Сергей Меликовди дишагьлийириз пешкешар тувну

Гюльнара Мягьямедова

6-пи мартди Варихалкьарин дишагьлийирин машквран улихь Дагъустандин Глава Сергей Меликовди Республикайин лайикьлударстар дишагьлийириз гьюкуматдин наградйир тувну. Шадлугънан серенжем Дуствалин хулаъ кIули гъубшнийи.

 

Гьаму йисан оденар, медалар, гьюрматнан ччвурар, грамотйир Дагъустандин 42 дишагьлийиз тувну. Дурарин арайиъ гизаф бицIидар тербияламиш гъапIу дадйир, хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ гъийиху эскрарин дадйир ва ачIни гъахьи хупар, культурайин, образованиейин, сагъламвал уьбхбан гъуллугъчйир, илимдин интеллигенцияйин, жямяаьтлугъ тешкилатарин вакилар ва гьацира жара лайикьлу касар айи.

Дагъустандин Главайи дишагьлийир хьадукран машкврахъди тебрик гъапIнийи. «Йиз гъуллугънаъ варитIан узуз хуш вуйи ляхин лайикьлу, чпин гьар йигъандин ляхниинди ихь республика ужитIан ужи апIурайи инсанариз, иллагьки дишагьлийириз, наградйир тувуб вуйиз.
Урусатдин Федерацияйин Президентди 2024-пи йис Хизандин йис вуди мялум дапIна. Гьаци вуйиган, гьюрматлу дадйир, чйир, дишагьлийир, шубар, бабар, гьаму йис ичвуб ву. Учвхьан, наан ашра, гьадушваъ гевюл ачухъ апIуз шулчвухьан, учву хизандин гьар йигъандин гъайгъушнар, бицIидариз тербия тувувал ва эдеблувалин чешне улупувал жвуван гъюнариина гъадабгъурачва», – илтIикIну Сергей Меликов дишагьлийирихьна.

Серенжемдин варитIан багьалу хяларин арайиъ гизаф бицIидар хъайи дадйирра айи. «Хулаъ ургур ва думутIан артухъ бицIидар айиган, дурарикан гьарсарин ккунивалиинди гъайгъу зигуб – мутIан гъагъи зегьмет адар, амма бицIидарин аьлхъюрайи машари ва дурарин хъуркьувалари вари гьархуз гъитру», – къайд гъапIнийи дугъу.
Гьацдар дишагьлийирикан сар I9 велед байвализ гъадагъну, дурариз тербия туврайи Зада Максудова ву. Думу 30 йисандин арайиъ Гуниб райондин Асккан КIегьер гъулаъ мектебдин директорди лихура. Дугъаз чан багъри шубур велед а, хъа I980-пи йисарихъанмина дугъу варждиинакьан жарадарин бицIидар тербияламиш дапIна.
Мадинат Шагьбула-товайи 10 бицIир тербияламиш гъапIну, гьадрарикан миржир байвализ гъадагъдар вуйи.

Дугъан сар бай РД-йин МВД-йиъ лихурайи. Хусуси метлеб айи сабу операцияйиъ дугъаз гъагъи зиян гъабхьнийи. Дадайи, эгер чан бай сагъ гъахьиш, йитим велед байвализ гъадагъну, думу аьхю апIуз гаф тувнийи. Багъри велед чIивиди гъузну, сагъ хьуз хъюгъган, Мадинатди, бедендин шикаст кайи миржир бицIир байвализ гъадагъну, дурар гъюрхну.
Уьлкейин Президентди Федеральный Собраниейиз вуйи Посланиейиъ хусуси метлеб айи дявдин операцияйин иштиракчйириз хулаъ ккилигурайи абйир-бабариз, хупариз, дурарин бицIидариз кюмекнан хил гьачIабккуваликан дупнайибра Дагъустандин Главайи кIваина гъабхнийи.
Мидин кьяляхъ Сергей Меликов дявдин гъуллугънаъ айи баярин дадйириз наградйир тувуз хъюгънийи. Дурарин арайиъ хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ бай гъакIи (йикIбан кьяляхъ Кьягьялвалин орден туву) Мегьрибан Муслимовара а.

Дявдин операцияйин женгариъ жилир дукIну, чаз дубхьнайи дердна хажалат гъибтну, жилирин ляхин давам апIурайи ПатIимат Пайзуллаевайи, багахьлуйириз хъайивалра апIури, илимдин ва жямяаьтлугъ марцци ляхин давам апIура. Думу «Дурари Ватан бадали женг гъабхура» ччвур тувнайи китабдин автор ву.
Дагъустандин Глава Сергей Меликовди къайд гъапIганси, образованиейин, медицинайин, культурайин ва искусствойин, экономикайин жюрбежюр цирклариъ, гьюкуматдин гъуллугъариъ айи хайлин дишагьлийирра гьюрматназ лайикь ву.

Серенжемдиъ чпин баркаллу зегьметниинди Да-гъустан ва Урусат адлу, девлетлу ва кьувватлу апIурайи дишагьлийирин хайлин ччвурар ктухнийи ва дурариз наградйир тувнийи.
Серенжемдин аьхириъ Дагъустандин Главайи вари дишагьлийир сабсан ражари тебрик гъапIнийи ва гьарсаб хизандиъ дишагьлийи чан важиблувал, чахьна гьюрмат гьисс апIуб ккун гъапIнийи.