Яв кьисас душмандилан ихь эскрари алдабгъиди

Зубайдат Шябанова
4-пи ва 5-пи сентябриъ Табасаран райондин мектебариъ, гьадушвариъ урхури гъахьи ва Украинайиъ хусуси метлеб айи операцияйиъ чпин уьмур туву эскрарин гьюрматназ кIваин уьрхру тахтйир арццну.

 

Хючна гъулан 2-пи нумрайин лицейин выпускник Шамиль Кьасумовдиз гьюрматнан тахта ачмиш апIру серенжемариъ Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбановра иштирак гъахьну. Думу серенжемариз Шамиль Кьасумовдин адаш Идаят, дада ФатIимат, игитрин уьмрин юлдаш Роксана, веледар Умалат ва Самира, жара багахьлуйир, мектебдиъ урхурайидар, райондин администрацияйин вакилар ва райондин собраниейин депутатар гъафнийи.

«Гьаму лицейиъ гъурху 4 выпускникди Ватан бадали СВО-йин женгариъ чпин жанар тувну. Дурарин арайиъ Шамиль Кьасумовра а. Дугъу, эскрин рякъ кадабгъну, ихь райондин хайлин игитарси, чан хушниинди гьяракатнаъ айи армияйин жергейиз гъушну. Игит баяр тербияламиш гъапIу Шамилин ва имбу гъийиху эксрарин багахьлуйириз башсагълугъвал ккун апIураза», – гъапну чан улхбаъ Мягьямед Къурбановди.

Шамиль Къурбановдин яшар 30 йистIан дайи. Мектебдин кьяляхъ думу армияйиз гъухну, хъасин дугъу контрактдиинди гъуллугъ гъабхури гъахьну. 2021-пи йисан думу гъуллугънаан удучIвуру, хъа СВО-йин гьяракатар ккергъиган ва мобилизация мялум гъапIган, Шамиль чан хушниинди военкоматдиз гъюру. Гвардияйин сержант вуди, Шамиль Кьасумов Каспийскдин флотилияйин гьюлин кьушмарин артиллерияйин частнаъ гъуллугънаъ учIвру. 2023-пи йисан 13-пи июлиъ командирари чпин улихь дивнайи месэла тамам дапIну, али йишв дигиш апIурайи вахтна артиллерияйин колоннайиина душманди гюлле уьлюбхюру. Думу дявдиъ Шамиль игитси гъакIну. Гьюжмиъ игитвал улупбаз лигну, думу чпин командованиейи Кьягьялвалин орден тувбаз улупна.

КIваин уьрхбан тахта ачмиш апIбан кьяляхъ, пашман серенжемдин иштиракчйири тахтайин улихь кюкйир дивну, ва СВО-йиъ гъийиху вари эскрар кIваин апIури, дурарин гьюрматназ ккебехъну гъузбан дакьикьа мялум гъапIну.

Думу йигъари Жулжагъ, Арак, Гурихъ, Хянягъ, Халагъ, Кьюракк, ХустIил, Пилигъ, Вечрикк, Хюряхъ, Цухтигъ, СертIил гъуларин мектебариъра кIваин уьрхбан тахтйир керхнийи.
Пилигъ гъулан мектебдин директор Сергей Рамазановди ич сюгьбатнаъ къайд гъапIганси, дурарин мектебдик СВО-йиъ Херсонский область бадали женгариъ игитси кечмиш гъахьи Мягьямед Камалудинович Шябановдин гьюрмат уьбхбан тахта ачмиш апIру серенжемариз игитрин адаш, I группайин инвалид Камалудин халу ва инвалид дада – Айбика, багахьлуйир ва мирасар, мектебдиъ урхурайидар ва гъулан жямяаьт гъафну

.
«Мягьямеддин бабкан духьну 25 йистIан дайи. Думу гьеле чан хал-хизанкьан ккебгъуз хъуркьундар. Думу гизаф ужур, аькьюллу, аьхюриз гьюрмат айи бай вуйи. Мектебдиъ Мягьямед 9-пи классдин кьяляхъ геологвалинна ахтармишар апIру ляхнарин колледждиз урхуз гъушну. СВО ккебгъруган думу Сибириъ ляхниъ айи. Къайд апIуз ккундузуз, сач гьаму вахтна, гьякьлуди кIуруш 3-пи сентябриъ, учу мектебдиъ дугъан гъардаш, эмдин бай Закир Зиявудинович Шябановдизра кIваин уьрхбан тахта ачмиш гъапIунча. Думура Украинайиъ гъябгъюрайи хусуси метлеб айи операцияйиъ игитси гъакIнийи. Чан гъардаш гъакIивалин кьисас алдабгъуз кьаст ади вуш пуз шулдарзухьан, хъа Мягьямед чан хушниинди СВО-йиз гъушну», – пашман сесниинди жаваб туву директори.

Мягьямед Камалудинович Шяба-новдин гьюрматнан тахта Табасаран райондин гюзчивалинна счетный палатайин председатель Сабир Аьлигаевди, Пилигъ гъулан мектебдин директор Сергей Рамазановди ва Мягьямаддин эм Аьгьмадия Шябановди ачмиш гъапIнийи.

Шиклиъ: Хючна гъулаъ Шамиль Кьасумовдиз думу кIваин уьрхбан тахта ачмиш апIбан серенжемдиъ.