Игитарин макандиъ сарсан кьягьял

Гюльнара Мягьямедова
Гьар гвачIнинган Урусатдин телевидениейиан хусуси метлеб айи дявдин операция гъабхурайи йишваъ Урусатдин яракьлу кьувватарин эскрари улупурайи дирбаш’валикан мялуматар тувра. Дурарин арайиъ табасаран баярира лайикьлу йишв бисура, фицики табасаранарин арайиъ Ватандиз гъуллугъ апIувал гьарган гьюрмат айи ва жавабдар гъуллугъ вуди гъабхьну.

 

Улихьна йигъари Табасран райондин глава Мягьямед Къурбановдин адресназ, муниципалитетдин ватанагьлийи лайикьлуди гъуллугъ гъабхурайивализ дилигну, войсковой частнаан чухсагъул мялум апIурайи кагъаз гъафну. Мягьямед Къурбановдин гафариинди, думу кагъаз сабпиб дар, дицисдар кагъзар кми-кмиди гъюра. Ихь жигьилари Урусатдин игитар чешне вуди дисури, райондин ва республикайин ад за апIура.

Гьаму ражари главайин адресназ дуфнайи кагъаз 223160-пи эскервалин частнан командир, гвардияйин полковник Е. Маханьковдихьан вуйи. «Дявдин гъуллугънан читинвалариз дилигди, бицIину лейтенант Расим Тимурович Базутаев гьюкуматдин, чан хизандин, багахьлуйирин мюгькам далуси дийигъна. Дугъу дирбашди ва намуслувалиинди Урусатдин маракьар уьрхюра. Бализ ватанпервервалин ужуб тербия тувбаз чухсагъул мялум апIуз ккундузуз», – дибикIна кагъзик.
Гьамциб кагъаз дуфнайиваликан хабар гъабхьиган, учу Расим Базутаевдин гьякьнаан мялуматар ккун апIури, ТIивак гъулан глава Ибрагьим Гьяжиевдихьна илтIикIунча. Дугъу учуз гьамциб мялумат тувнийи: «Расим Базутаев (шиклиъ) ТIивак гъулан агьали ву. Дугъан адаш Тимур Базутаев ярквран мяишатдин гъуллугъчи (мешебеги) ву. Дада Урусатдин почтайин ТIивак гъулаъ айи отделениейиъ лихури гъахьнийи. Гьяйифки, думу ухди – кьюд йис мидиз улихьна – уьмриан гъушну, чан балин хъуркьуваларикан дугъаз гъеебхьундар. Базутаеварин хизандиъ кьюр бай ва сар риш а. Ужуб хизандиъ тувру тербияра ужуб шулу.

Расим Базутаевди Дербент шагьрин кадетский корпусдиъ урхури гъахьну. Дидин кьяляхъ Екатеринбургдиъ Уралин гьюкуматдин юридический университет ккудубкIну, жикъи вахтнан арайиъ силисчивалин комитетдиъ лихури гъахьну. 2018-пи йисан Екатеринбург шагьриъ 228-пи мотострелковый полкнаъ, контракт йибтIну, лихуз хъюгъну. Урусатди Украинайиъ гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ садпи йигъарихъанмина иштирак шула. Дугъаз мидиз улихьнара кьюбпи дережайин «Дирбаш’вализ лигну» ва «Минйир ккадагъбаз лигну» медалар тувнайи. Главайин ччвурнахъ дуфнайи чухсагъулин кагъзиъ Расим Базутаев хъана гьюкуматдин наградайиз улупнайиваликан дибикIнайи.

«ТIивак Табасаран райондин чIатху гъуларикан саб ву. Ич гъуландар Урусатдин хайлин шагьрариъ яшамиш шула. «ТIивак гъулан советдин» дахилнаъ ХустIил ва Гурхун гъуларра а. Гъул’ан агьалйирикан гизафдари (150-риинакьан), хъа вари ТIивак гъулан совет гъадабгъиш, 250-риинакьан кас Урусатди гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирк шула. Хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ гъийихдарин, иштиракчйирин хизанарин гъуллугъар гьуркIбаз райондин администрацияйин терефнаан гьаммишан фикир тувра. Гъуландарира лайикьлуди дурарин гьюрмат уьбхюра», – гъапнийи Ибрагьим Гьяжиевди.
Расим Базутаевсдар дирбаш баяр ихь арайиъ хъана артухъ ишри. Дугъаз ва имбу ихь эскрариз, вахтниинди дявдин операция ккудубкIну, гъалибвалра хьади жвуван Ватандиз хъадакну гъюб ккун апIурача.