Халис полковник

Зубайдат Шябанова
Гьюрматлу ватанагьлийир, гъябгъюрайи йисанра учу «Яв баяр, Табасаран» рубрика давам апIурача. Му рубрикайиъ, Дагъустандиъси, вари Урусатдин жюрбежюр шагьрариъра яшамиш шулайи Табасаран ва Хив районарин ватандашарин баркаллу зегьметнакан, хъуркьуваларикан, дурари уьлкейин артмиш’валик киврайи пайнакан учвуз ктибтуруча.

 

Гъийин макьалайин игит Санкт-Петербург шагьриъ яшамиш шулайи ихь ватанагьли, милицияйин отставкайиъ айи полковник Фейбулла Сулейманов ву.
Санкт-Петербург шагьриъ узу яшамиш шулайи йисари му полковникдин тярифар апIури швнуб-саб ражари гъеебхьнийзуз. Телефондиан гъабхьи ич аьлакьайиъ узу «Табасарандин нурар» газатдин журналист вуйиб гъеебхьу думу, чан вари ляхнар гъирагъдизди гьадагъну, гьадмусяаьт сюгьбат гъабхуз рази гъахьи.

«Узу халкьар жара апIрур дарза. Хъа жвуван халкь, чIал, гъул – мурар багъридартIан багъридар духьну ккунду. Ватандихьан ярхла саб шагьриъ яшамиш шулайи Табасаран ва Хив районарин баяр ва шубар – учу вари чвйирси ва чйирси вуча. Фуну вахтна узухьна илтIикIишра, узхьан шлу кюмек варидариз тувуз гьязур вуза», –- гъапи ич сюгьбатнан сабпи дакьикьйириъ Фейбулла Сулеймановди.
Сулейманов Фейбулла Гьябибуллаевич 1956-пи йисан 5-пи ноябриъ Табасаран райондин Хючна гъулаъ бабкан гъахьну. Багъри гъулаъ мектеб ккудубкIбан кьяляхъ думу, ватанди чан улихь диву буржи тамам апIури, кьюд йисан Советарин армияйин къушмарин жергйириъ Германияйиъ танклин командирди гъуллугъ гъапIну. Армияйин кьяляхъ Ленинград шагьрин Кировдин ччвурнахъ хъайи заводдиъ лихури гъахьнийи. 1978-пи йисан, комсомолин тешкилатдиан гьаъну, думу Ленинград шагьрин айтIан ляхнарин органариъ лихуз хъюгъну.

Фейбулла Сулеймановди Санкт-Петербургдиъ айи СССР-ин милицияйин Высшая школа ва МВД-йин академия ккудукIну. Милицияйин органариъ думу хайлин гъуллугъариъ гъилихну, гьадму гьисабнаъ Санкт-Петербург шагьрин Васильеостровский райондин управлениейин начальникдин заместителра гъахьну. 2010-пи йисан думу отставкайиз гъушну. Дидин кьяляхъ «Электрокерамика» холдингдин компанияйин вице-президентди, Урусатдин академияйин образованиейин Смольныйдин институтдин административ ляхнариз лигру ва хатIасузвал уьбхру цирклин проректорди, Санкт-Петербург шагьрин художествойинна техникайин институтдин административ ляхнарин ва хатIасузвал уьбхру цирклин проректорди гъилихну.
Фейбулла Гьябибуллаевич гьюкуматдин 12 наградайиз лайикьлу гъахьну. Дугъаз «Женгнан дустарин арайиъ сабвал улупбаз лигну», «Жямяаьтлугъ хатIасузвал уьбхбаъ тафавутлу хьпаз лигну», сифте СССР-рин, хъасин Урусат Федерацияйин МВД-йин юбилейихъди тялукь вуйи 1-пи, 2-пи ва 3-пи дережайин «Гъуллугънан вафалувализ», «СССР-ин милицияйин отличник» ва хъана жара медалар ва орденар а. Думу кьюб ражари Чечендин дявйирин гьядисйириъ иштирак гъахьну. 1983-пи ва 1991-пи йисари Санкт-Петербургдин милицияйиъ лихурайи вахтна дугъаз бандитарихьан кьюб ражари гъагъи зийнар гъахьнийи.
Фейбулла Сулеймановдин уьмрин юлдаш Зурият хайлин йисари Санкт-Петербургдин 27-пи нумрайин поликлиникайиъ медсестради гъилихну. Дурариз риш ва бай а. Замирайи Санкт-Петербургдин экономикайинна идара апIбан университет ккудубкIну, хъа бай Руслан, Урусатдин МВД-йин университет ккудубкIну, адашдин шилнаъди гъягъюра. Гьамусяаьт думу Санкт-Петербургдиъ полицияйин майор ву.
АйтIан ляхнарин органарин ветеран, милицияйин полковник Фейбулла Гьябибулаевич Сулейманов саламатур, дугъривал ва гьякьвал ккунир, ижми хасиятнан ва чешнелу къайдайин инсан ву. Дугъан кюмекниинди фукьан тахсиркарвалар ашкар апIуз гъабхьнуш, саб цифрайиинди пуз шулдар, дурарин кьадар агъзрарихьна удубчIвура. Хъа тахсиркрарихьан ва бандитарин гьяракатарихьан дугъу гъюрхю инсанарин кьадар лапра аьхюб ву.
Фейбулла Сулеймановдин адаш Гьябибулла Насурович Хючна райбольницайиъ инфекционный отделениейин заведующийди лихури гъахьну, хъа дада Нисаханум Аьзизовна аьдати дагълу дишагьлиси хулан мяишат кIули гъабхбиин машгъул вуйи.
Хючна гъулаъ мектебдиъ заан аьгъювалариз урхурайи живан Фейбуллайиз уьлкейин фунуб вушра институтдик кучIвуз мумкинвал айи. Амма дугъан фикрар, кьастар ва умудар гележегдиз вуйи анжагъ саб пишейиин дийигънайи.
«Мектебдиъ урхурайи йисари узуз лап яманди Дзержинский, дугъан ватанпервервал, вафалувал, дугъривал, хасиятнан ва гафнан ижмивал кьабулди вуйзуз. Дугъаз ухшарур хьуз, ватандин, къанундин ихтиярар уьрхюри думуси военный гъуллугъчи хьуз мектебдиъ имидитIан кьаст гъапIнийза. Адашра, дадара йиз хиялариин, фикрариин рази гъахьну. Узу йиз улихь диву вари кьастар ва хиялар кIулиз адагъунза. Сифтена-сифте жилижви ватанпервер духьну ккунду. Ватан ккунивалин кьувватнан гьиссариан фунуб вушра пишейиъ хъуркьувалар шулу. Магьа гьамусяаьт ихь баяр хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шула. Узу гьюкуматдин КIулин командующийин политикайин терефкар вуза. Думу политика вари ихь уьлкейин ва ихь халкьдин хатIасузвал уьбхюз диш дапIнайиб ву», – гъапнийи сюгьбатнан аьхириъ Фейбулла Сулеймановди.
Узура дугъахъди рази вуза. Эгер дюн’яйиъ вари инсанар ватанперверар вуйиш, дявйир затра хьуб мумкин дайи.