Тахсиркарваларихъди женгнаъ сарпидар

Урусатдиъ гьар йисан 10-пи ноябриъ айтIан ляхнарин органарин гъуллугъчйирин, жикъиди полицияйин Йигъ къайд апIуру. Гьар йигъан къанун уьбхру органарин гъуллугъчйир тахсиркарвалихъди женгнаъ а, шагьрариъ ва районариъ къайда уьбхюб тямин апIури, арайиз гъафи гъалмагълар гьял апIуз дурари ватандашариз кюмек апIура.


Урусатдин МВД-йин тарих Дагъустандихъди мюгькамди аьлакьалу ву. Дагъустандин областдиъ къанун уьбхбан месэлйириз лигру военный губернаторарикан гизаф мялуматар а. Чавчавадзе, Вольский, Тихонов, генерал-майорар Альфтан, полковник Дингизов-Джансах ва гьацдар жарадари Дагъустандиъ къанундин къайда уьбхбахъан паччагьдин улихь жавабдарвал гъабхури гъахьну.

Республикайиъ советарин гьюкум дебккбан кьяляхъ къанун уьбхру органарин – советарин милицияйин цIийи девир ккебгъну. Думу органарин бинайиъ республикайин машгьур деятелар – Д.Къурхмазов, Н.Самурский, М.Атаев, С.Дударов ва жарадар ади гъахьну. 1920-пи йисан 21-пи апрелиъ Дагъустандин ревкомди Керим Мамедбегов Дагъустандин военный комиссарди ва милицияйин начальникди тяйин гъапIнийи. 100 йисандин арайиъ республикайин милицияйи аьхю ва гьядисйирихъди девлетлу рякъ ккадапIну. 2010-пи йисан 11-пи августдихъанмина Дагъустан Республикайиъ айтIан ляхнарин министрди полицияйин генерал-лейтенант Аьбдурашид Мягьямедов лихура.

Ихь полицияйин гъуллугъчйирин ляхин читинуб ва хатIалуб ву. Мисал вуди 29-пи октябриъ Мягьячгъалайин аэропортнаъ гъахьи къайдасузвалар гъадагъурхьа. Мягьячгъалайиз ТельАвивдиан гъюрайи самолетдин пассажирар «маниди кьабул» апIуз гизаф кьадар дагъустанлуйир уч гъахьнийи. Дурарин дестйири, гъюрайидариз ккилигурайи машинар ахтармиш апIури гъахьну, хъасин дурар аэропортдин дараматдиъ архьну, ватанагьлийириз гъягъюз ихтияр адру самолетар дурсру зулиина гъушну. Самолетдин пассажирар дагъустанлуйирихьан самолетдин айитI жин гъахьнийи.

Урусатдин Президент Владимир Путинди къайд гъапIганси, Дагъустандиъ махлукьатлу къайдасузваларин кIулиъ Урусатдин хайир даккни харижи уьлкйириан вуйи башчйир дийигъна. Къанун уьбхру органарин гъуллугъчйир аэропортдиъ гъахьи гьядисйирин шилнаъди сарпидарди дина хъуркьну. Дурари жикъи вахтнан арайиъ гъизгъин духьнайи жигьиларин дестйир сикин гъапIну. Къанунсуз митингдин кIулиъ айидар гъидисну. Къайд апIуб лазим вуки, думу дюшюшариъ полицияйин гъуллугъчйириз зийнарра гъахьну.

Тахсиркарвал – думу къанун чIур апIувал ву. Тахсиркарвалар адру уьлке дюн’яйиъ адар: наан-вуш цIибди, хъа нааш-вуш гизаф. Уьлкейиъ, республикайиъ тахсиркарваларин кьадар цIиб хьувал къанун уьбхру органарин гъабхурайи ляхнин натижа ву. Тахсиркарваларихъди женг гъабхуз ухьуз кюмек туврайи полицияйин гъуллугъчйир чпин пишекарвалин машкврихъди тебрик апIури, дурариз жандин мюгькам сагъвал, гележегдиъ хушбахтлу ва саламат уьмур, ляхниъ заан хъуркьувалар, дюн’яйиъ ислягьвал ккун апIурача.

Редакцияйин коллектив