М. Къурбанов: «Райондин агьалйири уз’ин ихтибарвал гъапIиш, главайин сечкйириъ иштирак хьидиза»

Гюльнара Мягьямедова

21-пи декабриъ «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиъ Табасаран райондин кIули айи Мягьямед Къурбановди 2023-пи йисан ва учв райондин регьбервализ гъафихъанмина муниципалитетдиъ дапIнайи ляхнин натижйир йивури, пресс-конференция гъубхну.

 

Пресс-конференция гъабхайиз вахт ккимиди, газатдин журналистари телеграм-каналариъ мялумат тувну, агьалйирихьан чпин айи суалар хътауб ккун гъапIнийи. Райондин гъулариан 50-риинакьан суалар гъафнийи.

Райондин гизаф агьалйир Урусатди гъабхурайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шула. Гьяйифки, гъийин йигъаз думу операцияйиъ райондиан, уьлкейин маракьар уьрхюри, 74 касди игитариси чпин жанар фида гъапIну. Хусуси метлеб айи дявдин операция ккебгъхъанмина Мягьямед Къурбанов шубуб ражари рягьимлувалин кюмек хьади ихь эскрарихьна гъушну.

Мягьямед Къурбановди хусуси метлеб айи дявдин операция гъябгъюрайи йишвариз гъягъбан метлебнакан, учв шлихъди гюрюшмиш гъахьнуш, ихь эскрарин аьгьвалат фициб вуш, китибтнийи.

«Дагъустан Республикайин Глава Сергей Меликовди муниципалитетарин вари главйириз йисандин ляхнин натижйирикан ктибтури, пресс-конференция гъабхувал ва агьалйирин суалариз жавабар тувувал табшурмиш гъапIнийи. Гюрюшари, прямой эфирари, пландиинди райондин агьалйир кьабул апIували главйириз агьалйирин «гъидкьиъ» учIвуз, дурарин гьар йигъандин месэлйирин ужуди гъавриъ хьуз мумкинвал тувру», – ккебгънийи чан улхуб Мягьямед Къурбановди.
«Къайд апIуз ккундузузки, республикайин миллетарин арайиъ варитIан гизаф табасаранар иштирак шула гъапишра, йиз кучIал хьибдар. Дявдин операцияйиъ гъийиху ва Табасаран райондин аьтрафариин накьвдик кивнайидарин кьадар гъийин йигъаз 74 кас ву. Хъа Хив райондиъ, Дербентдиъ, Дагъустандин Огни, Каспийск, Мягьячгъала шагьрариъ кивнайидарра гьисабназ гъадагъиш, думу кьадар хъана аьхю шулу. Бязи гьисабариинди, 7 агъзуртIан артухъ табасаран миллетдин вакилар (гьадрарикан Табасаран райондиан вуйидар 3 агъзуртIан артухъ) хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шула. Думу офицерариз, эскрариз, дурарин хизанариз гьюкуматдин, республикайин кIулиъ айидари асас фикир тувра. Белгородский областдиз душну, накь хъадакну дуфну имича. Учу гъягъбан метлеб – гьюкуматдин маракьар уьрхюрайи ихь эскрариз далу терефнаъ айи инсанарира чпикан фикир апIурайивал, чпиз кюмек апIуз гьязур вуйивал улупуб, ихь эскрарин рюгь за апIуб вуйич. Рягьимлувалин кюмек уч апIбан ляхниъ иштирак шулайи райондин мектебариъ, бицIидарин багъариъ лихурайидариз, урхурайидариз, медицинайин пишекрариз, гъуллугъчйириз, меценатариз чухсагъул мялум апIуз ккундузуз», – гъапнийи Табасаран райондин кIулиъ айири.

Мягьямед Къурбановдин гафариинди, хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ гъийихдарин, иштирак шулайидарин хизанариъ арайиз гъюрайи месэлйир гьял апIувал сабпи нубатнаъ ди дийибгъна. Къанундиз асас вуйи мумкинвалариинди дурариз жилин участокар жара апIбан, хуларихъна газ, шид, электричество зигбан месэлйир гьял апIура.
Табасаран райондин главайин адресназ «Къужник-Хючна» шид зигбан гьякьнаанра хайлин суалар дуфнайи. Мягьямед Къурбановди гьамци гъапнийи: «70-пи йисарихъан мина райондин кьялаз шид хувалин месэла учIруди дийибгънайи. Тазади ктагъу гьарсар глава думу ляхнихъ хъюгъюйи, ва гьарсариз думу ляхин фукьан читинуб вуш аьгъю гъабхьну. Узу райондиз главади гъафиган, жямяаьтлугъдин вакилари шид зигувалин месэла гъитIибккнийи. Думу месэла гьял апIбиин хайлин зегьметра дизигна, гъалатIарра гъахьну, дакьатарра харж дапIна. Фукьан читинвалар алахьнушра, шид дизигна, амма нирин шид инсанарин хулариз деебтуз шулдар. Агьалйири ишлетмиш апIру штун марццивал тямин апIбан бадали, шид марцц апIру гъурулуш лазим ву. Гьамус гьаддиз ккилигурахьа», – гъапнийи муниципалитетдин главайи.

Пресс-конференцияйиъ Мягьямед Къурбановди 2023-пи йисан Табасаран райондин администрацияйиъ кIули гъубху ляхнин натижйирикан хъайи-хъайибси ктибтнийи. Яркьуди думу мялуматар учу газатдин гъюру нумрйирикан сабдиъ тувдича.