Гьарган тербияйин гъаразнаъ духьну ккун

Мейлан Нежефов

Дагъустандикан саб жюрейин хабар адрударизра 29-пи октябриъ «Уйташ» аэропортдиъ гъахьи гьядисйириан думу аьгъю гъабхьну. Гьяйифки, харжи терефнахъанди. Гьаму дюшюшнахьна вуйи чан хусуси лигуб ашкар апIбан тIалаб хьади, узу Хив райондин ветеранарин ва агъсакъларин советдин председатель, зегьметнан ветеран ва РД-йин лайикьлу мялим Тажудин Мурадхановдихьна илтIикIнийза.

– Тажудин Мурадханович, улихьна йигъари ихтияр тувну адру митингдиъ иштирак гъахьидарин ляхнариз фициб кьимат туврува?

– Гъи дюн’яйиъ сикинвал ва архаинвал адрували ухьук варидик гъалабулугъвал кипна. ИкибаштIан, халкьарин арайиъ ислягьвал ва сабвал адруган, халис мухриъ юкIв айи касдиз аьхир адру дерд ва хажалат шулу. Варибдин гъавриъ шулаза. Хъа сар шлин-вуш гафариин элеъну, интернетдин «игитари» ихь республикайин меркездиъ кIули гъубхуб сабра даруб ву, аьхир. Гьамлин суал арайиз гъюра: аьжуз духьнайи халкьдиз мид’инди мурари фициб кюмек тувнухъа? Жвуван гьял-гьязурнаъ айиб зяя дапIну, аэропортдиз миллионариинди зарар тувну, мид’инди мурариз фу бегьем апIуз ва фу улупуз ккун гъабхьнуш, магьан саб гьяфтатIан артухъ вахт улдубчIвнушра, гьич гъавриъ шуладарзу.

– Ихь республикайин кIулиъ айири иштирак гъахьи игитарин дюд лап учIруди бисуз къарар адабгъна. Уву мидиз фици лигурава?

– Дугъан йишв’ин алийиш, йиз къарарра гьациб хьибдийи. Гъи кьюршубур велед айи хизанар абйир-бабарихьан вила гъахуз шуладар. Шулайиш, му дюшюш республикайиъ дубхьну ккундайи. Дурар я гьараригъ гъахьидар, ясана зав’ан гъафидар дарки. Дурар сар шлин-вуш бай-риш, чве-чи ву. Гъит, асас вуди тахсир кайи иштиракчйири, чпи гъапIу алчагъ ляхнарин гьамус жаваб туври. Ваъ, узу мид’ин шад шули адарза, хъа анжагъ, мидкан вари имбудариз дарс ибшри, кIураза. Аьсрариинди Дагъустандиъ сумчIурилан зиина миллетари чвевалиинди уьл ипIура. Гьаци, гъирагъдилан гъафи касдиз варитIан ужубсиб хураг, чан хуларикан айибсиб-кайибсиб дахъру хал-йишв улупура. Набши му эл-аьдат? Гьадмукьан юкIв убгури айиган, саб гуманитарный гъагъ гьязур апIруган, улихь гьаз гьучIврадар дурар, жараси лазим вуйи шей’ариз ва сабпи кюмекнан рубар-дармнариз чарйир гьаз агурадар дурари? Дугъриданра, гъямпар-гъанцIарин игитар ву, cарун. Жараси кIуру гаф бихъурадарзуз, багъишламиш апIин.

– Гьамцдар митингариъ, жара ляхнар-карариъ ихь райондин агьалйирра иштирак хьуб мумкин ву. Вахтниинди дурар мицисдар фагьумсуз ляхнарихьан ярхла апIуз ухьу фицдар чарйир дагну ккунду?

– Гьелбетда, бабу бализ фуниъ имиди тюмер апIури, хъасин, бабкан хьпан кьяляхъ, убхъурайи мухрин никкун ццаврахъди ватанпервервалин дад рубкьну ккун. Гьаци дархьиш, хъасин кьан хьибди. Тербияйин шибритI гьамци жвуван хизандилан ккебгъну, хъасин гьаддин зиина бицIидарин багъди, мектебди, колледжди, институтди ва университетди кьадар адрукьан ляхин дубхну ккун. Саб гафниинди, гъи инсанвалин шартIари сифте тербияйин вазифйир, хъасин, гъабхьиш ва удукьиш, образование гъадабгъуб тIалаб апIура. Улихьна йигъари райондин кIулиъ айирихъди вуйи совещаниейиз гъафи гъуларин главйирихъди сюгьбатар гъахьнийиз. Хъа гьамус, тятIиларин кьялхъян мектебарин ва бицIидарин багъарин администрацйирихъди, гьацира баяр-шубарихъди тялукь гюрюшар кIули гъахуз планламиш дапIназа.

– Чухсагъул интервью тувбаз, Тажудин мялим. Натижайиъ ихь вариди гъабхурайи ляхнин мурадметлеб – аргъаж шулайи насларин закурин йигъ ва гележег акуб хьувал – кIулиз адабгъуз ухьуз кьувват ибшри!