Хив райондиъ Эбелцан либцура

Мейлан Нежефов

Му хьадукран шадлугънан машквар Хив райондиъ табасаранарихь «Эбелцан», хъа лезгйирихь «Яран сувар» кIури, лап кюгьне вахтарианмина яркьуди къаршуламиш апIурайи машкврарикан саб ву.

 

Кьюбиб миллетарихьра машквраз жа-жара ччвурар тувнашра, дидин халкь сатIи апIувал, аьдат ва къайда саб ву. Гьаци, райондиъ аьсрариинди сигъ аьлакьайиинди уьл ипIурайи табасаран ва лезги миллетарин гъулариъ Эбелцан мартдин урчIвуддилан гъадабгъуб, къанна сабпи мартдиина гъяйиз либцура.

Кюкю адабшвури, уягъ шулайи табиаьтдихъди, гевюл ачухъди эбелцнан машквраз, аьхюдарси, бицIидарра ккилигура, фицики му машквран аьдатари ихь халкьдин милли хурагар, тарихдиз гъягъюрайи рякъяр-ражар, фольклорин эсерар йискьубак сабан хьнура кIваина хура.

Эбелцну сифтена-сифте хьадукар улубкьнайибдикан хабар тувра. Аьдат вуйиганси, му йигъари бисми дапIну изнин сабпи хул хътипуру ва тумар алахьуз хъюгъру.
ИкибаштIан, вахтарихъди ва деврарихъди инсанарра дигиш шула. Хъа вушра, гъи райондин мектебарин мялимари, бицIидарин багъарин тербиячйири ва культурайин хуларин гъуллугъчйири, чпихьан шлу мумкинвалар агури, баяр-шубарихьна Эбелцнан тIяаьм рубкьура.

Гьаци, ихь ата-бабйирилантина вуйи ургуб жюрейин хурагар гьязур дапIну, йигъар ккимиди алабхьнайи чар кайи гъабар, тумар ахьнайи гьюрбйир ва Эбелцнахъди аьлакьалу жара алатар дивну, мектебариъ ва бицIидарин багъариъ устлар ккабалгнайи. Гьарсабдикан мяълийириинди, тамашйириинди ва абйирин мелзну сакIал дапIну арайиз адагънайи уьмарат ихтилатариинди аргъаж шулайи насларин айи аьгъювалар ккатIарццури, хъа цIийи аьгъюваларин гъаврикк ккаъри, мялимари ва тербиячйири ужуб ляхин гъубхнийи.

Гъябгъюрайи йисан Эбелцан гирами Рамазандин вазлин йигъариин алабхъбаз лигну, му кюгьне машквар райондиъ яркьуди къаршуламиш апIуз гъабхьундар. Мидихьна райондин агьалйирра гъавриъ ади лигура.