугъвал кади, фукIа тIалаб дарапIди, «гьаму касаринра наъан вухъа» фикир апIури гъахьнухьиди. Ма ша Аллагь урсарин аьхю бабариз, чпин пенсияра кмиди ихь баярихьна туври гъахьну. Узу эскрариз кюмек апIурайиб аьгъю гъабхьиган, сар учуз таниш яшлу хпири, чан гьар вазли гъадабгъу пенсия, кьушмарин аьзарханайиз дармнар ва жара лазим вуйи шей’ар гъадагъай кIури, учухьна хуру.
Ич ТIаттларин жямяаьтди ва гъул’ан кюч духьну, уьлкейин жюрбежюр пIипIариъ яшамиш шулайи гъуландари шли пул, шли лазим вуйи шей’ар хътаура. ЧIур духьнайи машинар, рас дапIну, эскрарихьна тувурча. Улихьнаси учухьна сар жигьил авар бай илтIикIну, аэродромдиина гъафи кьушмарин «КамАЗ» машиндин вари чархар чIур гъахьнийич, гъапнийи. Гьадму йигъан душну, цIийи чархар масу гъадагъну, дурарихъди йирсидар эвез дапIну, эскрар рякъ’ин гъапIунза. Магьа йиз хпири кьушмариз вуйи мани палтар дирхура. Дицисдар дюшюшар саб-швнуб гъахьну, учухьна илтIикIдариз варидариз кюмек туврача. Анжагъ гъалиб духьну, вари кьяляхъ гъюри. Ухьу, гьаддиз ккилигури, ихь баяриз кюмек апIурахьа» – ктибтнийи узуз Русланди.

– Хъа му шей’ар дурарихьна фици рукьурачва, дарш дурар хьади учву гъягъюранчва?

– Аэродромдиина гъафидар, дурар чпи учухьна гъюру, хъа саспи вахтари Луганскдин областдин дявдин цIихьан цIиб ярхлади хьайи шагьрариз учу гъягъюри шулча. ИпIрубдин читинвал адарчуз, кIури шулу. Дурариз ккунидар мани палтар, атIнар, леъфер, дармнар ву. Магьа саб-кьюб ваз улихьна Урусатдин Игит Руслан Къурбанов, чпиз сенграр дапIнайи ичIариъ саб бицIидиси дусру, дахъру йишвар дюзмиш апIуз кьулин тахтйир ккун апIури илтIикIнийи. Ихь эскрарин фициб тIалаб гъабхьишра, учу ва учухъди сабси ихь ватанагьлийир думу тамам апIуз гьязурди ву. Гьамусяаьт хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шулайи эскрариз аьхю фикир тувра, варидари кюмек апIура. Сар эскру узуз: «Халу, ич гъалибвалик ичвра пай кайиб аьгъю апIинай. Ичв кюмекниинди, ин ша Аллагь, ухьу думу нацистар вари терг апIидихьа», – гъапнийи.
Ихь диндин рякъюъ айи аьлимари гъапи гафар ву: «Бахтаврин хал рякъ’ин шул, ва дугъан гъазнихъна хялижв гъюр». Къурбановарин хизандиз бахтавар хизан пуз шулу – дурар женгар гъягъюрайи йишван багарихь хьайивал ихь эскрариз фукьан вушра кюмек гъабхьну! Гьаму касаринра чпин апIру, пландик кайи ляхнар ашул, амма вари ляхнар ярхла дапIну, дурари, аьхю сувабнан ляхин апIура. Гъит Русландин ва Динарайин чпи апIурайи ужувлаз лигну, хулаъ берекет, гьюрмат артухъ ибшри. Гьелелиг ихь жилиин мицисдар эдеблу касар илмидикьан гагьди, ухьуз гучI адар.