С.Меликов: «Жигьиларихъди жигьиларин чIалниинди гафар дапIну ккунду»

Гюльнара Мягьямедова
31-пи октябриъ Дагъустандин Глава Сергей Меликов жямяаьтлугъдин вакиларихъди, депутатарихъди ва журналистарихъди гюрюшмиш гъахьнийи.

 

Думу гюрюш гъабхуз гъубшу элгьет йигъан 29-пи октябриъ Мягьячгъалайин аэропортдиъ гъахьи гьядисйири мажбур гъапIнийи. «Гьелбетда, элгьет йигъан гъахьи гьядисйири дугъри фикрин инсанар вари мюгьтал гъапIну. Гизаф миллетар яшамиш шулайи Дагъустандиъ гьаму жюрейин гьядисйир духьну ккунидар дайи», – гъапнийи Сергей Меликовди.
Дугъу къайдасузваларин иштиракчйирин гьяракатариз гьамциб кьимат тувну: «Аэропортдиъ гьяйванатарин лижси архьну, гъягъюрайи гьядисйирин дюзди гъаври адрувал улупну, Палестинайин халкьдин гъагъи аьгьвалат имбубсан читин дапIну, дурари Дагъустандиъ айи хялар кьабул апIувалин аьдатариин лик иливну, аьйиб апIрубсиб акция кIули гъубхну».

Сергей Меликовди къайд гъапIганси, думу йишван аэропортдиин алжагъдарин арайиъ гизаф жигьиларра айи. «Дурар йишвандин вахтна кючйириъ «цIа иливну» машинар хъаърудар, девлетлу хизанариан «сархуш» духьнайидар, гьюкуматдин къанунариин лик иливнайидар ву. Дурариз сабдихьанра гучIурадар, дурар вари ихтиярар айидарси яшамиш шула.

Аэропорт гъирмиш апIуз душнайидарин арайиъ СВО-йиъ гъийиху жигьил эскрарин таяр а. Ичв таяр яракь хилиъ ади, Ватан уьбхюри, гюллдин улихь дийигъна. Ихь эскрари Запорожьейиъ, Днепр нирин, Купянск шагьрин аьтрафариин уьлкейин маракьар уьрхюра. Хъа гьамрари кIуруш, окопариъ айи ихь эскрариз йивурайидарин тIалабар тамам апIура. Му ихь уьлке масу тувувал даринхъа?» – гъапну Сергей Меликовди.

Дагъустандин кIулиъ айири гъапиганси, аьхиримжи йигъари мицисдар дюшюшар хъана духьна. Хасавюртдиъ жигьил баярин десте гостиница ахтармиш апIуз гъушну. «Думу фу ляхин ву? Ватандин Аьхю дявдин йисари ухьу инсанар миллетариз жара апIури гъахьундархьа. Думуган варидариз саб хизанси яшамиш хьуз улупру тербия туври гъахьну.
Урусатдин Президент Владимир Путинди гьяракатниинди гъубху совещаниейиъ гъапиганси, Дагъустандиъ гъахьи гьядисйир республикайиъ айи аьгьвалат гъизгъин апIуз ккунидарин гьяракатар ву.
«Гъи Дагъустандин агьалйирин Палестинайин халкьдихъан, гъийихдарихъан юкIв убгура. Дагъустан – му Палестинайин абйир-бабар хъамдарди гъузу бицIидариз хьадан вахтна рягьятвал гъадабгъуз теклиф апIурайидар, Палестинайин жигьилар ихь вузариз кьабул апIуб ккун апIурайидар ву. Дагъустан ухьу вухьа, аэропортдиъ уч гъахьидар дар», – къайд гъапIну Сергей Меликовди.

Дугъу гъапиганси, Палестинайиъ шулайи гьядисйири Дагъустандин аьтрафариин аьсрариинди яшамиш шулайи жугьтариз зарар тувну ккундар.
Гюрюшдиъ удучIвну гъулху Дагъустандин муфтийдин заместитель Аьгьмад Мягьямадовди, республикайин муфтиятди миллетарин жаравализ дилигди, уьлкейин вари ватандашар сатIи хьувалин тереф уьбхюрайиваликан гъапнийи. «Дагъустандин муфтият митингар гъахбаз къаршуди ву. Хусуси аэропортар гъирмиш апIури, полицияйихъди элегури, миллетвализ дилигну саб тахсирра ктру инсанариз зарар тувували Багахь Востокдиъ шулайи гьядисйириз кюмек тувидар.
Учу Палестинайинна Израилин гъалмагъалиъ зарар гъабхьидарихъан дерд зигурача. Гъийиху бицIидар, даргънайи хулар, наанди гъягъюруш мюгьтал духьнайи агъзрариинди инсанар рякъруган, хажалат дизригди гъузру инсанар адар», – гъапну Аьгьмед Мягьямедовди.

Дугъан гафариинди, агъзрариинди дагъустанлуйири Палестинайин агьал-ириз кюмек вуди рягьимлувалин «Инсан» фонддиз чпиан удукьру кюмек тувна, хъа республикайин мистариъ гьар йигъан, Аллагьдикан дяви ккудубкIувал ккун апIури, дюъйир урхура.

Гюрюшдиъ жямяаьтлугъдин, диндин хайлин вакилар удучIвну гъулхнийи.
РД-йин агьли касарин Советдин председатель Ибрагьим Ибрагьимовди Дагъустандин важиблу месэлйириз бахш дапIнайи чIатху конференция гъабхбан теклиф дивнийи. Дагъустандин Главайи жямяаьтдин вакилин теклиф кьабул гъапIнийи. Серенжемдиъ иштирак хьуз жигьиларин тешкилатарин, муниципалитетарин, дадйирин комитетарин вакилариз, СВО-йин иштиракчйириз теклиф апIиди.

«Жигьилариз саб вахтнара гьякимар кьабулди шулдар. Жигьилар чпихьна артухъ фикир ккун апIрудар, амма гьякьлудар шулу. Жигьиларихъди жигьиларин чIалниинди гафар дапIну ккунду. Гьелбетда, гъи ухьу варидари Палестинайин халкьдихъан дерд зигурахьа. Гьаци вушра, гьамус ухьу тешкил апIру конференцияйиз Палестинайин месэласи, жара месэлйирра адагъну, дурар ачухъди ва дугъривалиинди гьял дапIну ккунду.
Гъи ухьу дюз рякъюъ ахьа. Экономика артмиш апIурахьа, бюджетдиан гъюрайи дакьатар харж апIбан мюгькам гюзчивал гъабхурахьа. Мектебар, бицIидарин багъар тикмиш апIуб давам апIурахьа, тикилишчивалин бизнесдиз кучIал апIрудар деетурадархьа.

Ухьуз марцци гьюлик жикIуз, марцци шид убхъуз ккундухьуз, акв ва газ гьаммишан ади ккундухьуз. Вари думу ляхнар, арайиъ айи месэлйир гьял апIбан жямяаьтлугъ гъавриъ айиган дапIну ккунду», – гъапнийи республикайин Главайи.
Сергей Меликовди конференция тешкил апIбан месэла региондин правительствойиз ва парламентдиз табшурмиш гъапIнийи.