Саб хизандиъ кьюр офицер

 

 

Умгьанат Сулейманова

Украинайин аьтрафариин душмнарихъди вуйи женгариъ заан игитвал улупурайи чвйир Пироварин гьунарарикан вуйи макьала узу дурарин аьхю аба Мягьямед Пировдилан ккебгъуз ккундузуз.

 

Багъри жилариин Германияйин фашизмдихъди вуйи дяви гъябгъюрайиган, агъзрариинди табасаранлуйир ватан уьбхбан женгнаъ учIвнийи. Думу вахтна Табасаран райондиъ ТIивак гъул’ан къар бай сабишв’инди фронтдиз гъягъюру. Гьадрарин арайиъ Мягьямед Пировра ади гъахьну. Дугъу гъуллугъ апIурайи частнаъ айи эскрар Харьков терефназди поезддиъди гъягъюрайиган, душмни рукьан рякъюкк ккивнайи минйир гьяракатназ гъахнийи. Думуган зийнар духьну, Мягьямед Тамбов, Къизил-Орда, Ефремов шагьрарин госпиталариъ сагъламвал къайдайиз хури, дахъну гъахьну. Сагъ гъахьир, думу хъанара Харьков терефназди фронтдиз гъягъюру. Полтава шагьур азад апIбан йивбариъ мугъан ликриз зиян гъабхьнийи. Сифте медсанчастдиз, хъа душв’ан, лик дюбгъна кIури, Москва шагьрин госпитализ гъухнийи. Мягьямед Пиров шубуб вазли госпиталиъ дахъну, хъасин шубубпи группайин инвалидвал тяйин дапIну, гъулаз гьаъру.

Ватандин Аьхю дявдиъ иштирак хьпаз лигну, Мягьямед Пировдиз саб-швнуб медаль тувнийи. Дугъу гьар йисан, 9-пи Майдин машкврин митингариз гъюри, бицIидариз совет халкьди дявдиъ улупу гьунарарикан ктибтуйи.

Ватандин Аьхю дявдиъ абайи фашистар терг гъапIу Харьковдин ругар гъи дугъан гудларира нацистарихьан азад апIура. Му хизандин жили тейфйир ватанпервалин рюгь айидар гъахьну.

Пиров Мягьямед Бахтиярович ва Пиров Рустам Бахтиярович (шиклиъ) – му кьюрид чвйир гъи Украинайиъ гъябгъюрайи спецоперацияйиъ иштирак шула. Дурарин адаш Бахтияр Пировди узуз чан жюрэтлу баярикан гьамцдар мялуматар тувнийи.

«Узуз юкьур велед азуз – шубур бай ва сар риш. Аьхюну кьюрид баяри военный гъуллугъ ктабгъну. Ич аьхю абайин ччвур али Мягьямед мектебди имидитIан военный училищейиз гъягъюрза кIури гъахьну. Сарун, бали чав ктабгъу пише ву кIури, дугъан фикриз къаршувал гъабхьундарич. Мектебра заан аьгъювалариинди ккудубкIну, думу 2012-пи йисан Новосибирскдиъ заан военный училищейин разведкайин факультетдик урхуз кучIвру ва 2017-пи йисан думу ккудубкIуру. Жигьил офицер дишла Феодосияйиъ ВДВ-йин полкнан десантдинна гьюжум апIру дестейин командирди гьаъру. Ва 2022-пи йисан 24-пи февралиан ккебгъну, Херсон ва Херсонский, Николаевский областар азад апIайизкьан, думу чан десте-йихъди гъизгъин женгариъ иштирак гъахьну. Душваъ Мягьямед авгъустдизкьан шули имийи. Зийнар духьну, хайлин вахтна госпиталариъра дахънийи. Сагъ духьну, чан частназ гъафи думу гъуллугънан буйругъ тамам апIуз Сирияйиз гьаъру. Мугъу узкан чаз туву медалар ашкар дарапIуб тIалаб гъапIнийи», – кIура балин адашди.

«Кьюрпи бай Пиров Рустамра, 2015-пи йисан мектеб ккудубкIур, аьхюну гъардаш урхурайи заан вуйи военный училищейиз гъягъюрза кIури, Мягьямед урхурайи училищейик кучIвру. Дугъура разведкайин факультет ккудубкIнийи. 2021-пи йисан Рустам, Мурманский областдин Печенга кIуру шагьриъ ерлемиш дубхьнайи военный частнаъ айтIан разведкайин командирди гьаъру. Му байра гизаф гъати женгариъ иштирак гъахьнийиз. ЦIийина дугъаз Харьковдиъ зийнар шулу, кьюбпи ражари – Рубежное кIуру шагьриъ, хъа шубубпи ражну Авдеевкайиъ лап аьхю зийнар гъахьну. Гьамусяаьт думу, аьхюну лейтенант, эскрарин дестейин командир вуди, Бахмут шагьрин багарихь женгариъ а. Кьюб ражари Кьягьялвалин ордендихъди ва «Дирбаш’вализ лигну» медалихъди лишанлу гъапIну, гьацира дугъаз Жуковдин ва «Женгариъ дирбаш’вал улупбаз лигну» медалар тувну», – ктибтнийи Бахтияр Аьбдукеримовичди.

Саб шакра адарди пуз шулуки, Мягьямед ва Рустам Пироварин дирбаш’валик, чвйири гъазанмиш гъапIу наградйирик, дурарин аьхю абйиринра пай ка. Пироварин аьхю аба, Мягьямед Пирмягьямедович, Ватандин Аьхю дявдин иштиракчи ва хайлин йисари ТIивак гъулан советди гъилиху кас ву, хъа дугъан бай Пиров Аьбдукерим Мягьямедович ТIивак гъулан мектебдиъ хайлин йисари директорвал гъапIу ва математикайин дарсар киври гъилиху РФ-дин лайикьлу мялим ву.

Пироварин хизанди чпин асас вазифаси аргъаж шулайи наслар тербия тувувал гьисаб апIура. Ав, дугъриданра, Рустамди гъи магьа кьюбпи ражари Кьягьялвалин орден гъадабгъна. Мицисдар жигьил кIубан офицерар ихь кьушмарин улихь хьайивал ухьу чарасуз гъалиб хьпан далил ву. Гъит Мягьямед ва Рустам, чпин аьхю аба Мягьямед Пировси, гъалибвал гъадабгъну, кьяляхъ гъюри.