Новость на родном

Шамиль Къазиевдин 80 йис къайд гъапIну

Зубайдат Шябанова 1-пи апрели Табасаран райондиъ Табасарандин ва Дагъустандин машгьур шаир Шамиль Къазиев бабкан духьну 80 йис хьпаз тялукь дапIнайи серенжем кIули гъубшну.   Серенжемариъ Табасаран райондин главайин заместитель Заур Мусаев, Табасаран секцияйин регьбер Сувайнат Кюребегова кIулиъ ади Дагъустандин писателарин союздин десте, «Ппази» журналин редактор Феруза Ражабова, Мягьячгъалайиъ айи табасаран халкьдин агьли касарин советдин председатель...

Новость на родном

«ЙибкIруб дар яв ччвур, Сулейман…»

Цци дагъустан литературайин классик СтIал Сулеймандин бабкан духьну 155 йис шула. Республикайиъ му юбилейиз бахш вуди жюрбежюр мяракйир ва серенжемар гъахура. Дурарикан гизафдар мектебариъ ва культурайин идарйириъ кIули гъягъиди. Табасаран чIал ва литература киврайи мялимариз кюмек вуди гьаму Литературайин маш табасаран шаирари СтIал Сулеймандиз бахш вуди гъидикIу шиърарикан дюзмиш гъапIунча. Шиърарин орфография дигиш дарапIди туврача....

Новость на родном

Магомед Ризаханов. Штрихи к портрету юбиляра

Гюлахмед Маллалиев Магомед Ахмедпашаевич Ризаханов не нуждается в представлении. Его хорошо знают не только земляки-табасараны, но и широкая общественность республики как патриота и общественника, члена Совета старейшин при главе Дагестана. Доктор физико-математических наук, профессор Ризаханов – человек, известный и в научной среде России и за рубежом – как талантливый ученый, автор многих изобретений в области...

Новость на родном

Юбилейихъди тебрик

23-пи феврали ихь халкьдин машгьур вакил, бажаранлу аьлим, тарихи илмарин доктор, гъайгъудар юкIв айи жямяаьтлугъ кас, Табасаран райондин гьюрматлу агьали Мягьямед Гьясановдин 85 йис шула. Ихь аьлимди илмин цирклиъ гъазанмиш гъапIу ччвурар ва хъуркьувалар ктухуз хъюгъиш, гизаф йишв ва вахт лазим шулу. Хъа саб якьинди ва шаксузди тасдикь апIуз шулу – Хюрик гъулан агьали ва...

Новость на родном

Дугъаз гъира чухсагъул кIура

Умгьанат Сулейманова Инсандин уьмур ккадау йисариинди ваъ, хъа дугъу гъапIу ужувлан ляхнариинди ебцуру, кIури шулу ихь аьхюдари. Гьаму уьлчмейиинди ебцуруш, машгьур Мирзабег Багъичев гизаф ярхи уьмрин эйси ву. Цци 23-пи феврали, думу бабкан духьну, 100 йис тамам шула. Дугъан ччвур табасаран тарихдиъ гьаммишандиз гъубзди. Мирзабег Багъичев Хив райндиъ Заан Ярккарин гъулаъ нежбрин хизандиъ бабкан гъахьну....

Новость на родном

35 йис тамам хьпаз бахш гъапIну

Гюльнара Мягьямедова Февралин 14-пи йигъан Мягьячгъалайиъ Гъумугъарин театрин дараматдиъ Афгъанистандиан ихь советарин эскрар адаъну 35 йис тамам хьпаз бахш дапIнайи серенжем кIули гъубшну. Серенжем Дагъустандин Правительствойин председателин сарпи заместитель Рамазан Жяфаровди ачмиш гъапIнийи. Дугъу чан улхбаъ къайд гъапIганси, ихь эскрари ва офицерари Ватандин сяргьятарин хатIасузвал уьбхюри, Афгъанистандин халкьдиз экономикайин ва рягьимлувалин кюмек туври, чпин буржи...

Новость на родном

Малик Гьясановдин рюгьяриз бахш вуйи серенжем гъабхьну

Наргиз Гюлечова 23-пи ноябриъ Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Дагъустандин гьюкуматдин педагогвалин университетдиъ «Дагъустан – фольклоринна литературайин поэзияйин саб вуйи майдан» ччвур тувнайи, региондин илимдинна таржумайин конференция гъабхьну. Думу конференция табасаран халкьдин фольклорин илимдар, Дагъустандин ла-йикьлу мялим, зегьметнан ветеран, РД-йин гьюкуматдин премияйин лауреат Малик Гьясанов бабкан духьну 85 йисаз лигну, дугъан гьюрмат уьбхюри, ДГПУ-йин дагъустан филологияйин...

Новость на родном

Машгьур аьлим кIваин уьрхюри

(Къ. К. Къурбанов бабкан духьну 90 йисаз) Шарафудин Дашдемиров Гъийин йигъан жвуван багъри чIал ахтармиш апIуб, дидин хазнайиъ айикьан гафар, иллагьки чIалнаан адахьурайидар, гьар са-саб гавагьирарси уьрхюри, чIалнан девлетлувал дудрубгруси кми-кмиди ишлетмиш апIуб, шлукьан гизаф ва яркьуди либхури, бабан чIал цIалцIам апIуб кьадар адрукьан важиблу, аькьюллу ва жавабдар ляхин ву. Халкьдин савадлувал артухъ шули, чIал...