Хив райондиъ Афгъанарин йигъ къайд гъапIну

Мейлан Нежефов

Ав, дугъриданна, машгьур табасаран шаир, таржумачи, РД-йин культурайин лайикьлу гъуллугъчи, рягьматлу Шамил Къазиевди чан шиърарикан сабди дупнайиганси, «… вахтнахьанра сагъ апIуз шулдар // Дявдин зийнар, эскру гъахи чан кIваъди». Хъа му эскер сар шлин-вуш бай, чве ва жилир ву. Дугъаз гъабхьи зиян аьсрариинди дурарин кIваан адабхъудар.

 

Магьа, Афгъанистандин дяви ккудубкIну 35 йис тамам гъабхьну. Хив райондин саки вари мектебариъ, библиотекйириъ ва культурайин хулариъ му йигъаз тялукь вуди ачухъ дарсар, гьадму дявдин иштиракчйирихъди вуйи гюрюшар, мидланра савайи шиърар урхбаан, цалин газатар адатIбаан ва шиклар зигбаан вуйи талитарра кIули гъухну. Урхурайидарин арайиъ заан хъуркьувалар улупу баяр-шубар чухсагъул мялум апIру кагъзариинди ва классдин гъирагъдихь урхбан китабариинди лишанлу гъапIнийи.

Тешкил дапIнайи серенжемариз, чухсагъул мялум апIури, райондиъ афгъандин ветеранарин Советдин председатель Темирхан Агъабалаевди чан улхбаъ гъапну: «Гьарсаб тешкил дапIнайи ва кIули гъуху серенжемари улариина нивгъ гъабхнийиз. Гьадму гьядисйириъ Хив ва Агъул районариан 87 касди Ватан уьбхбан буржи намуслувалиинди тамам гъапIну.

Ухьухьна думу буржи лазим вуйи саягъниинди кIули гъабхуб ихь абйирихьан гъафиб ву. Хъа гъи гьадму буржи Украинайин жилариин хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ ихь баяри заан жюрэтлувалиинди тамам апIура. Миди ухьуз фу кIура? Миди ухьуз аьсрариан аьсрариз, насларихьан наслариз, дада сар вуйибси, Ватанра саб вуйибдин шагьидвал апIура. Гьадму 87 касдикан буржи тамам апIури уьмриан игитарси гъушдарин арайиъ, чпикан саб келимара адарди гъудургдарин кьадарра цIиб дар. Гъийин йигъаз Хив райондин гъулариъ Афгъандин дявдиъ иштирак гъахьидарикан йицIихьур кас чпин хизан-кюлфетдихъди яшамиш шула. СумчIурилан зиина эскрари, шагьрариъ жюрбежюр гъуллугъарихь хьади чпин мадар апIура. Жикъиди, гьацира халкь яснаъ а – дявйирикан улхудархьа. Гъит жил’ин ислягьвал ибшри. ЧIатар-чIурариъ айи ихь баяр сагъ-саламатди хал-йишв’ина расалмиш ишри».