Сечкйирихьна гьязур шула

Гюльнара Мягьямедова

Центральный сечкийин комиссияйи Урусатдин президентдин гъуллугъниина вуйи кандидатар гьисабназ гъадагъну ккудубкIну. Сиягьнаъ 4 кас а: гьамусяаьт Президентди лихурайи Владимир Путин, «ЦIийи инсанар» партияйин председатель, Госдумайин вице-спикер Владислав Даванков, ЛДПР-дин председатель Леонид Слуцкий ва КПРФ-дин терефнаан вуйи кандидат Николай Харитонов.

 

Вари уьлкейиъси, Дагъустандин вари районариъра Президент ктагъбан сечкйирихьна гьязур шула. Думу ляхин Табасаран райондиъ фици кIули гъябгъюраш суал хьади, учу Табасаран райондин ТИК-дин председатель Исамудин Исаевдихьна илтIикIунча.

«2024-пи йисан 15, 16, 17-пи мартди гъягъру РФ-дин Президент ктагъбан сечкйирихьна Табасаран райондиъ гьязурлугвалар ужуди кIули гъягъюра. Райондиъ жиниди сесер тувру 66 участокди ляхин апIиди. Сесер тувру йишвар хатIасузвалин, санитарный къайдйир уьрхбан тIалабариз жаваб тувруси ккабалгнаш, сакьатвал кайи инсанар рягьятди сечкийин участокдиз гъюз шулаш, ахтармишар гъухну.

ТИК-ди ахтармиш апIбан кьяляхъ, сечкийин участокарин паспортар гьязур гъапIну: жиниди сес тувбан бадали айи 66 идарайикан 36 йишв лазим вуйи къайдайиз духьна, хъа 18 йишв расвалин ляхнар духнайи образованиейин ва клубарин идарйириъ ккабалгиди, 12-сан йишваъ расвалин бицIи-бицIи ляхнар духну ккудукIура. Сечкйирин участокариин видеонаблюдение гъабхру камерайи ляхин апIиди: 7 участокдиъ видеонаблюдение ккабалгиди, хъа имбу 59 участокдиъ видеорегистраторар лихиди. Видеонаблюдениейи сечкйир ачухъди гъахбан мумкинвалар тямин апIиди.

Табасаран райондин ругариин, 2024-пи йисан 1-пи январиз вуйи улупбариинди, 35052 сечкичи гьисабназ гъадагъна.
Хул’ан удучIвуз даршлу инвалидариз сесер тувбан мумкинвал чпин хулариъ тешкил апIиди. Хулаъ сес тувбан бадали, сес тувру йигъ улубкьайиз улихьна 10 йигъ ккимиди аьрза дибикIну, ясана участокдин комиссия-йихьна илтIикIну ккунду. Гьацира агьалйирихьан «Госуслуги» порталиан сесер тувуз шулу», – къайд гъапIнийи Исамудин Исаевди.

Гьаму жюрейин суалар хьади учу Хив райондин ТИК-дин председатель Фридман Асваровдихьнара (шиклиъ) илтIикIунча.

«Хив райондиъ Урусатдин Федерацияйин Президент ктагъбан сечкйирихьна гьязурлугар духну ккудукIна гъапишра, хай шул. Райондиъ, 2024-пи йисан 1-пи январиз вуйи улупбариинди, вари 13340 сечкичйир гьисабназ гъадагъна. Хив райондиъ, сесер тувру 35 участок гьязур дапIна.

Хив гъулан 1627-пи участокдиъ ва ЦIийи Фрюгъ гъулан 1622-пи участокдиъ видеонаблюдениейин гъурулуш ляхник кипди. Имбу участокариъ видеорегистраторар хьиди.
ЦIийиваларикан улхуруш, манзилнаъди сесер тувуз мумкинвал а. «Госуслуги» порталиъ регистрация дапIнайи ватандашарихьан чпин хул’ан удудучIвди сес тувуз шулу.
Сечкийин участокариъ сакьат агьалйиризра сесер тувуз вари мумкинвалар арайиз духна. Вахт ккимиди аьрза тувдарихьан чпин хул’ан сес тувуз хьибди.
Вари Урусатдин Федерацияйиъси, Хив райондиъра 15-16-17-пи мартдиъ сечкийин участокари гвачIнинган сяаьт 8-диан хябяхъдин сяаьт 8-дизкьан ляхин апIиди»,

– гъапнийи Фридман Асваровди.

Президент уьлкейиъ варитIан важиблу кас ву. Уьлкейин кIули гъабхурайи политикайин, экономикайин, яшайишдин циркларин гьарсаб месэлайин гъавриъ айи, фагьумлу ва зигьимлу кас айи гьюкумат машгьур ва кьувватлу шулу.

Сечкйир ачухъди ва гьякьлуди кIулиз гъягъбак ухьу варидари умуд киврахьа, уьлкейиъ айи партйир, жямяаьтлугъ кьувватар, хъа иллагьки ихь сечкичйир думу ляхниз ккилигура.