Художествойинна графикайин факультетдиъ гьаз табасаранари урхурадар?

Наргиз Гюлечова

Халкьдин кьимат адру ирс вуйи милли сяняаьткарвалар артмиш апIурайи касарин кьадар гъи лап цIиб дубхьна. Педагогвалин илмарин кандидат, Табасаран райондин Хюрикк гъул’ан вуйи Гюльпери Гьямзатова табасаран халкьдин сяняаьт – халачачивал – уьбхбан зиин аьхю зегьмет зигури, гьаддихъди сабси жара миллетарин сяняаьткарвалихьнара гьюрматниинди янашмиш шули лихурайи кас ву. Думу Дагъустандин государствойин педагогвалин университетдин художествойинна графикайин факультетдин кафедрайин заведующийди ва РД-йин ариш-вериш апIбан палатайин выставкйир ва презентацйир тешкил апIбан отделин заведующийди лихура.

 

ДГПУ-йин худграфди гъабхурайи ляхнихъди таниш хьпан метлеб ади, узу улихьнаси Гюлпери Гьямзатовайихъди гюрюшмиш гъахьунза. Дугъан гафариинди, гъи вуз Урусатдин мярифатнан министерствойиз дахил шула, хъа цIийина, Урусатдин образованиейин ва илимдин министерствойин хиликк ккайи вахтна, факультетдиз жюрбежюр пишйириан – палтарин дизайн, декоративно-прикладной искусство, халкьдин сяняаьткарвалин – пишекрар гьязур апIуз ихтияр айи. Гьамусяаьт гьадрарикан палтарин дизайнтIан амдар.
«Палтарин дизайн рукь художествойин жюрейиинди тартиб апIбан отделениейиз дахил шула. Урхурайидар му пишйирин сирарихъди заан квалификация айи мялимари ужиди ккабалгнайи устаханйириъ таниш апIура», – гъапнийи Гюлпери Гьямзатовайи.

Факультетдин гьарсаб кабинетдин раккнар, гакIул утIубкну, уччвудар кешрийир каъну, аьхю устадвалиинди албагнайи, дурари чпи гъяркъю инсан гьяйран апIуйи. Думу факультетдин студентарин ляхин ву. Мидланра гъайри, мушваъ саб бицIи халачйирин фабрикайиъкьан дуркьар айи устадханара а.
«Ав, гьамусяаьт вуздин шараитариъ гьамциб жюрейиинди халачи убхуз улупру йишв ихь республикайиъ саб гьаму факультет ву, сабсан йишв Дербентдин саб колледждиъра а. Мина мектеб ккудубкIну урхуз гъюрайи шубар гьич гугкьан кибтIуз аьгъдрудар ву. Дуркьаригъ, студентариз улупуз кIури, гьаммишан дирибшну халачйир гъяйич. Чпиз му сяняаьтдикан фукIа агъдрувализ лигну, дурари хайлин гъалатIарра апIури шулу.
Гьяйифки, халачачивализ программайиъ лап цIиб сяътартIан тувнадар, гьаддиз думу кIваантIан дубгъуз хъуркьрира адар. Саб семестрин арайиъ халачачивалиан тувнайидар анжагъ 10 сяаьттIан дар. Гьамушваъ дапIнайи ляхин, студентарин чпин хушниинди, чпин гьевесниинди дапIнайиб ву. Мина дуфну, халачайихъ дусиган, студент шубар, аьшкьламиш духьну, дидхъан гъитIирккуз шулдар.

Пуз ккундузузки, халачйирин чешнйирра студентари чпи каърайидар ву, гьаци рибшузра, ккибикIузра дубгъура. Аммаки гъалатIар гизаф шулу. Эгер сад дуркьарихъ, халачи дирибшну, эвелиан аьхиризкьан сар кас дусрайиш, мицдар гъалатIар хьидайи.
ЦIийина, специалитет айи вахтари, 20 дуркьаригъ халачйир диришну шуйи. Ва гьацI йисандин арайиъ шубари 20 халачйирин кьатIар дурхну, гъядатIури шуйи. Хъа гьамус бакалавриат вуйивализ лигну, фукIа апIуз хъуркьрадарча», – сеснак пашманвал кади гъапнийи йиз сюгьбатчийи.
Факультетдин студентар саб халачачивалиин машгъул духьну гъузнадар. Дурар шиклар каувалиин, заргачивал дубгъбиин, гакIул утIубкбиин ва хъанара жара пишйир дургъбиин машгъул ву.

Гюлпери Гьямзатовайи узу факультетдин музейихъдира таниш гъапIнийи. Душваъ швнуб-саб жюрейин экспонатар айи, гизафси студентари гьязур гъапIдар.
Факультетдин шиклар зигбан ва скульптурайин отделенйириз РД-йин культурайин министерствойи 15 бюджетдин йишв жара гъапIну. Коммерцияйин бинайиинди, йисандин арайиъ 90 агъзур манат туври, 5 палтарин дизайн ва декоративно-прикладной искусство направленйирииан йишварра ачмиш дапIна. Гюлпери Гьямзатовайи туву мялуматаринди, вуздин ректоратди гъюру йисан гьадму йишварра бюджетдиндар хьпан бадали чарйир дизигну, ляхин гъабхуз кка.
Студентарихъди табасаран халкьдин сяняаьт дубгъуз гъитру художествойинна графикайин факультетдиъ саркьан табасаран студентди урхурадар. Гьаз вуш ихь районариан вуйи баяр-шубар му факультетдихьан лап ярхлади ву. Гьаддиз ич гюрюшдин аьхириъ Гюльпери Гьямзатовайи, жвуван халкьдихьна илтIикIну, чпин баяр-шубар гьаму факультетдиз урхуз гьауб ккун гъапIну.