Увуз дявдиъ алабхъурайи вазиятдиан намуслуди удучIв

Умгьанат Сулейманова

Къафаров Эльдар Аьбдукьадирович. Му кас 2022-пи йисан 24-пи февралихъанмина Украинайиъ гъябгъюрайи хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак шула.

 

Эльдар Къафаров 1981-пи йисан Дагъ. Огни шагьриъ аьхю хизандиъ бабкан гъахьну. Мушваъ 3-пи нумрайин мектеб ккудубкIну, думу Мягьячгъалайиъ Дагъустандин гьюкуматдин педагогвалин университетдиъ урхуз учIвру. Хъасин, заан образование гъадабгъну, Урусатдин армияйиъ эскервалин буржи тамам апIуз гъягъюру. Душв’ан гъафир «Дагъустандин Огни» ТРК-йиъ ляхин апIуру.

Саб бицIи вахтналан думу Волгограддиз кюч шулу ва 2005-пи йислан 2010-пи йисазкьан шагьрин наркотикар ишлетмиш апIувалин зиин гюзчивал гъабхру Управлениейин отделиъ лихуру. Аьхирки Эльдар Къафаров, Ватандин сяргьятар уьбхру частнаъ контракт йибтIну, военный гъуллугънаъ учIвру.

Эльдар Къафаров чпин хизандиъ веледарикан варитIан бицIинур ву. Ихь халкьдин аьдатариинди абйир-бабарихь гъузрур варитIан бицIинур бай шулу, амма гъи Эльдарин адаш Аьбдукьадир Къафаров ялгъузди хулаъ бализ ккилигури дусна. Гьелбетда, абайи баликан тIалаб гъапIнийиш, фу чарйир дагнура, Эльдар дугъан багахь гъузрийи, анжагъ Аьбдукьадири гъапну: «Эльдар, узу узузкьан уьмур хъапIу кас вуза, ва уву, жан бай, узуз дилигди, сифтена-сифте ихь Ватанди яв улихь дивнайи вазифйир намуслувалиинди тамам апIин. Ихь тухумдин ччвур аьйибнакк миккипан, увуз дявдиъ улубкьурайи читин вазиятдиан намусниинди удучIв, йиз бай».
Гьамциб насигьят тувну ва велед Аллагьдиина аманат дапIну, Аьбдукьадир абайи Эльдар рякъ’ин апIуру.

Абайин ва бабан дюъйири веледар хатIа балйири-ккан уьрхюру, кIури шулу. Эльдарин гъи женгарин яцIаъ ади, магьа кьюд йискьан шула. Саб бицIи вахтна чан хизанарихьна дуфну, думу хъана Украинайиз кьяляхъ душна. Узуз, ватандиз дуфнайи эскрихъди гюрюшмиш хьуз мумкинвал гъабхьнийзуз. Амма дугъу, вари душваъ шулайи аьгьвалатнакан хъайи-хъайиси ктибтуз ихтияр адарчуз, гъапнийи. Вушра чпин дявдин гъуллугънакан, фици учв ва дуст эскрар, жвуван жандилан хил алдабгъну, чпи понтонарилан уьлюбхнайи гъядлантина нирин тмуну терефназди яракьар, дявдин машинар, танкар алдаури гъахьнуш, жикъиди ктибтнийи.
– Узу гьамусяаьт понтонный кьушмарин дестейин командирин заместитель вуза. Ва ич вазифа – душмандихьан яракьар ва дявдин машинар уьрхюб ва нирин тму терефназди дурар алдагъуб вуйич. Хъа му ляхин кIули гъабхурайи вахтна гьадмукьан ихтиятвал дапIну ккундуки! Сифте душман увхьан фукьан ярхлади вуш, заварилан йивураш-йивурадарш дилигну, хъасин ляхнихъ хъюгърача. Гизаф хатIалувал айи ляхин ву.

Учу гъахьи йишв варитIан гъизгъин дявйир гъябгъюрайи Херсон вуйич. Гьадму сабпи йигъланмина узу Херсондиъ айир вуза. Дюзди гъапиш, мушван аьгьвалат гъябкъиган, узу кьяляхъ гъюр кIури фикир дайиз. Гизаф хатIа айи дюшюшар алахьунзуз. Саки Херсон азад апIайизкьан, думу дявдин женгариъ ади гъахьунза. Узу саб жерге хатIа-балйириккан азад гъахьихъан, жвуву жвуваз гъапунза: цIийикIултIан бабкан гъахьунва, Эльдар.
Гьамциб гъуллугъ гъабхури, гьамус дюзди 18 ваз вуйиз. Командирари, багарихьди хъанара женгариз гъягъидихьа, гьязур йихьай кIури, хабар тувна. Ав, жилириси, жвуван хушниинди контракт йибтIну, узу йиз Ватанди улихь диву табшуругъар тамам апIурза кIури, гаф тувхъанмина, думу кIулизра адабгъну ккунду. Дявдиз гъушу кас кьяляхъ гъюзра, дяргъюзра мумкин ву. Думу сарун ихь хилиъ айиб дар.

Эльдар Къафаров, гъи ихь Ватанди чан улихь дивнайи вазифйир намуслувалиинди тамам апIбаз лигну, варитIан гъизгъин женгар гъахьи Херсондиъ Жуковдин ва «Дявдин женгариъ дирбаш’вал улупбаз лигну» медалариинди лишанлу дапIна.
Дявдиъ саб вахтнара ужуди даршул. Амма ихь эскрари ухьу дюърюхиш, сарун шли ухьу уьрхидихъа?! Узуз айи мялуматариинди, Дагъ. Огни шагьриъ Къафароварин тухумдиан йицIуртIан артухъ жигьилар гъи хусуси метлеб айи дявдин операция-йиъ иштирак шула.
Ухьу гъи варидари дурариз ва ихь имбу ватанагьлийириз – Ватан бадали жанар фида апIурайи кьягьялариз, дурариз тербия туву абйир-бабариз – кIул ис дапIну, чухсагъул дупну ккунду!