Табасаран райондиъ волонтерарин жергйир яркьу шула

Наргиз Гюлечова

Йиз макьала Рамазан Аьбдулатиповдин «Дагъустандин жигьилар – республикайин бренд ву» гафариинди ккебгъуз ккундузуз. Гьаци хьузра ву. Гъи республикайин жигьиларин арайиъ чпи апIурайи гьунарариинди саки вари дюн’яйиз машгьур вуйидарра а. Вари дюн’яйиз даршра, уьлкейиз вая республикайиз машгьур духьнайи жигьилар табасаран халкьдин арайиъра рякъюра. Мисал вуди цци республикайиъ сарпир вуди 2 предметдиан ЕГЭ 100 баллариз туву, Табасаран райондин ТIаттил гъулан мектеб ккудубкIу Гьаваханум Мягьямедова улупуз шулу. Яшар думукьан аьхюдар даршра, чав улупу гьунарариинди думу риш республикайин дамагъ гъахьну.

 

Райондиъ гьацдар «гъизилин» жигьилар фукьан вушра а. Гьамци швнуд йис хъади-хъади Табасаран райондин вуйи жигьилари Урусатдин жюрбежюр программйирин конкурсариъ гъалиб шули, грантар гъадагъура. Гъазанмиш гъапIу дакьатарин кюмекниинди чпин проектар гъулариъ уьмриз кечирмиш апIури, гьадушвариъ айи читин меселйир, цIибди вушра, гьял апIуз кюмек тувра.

Улихьнаси Табасаран райондин администрация-йин физический культурайин, спортдин ва жигьиларин ляхнариз лигру управлениейин директор Руслан Керимовдихъди гюрюшмиш гъахьунза.

Дугъан гафариинди, райондиъ, жигьиларин политика артмиш апIбан бадали, жюрбежюр серенжемар гъахура. Йигълан-йигъаз райондиъ волонтерарин, жигьил жямяаьтлугъ касарин кьадарра артухъ шула.

«Сабпи ражари вуди «dobro.ru» сайтдиъ Табасаран райондиан вуйи 300-тIан артухъ волонтерарин регистрация гъапIунча. Му федеральный сайт ву. Гьамусдиз мушваъ райондиан, гьелелиг, регистрация дапIнайидар адайи. Официально вуди регистрация дапIнайи волонтерарин кьадар 300-тIан артухъ ву, хъа дурар ктарди, райондин гьарсаб мектебдиъра, гьарсаб гъулаъра волонтерар айич. Мидланра гъайри, райондиъ Юнармияйин, ТОКС-дин ва «Сарпидарин гьяракат» Урусатдин бицIидарин ва жигьиларин гьяракатнан (РДДМ) гьевескрарра а. Гьадрарра волонтерарси гьисаб апIуз шулу», – кIура Руслан Керимовди.

Йиз сюгьбатчийин гафариинди, райондин волонтерари асас вуди апIурайи ляхин – муниципалитетдиъ кIулиъ гъахру гьарсаб серенжем тешкил апIуз кюмек тувувал ву. Дурари кьюд йигъ ккимидитIан саки вари ляхнар гъахуз кюмек апIури шулу. Хъа серенжем гъябгъру йигъан, гвачIнин ухдитIан хъюгъну, серенжемдин иштиракчйириз, наанди гъягъюруш, рякъ улупуру, жара суалар гьял апIуз кюмек тувру.

Райадминистрацияйин физический культурайин, спортдин ва жигьиларин ляхнариз лигру управлениейин вакилари террориз аькси вуйи темайианра, МВД-йин гъуллугъчйирихъди сатIиди, гъулариъ айи мектебариз гъягъюри, гьадушвариъ урхурайи баяр-шубарихъди гаф-чIал апIури, ляхин гъабхура.

«Райондин МВД-йин гъуллугъчйирихъди аьхиримжи ражари «Интернет-угърийирихьан ихтият йихьай!» акция кIули гъубхунча. Акцияйин дахилнаъди райондин волонтерари, агьалйир гъаврикк ккаъбан бадали, лазим вуйи мялуматар кайи кажар пай гъапIну. Мидланра гъайри, Украинайин аьтрафариин хусуси метлеб айи дявдин операция ккебгъхъан мина, Дагъустандин гьарсаб муниципалитетдиъси, Табасаран райондиъра му гьядисайихъди аьлакьалу, инсанар гъаврикк ккаъбан бадали вуйи жара серенжемарра кIули гъахура. Райондин волонтерарра, учура иштирак духьну, контракт дибикIну эскервалин гъуллугъ апIбакан айи файдайикан инсанариз ктибтбан акцияра кIулиъ гъубхунча.
Цци райондиъ сабпи ражари вуди, Вари дюн’яйин дишагьлийирин йигъан «Дишагьлийириз кюкйир тувай» акцияйиъ инсанар лап разивалиинди иштирак шули гъахьну. Гьацдар ужудар серенжемар гьамусдихъантира гьар йисан кми-кмиди кIули гъахуз планариъ айич», – аьлава гъапIну Руслан Керимовди.