Дагъустандин хайлин муниципалитетар кьюрдун фаслихьна гьязур духьна

Наргиз Гюлечова
25-пи октябриъ Дагъустан Республикайин гьюкуматдин инсанар яшамиш шлу хуларин кIулин инспректор Сергей Касьянов Дагъустандин РИА-йин конференцйир гъахру залиъ республикайин журналистарихъди гюрюшмиш гъахьну.

 

Гюрюшнан асас метлеб, гизаф мертебйирин хулар ва яшайишдин объектар чвлинна кьюрдун фаслихьна гьязур хьуваликан мялуматар тувуб вуйи.
Серенжем ачмиш апIури Серегй Касьяновди мялум гъапIганси, гъийин йигъаз республикайиъ айи яшамиш шлу гизаф мертебйирин хулар ва яшайишдин объектар саки вари (99%) кьюрдухьна гьязур духьна.

«Къайд апIуз ккундузуз, июлин вазли миркк убгъувал себеб дубхьну зарар гъабхьи Буйнагъск шагьрин 23 хуларин гъваъ кивну, улдаригъ шюшйир гъивну ккудубкIну адрувалиан, шагьур гьелелиг гьязурди адар. Анжагъ 15-пи ноябризтIан расвалин ляхнар аьхирихъна хруганси планламиш дапIнадар. Гьадмуганра, анжагъ расвалин ляхнар аьхирихъна гъюбан кьяляхъ, инспекцияйина хуларин идара апIурайи компанйири ахтармиш дапIну, вари ляхнар лазим вуйи къайдайиинди тамам дапIнаш дилигну, кьабул гъапIгантIан, хулар манишин тувуз гьязурди айивалин актарихъ къул зигну, пасторт тувидар. Буйнагъскдиъ айи гьадму хуларин расвалин ляхнар ккудукIбан кьяляхъ, Дагъустандин яшайиш шлу хуларин фонд вари 100% кьюрдухьна гьязур дубхьну аьхирихъна гъюра», – гъапну республикайин гьюкуматдин яшамиш шлу хуларин кIулин инспректори.

Конференцияйиъ Сергей Касья-новди гъийин йигъаз кьюрдухьна гьязур хьувалин паспортар тувнайи муниципалитетарин гьякьнаанра мялуматар тувнийи. Дугъан гафариинди саб Буйнагъск шагьур ктарди, Мягьячгъалайиъра гьелелиг гьязурди адру хулар ими. Фицики, саспи хулар къанунсузди тикмиш дапIнайивализ лигну, дурар Республикайин яшамиш шлу хуларин фонднан реестриз мегьел гъадагънадар. Мягьячгъалайиъ дицдар 84 хал а. Гьадрарикан 82 хал къанунсузди тикмиш дапIнайидар ву.

Мидланра гъайри, Хасавюрт шагьризра гьелилиг кьюрдун фаслихьна гьязурди айивалин паспортар тувнадар.
Конференцияйиъ Сергей Касья-новди мялум гъапIганси, аьхиримжи йисарин арайиъ цци сабпи ражари вуди Дагъустандин Огни шагьриз кьюрдухьна гьязур духьнайивалин паспорт ноябрин вазли тувди.
«Гъийин йигъаз душваъ гизаф мертебейирин хулариз ва яшайишдин объектариз манишин тувбахьна гьязур хьувалин ляхнар 90% тамам дапIна. Ноябрин эвелариъ дурар аьхирихъна дуфну, шагьриз кьюрдухьна гьязур дубхьнайивалин паспорт тувди», – аьлава гъапIну Сергей Касьяновди.