Гъулан мяишатдин жикъи хабрар

Наргиз Гюлечова

Студентарихъди министр гюрюшмиш гъахьну
Дагъустандин Огни шагьриъ айи гъулан мяишатдин пишекрар гьязур апIурайи колледждиз РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министр Мухтарбий Аджеков гъафну.
Колледжди Кьибла Дагъустандин гъулан мяишатдин аьхю карханйирихъди ляхин гъабхура. Душваъ урхурайи студентар, пишекарвалин аьгъювалар яркьу апIбахъди сабси, зегьмет зигбан тажрубайихъдира таниш шула. Гъи думу мяишатариъ 50-75 агъзур манат маважиб гъадабгъури, гьадму колледждин выпусникарира пишекарвалин ляхин тамам апIура.
Колледждин директор Маркизат Сулеймановайихъди вуйи гюрюшнаъ министри гъапиганси, гьамусяаьт республикайин гъулан мяишат гьяракатниинди артмиш шула, аммаки гьуркIну пишекрар адар.
Му образованиейин тешкилатдиъ Украинайин ругариин гъябгъюрайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйин иштиракчйириз кIул’ин улукIру баккйир, шарфар дирхурайи цехдира ляхин апIура. Гъулан мяишатдин пишекрар гьязур апIру колледждиъ студентариз рягьятвал гъадабру йи-швар, теплицйир ва гьацира автопарк тикмиш апIура.


Гъайгъудар малдар

Улихьна йигъари Мухтарбий Аджеков Дербент райондин ругариин али Хив райондин Асккан Яракк гъулан агьали Агъа Мурадялиевдин «Риза» ччвур али мяишатдин мал-къара уьбхюрайи гализ гъафну.
Мяишатдин кIулиъ айи ихь ватанагьлийи министриз мялум гъапIганси, 574 гектар жилариин 1 агъзурна 500 кIул лезги ва эдильбаевский жинснан чарвйир ва 150-кьан аьхю малар уьрхюра.
Гъийин йигъаз мяишатдиъ 300 кIул ччиларра дапIна ва гьадмукьандар апIузра ими.
Мяишатдиъ лазим вуйи кьадар алафра гьязур дапIна, комбикормйирихъдира тяминди ву. Мал-къара кьюрд’ан адапIуз саб читинвалра адар.
Къайд дапIну ккундуки, «Риза» СПК-йиъ гьар йисан 80 гектар хутIлариъ жюрбежюр культурйирра урзура.


Муртйирин кьадар артухъ апIура

Цци Дагъустан Республикайиъ пеълин муртйирин уьмуми кьадар, 100 миллиондин артухъ дапIну, 355 миллиондиина за апIуз планламиш дапIна.
Сач республикайин мяишатариъ уьрхюрайи пеэри гъахьу муртйирин кьадар 255 миллион вуйи. 2022-пи йисандин улупбарихь тевиган, му кьадар 1,7% артухъди ву.
РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министерствойиан туврайи мялуматариинди, цци циркил цIийи ва яркьу алапIбиинди, муртйирин кьадар артухъ хьибди. Думу ляхнар тамам апIбан бадали, гьюкуматдин ва республикайин терефнаан субсидйир жюрейиинди 5 миллиондилан 20 миллиондиинакьан пулин кюмек апIуз планариъ а.


Урусатдин Правительствойи марччарин хьа гьясил апIбан, думу ужуди тартиб апIбан артмиш’валин «дорожная карта» тасдикь гъапIну.
Гъубшу йисан Ставрополь крайин Минеральные воды шагьриъ кIули гъубшу Урусатдин Федерацияйин Советдин гъулан мяишатдин месэлйириз лигру советди улихь диву теклифар дорожный картайин дахилназ гъидисну. Дурарин кьадар 27 ву. Гьадму гьисабнаъди: гьясил апIурайи хьайин кьадар артухъ ва ери за апIуб; цирклиъ лихурайи карханйириз гьюкуматдин терефнаан кюмек тувуб; циркил ужудар пишекрарихъди тямин апIуб.

«Урусатдиъ хьайихъди ляхин апIурайи регионар думукьан гизаф адар. Хьа артмиш ва гьясил апIурайи регионарин арайиъ Дагъустан Республикайи аьхю йишв бисура. Имбуну регионариъси, Дагъустандиъра хьа тартиб апIурайи карханйириъ ужудар шараитар ва артухъдиси лихру йишвар тешкил апIбан бадали, «дорожный карта» юрутмиш апIура. Хьа гьясил апIурайи регионариъ цирклиъ гъахурайи ляхнарин аьгьвалат дигиш хьпаз артухъди фикир тувбаъ, Федерацияйин Советра чарасуз вуди иштирак хьибди», – гъапну РФ-йин Правительствойин председателин заместитель Андрей Яцкинди.