Новость на родном

Гъулан мяишатдин жикъи хабрар

Наргиз Гюлечова   Дюгю Дагъустандин гъулан мяшатдин нежбрар хутIлариъ дюгю убзбахьна гьязур шула. Республикайин гъулан мяишатдин ва ипIру –убхъру сурстарин министерствойин пресс-гъуллугънаан тувнайи мялуматариинди, цци региондиъ 32 агъзуртIан артухъ гектариъ дюгю убзуди. ВаритIан гизаф дюгю гьясил апIурайи муниципалитет Къизлар район ву. Къайд апIуб лазим вуки, ккудубшу йисан региондиъ цIийи рекорд дивну – 155 агъзуртIан артухъ...

Новость на родном

ХутIлариъ хьадукран ляхнар ккергъна

Наргиз Гюлечова Дагъустан Республикайин табиаьтдин гьавйир ужудар вуйивализ лигну, гъулан мяишатдин зегьметкешари, кьюрд-хьад дарпиди, ругдихъди ляхин апIура. Кьюрдун вазари нежбрар асас вуди теплицйириъ мейвйир гьясил апIбиин лихура, хъа хьадукран вазар хъуркьубси, дишлади хутIлар-бистнариъ тумар урзбан ляхнар апIуз хъюгъра.   Региондин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министерствойиан тувнайи мялуматариинди, цци республикайиъ хьадукран вазари 233 агъзур гектар...

Новость на родном

Гъулан мяишатдин натижйир гъивну

Наргиз Гюлечова 12-пи мартди, Дагъустан Республикайин Правительствойин председатель Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовра иштирак духьну, региондин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министерствойин 2023-пи йисандин натижйириз бахш дапIнайи яркьу серенжем кIули гъубшну.   Серенжем ачмиш апIури Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовди къайд гъапIганси, Дагъустандиъ малдарвалин ва набататчивалин цирклариъ гьаму деврин технологйир ишлетмиш апIури, гъулан мяишатдин сурсатар тамамди гьясил апIбак федеральный центри аьхю...

Новость на родном

Хьадукракан яшлуйирин фикрар

Мейлан Нежефов Хьадукар улубкьубси, дигиш шулайи гьавйирихъди инсанарра,чIурдин бязи нахшрарра, ничхрарра, кIулди табиаьтра фурслуди уягъ шулу.   Улихьна йисари ва гьамус хьадукар гъюбахъди аьлакьалу ляхнар-карарикан, гвачIин-хябяхънакан чпин фикрар ачухъ апIуб ккун апIури, узу Хив райондин гъуларин агъсакъларихьна илтIикIнийза. Май Исмяилова, Асккан Яракк гъулан агьали, 69 йис: «Гьамусси дарди ич вахтари дишагьлийири хьадукар улубкьайиз йигъар ккимиди,...

Новость на родном

Мал-къарайиз рубар йивура

Мейлан Нежефов Гьаму йигъари Хив райондин ветеринарный управлениейи мал-къарайиз ящур уьзриз аькси вуйи рубар йивбан серенжем кIули гъубхну.   – Гьамусяаьт мал-къарайиз ящур уьзриз аькси рубар йивурача. Му дармникан ккудубзурайи никкдиз, ясана убккурайибдин йиккуз саб хатIара адар. Малар, марччар хянаъ имиди, гьарубдин чан улупнайи вахт гъидипури, 1-пи апрели лиж адапIайиз, ифйир адагъбан, сибирин язва, бруцеллёз,...

Новость на родном

Бамбаг, гиниб, шарш…

Наргиз Гюлечова Дагъустан Республикайин гъулан мяишатдин цирклиъ цIийивалар тIаъбан бадали, илмин вакилари хайлин ляхнар гъахура. Мисал вуди малдарвалин циркил гъадабгъиш, Гъулан мяишатдин илмарин федералин центрин (ФАНЦ) кIулиъ айирин вазифйир тамам апIурайи Нариман Ниматуллаевди «Табасарандин нурар» газатдиз туву мялуматариинди, циркил цIийи ва дидин ери за апIбаъ табии дару жюрейиинди тумламиш апIували асас роль гъабхура.   «Цци,...

Новость на родном

Жямяаьтдихьна гьюрмат айирихьна чахьнара гьюрмат шул

Умганат Сулейманова Дагъустандиъ тIумутIчивал республикайин экономикайиз заан гъазанжар хурайи гъулан мяишатдин циркил вуйиб варидариз аьгъяхьуз. Аьхиримжи йисари республикайин тIумутIчйир ужудар бегьерар гъадагъури, советарин вахтарин улупбарихьна багахь шула. Гьелбетда, дицисдар натижйир гъазанмиш апIбан бадали, тIумтIарин багъларигъ бегьер уч дапIну, сацIиб вахтналан, чвлин вазарианмина гъюру йисандин бегьер бадали женгнаъ учIвну ккунду.   Гьаму шиклик учвуз рякьюрайидар Дербент...

Новость на родном

Гъулан мяишатдин жикъи хабрар

Наргиз Гюлечова Студентарихъди министр гюрюшмиш гъахьну Дагъустандин Огни шагьриъ айи гъулан мяишатдин пишекрар гьязур апIурайи колледждиз РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министр Мухтарбий Аджеков гъафну. Колледжди Кьибла Дагъустандин гъулан мяишатдин аьхю карханйирихъди ляхин гъабхура. Душваъ урхурайи студентар, пишекарвалин аьгъювалар яркьу апIбахъди сабси, зегьмет зигбан тажрубайихъдира таниш шула. Гъи думу мяишатариъ 50-75 агъзур манат маважиб...

Новость на родном

Гамшарин жинсар цIийи алауз кка

Наргиз Гюлечова Гъулан мяишатдин цирклари артмиш’вал, гьясил апIурайи сурсатарин ери ва уьмуми натижйир за апIбан бадали, гъи илимдин хъуркьувалар жанлуди ишлетмиш апIура. Дагъустандиъ, мисалназ, йислан-йисаз малдарвалин циркил улихьна гъабхуз цIийи жинсар арайиз хпан бадали, республикайиъ айи Гъулан мяишатдин илмарин федералин центрин (ФАНЦ) гъуллугъчйири аьхю зегьмет зигура.   Улихьна йигъари Дагъустан Республикайин гъулан мяишатдин цирклариъ аьлимарин...

Новость на родном

Табиаьтдин утканвал уьбхюра

Гюльнара Мягьямедова Инсаният табиаьтдин саб пай вушра, ухьу йислан-йисаз табиаьтдихьан ярхла шулахьа. Хулар тикмиш апIури, хуларилан бару илтIибкIури, бардин гъирагъдиъ айибдиз фикир туврадархьа. Ухьу табиаьтдихьан фукьан ярхла шулашра, инсандихьан табиаьтдин нази-ниъматар дарди яшамиш хьуз шулдар. Туризм гьяракатниинди артмиш шулайивали йиз гафар тасдикь апIура. Аьхиримжи йисари агьалйир табиаьтдин уткан йишвар гюзет апIуз, улихьна чпиз таниш дару...