Новость на родном

БицIидарин тятIилар хатIасуздар апIурхьа

Гюльнара Мягьямедова Мектебариъ урхурайидарин абйир-бабарихъди собранйир гъахуб ихь образованиейин гъурулушдиъ айи аьдат ву. Дурар гъахбан метлеб аьгъювалар ва тербия тувбан ляхин тешкил апIбаъ мектебдинна хизандин арайиъ аьлакьа уьбхюб, мектебдиъ айи къайдйирикан ва тIалабарикан абйир-бабариз мялуматар тувуб ву. Классдин руководители чахь урхурайидарин абйир-бабарихъди йисандин арайиъ 4-5 собрание гъахури шлу. Мидлан савайи, директорин тешкиллувалииндира мектебдиъ урхурайидарин абйир-бабарин...

Новость на родном

ВаритIан ужур тербиячи

Зубайдат Шябанова Гьаму йигъари Табасаран райондин ТIаттил гъулан «ДеккучIимир» бицIидарин багъдин бинайиин Вариурусатдин пишекарвалин устадвал тасдикь апIру «ВаритIан ужур тербиячи — 2024» конкурсдин муниципальный ятаб кIули гъубшну.     Гьаму йисан конкурсдиъ гъалибвал бадали талитариз райондин мектебдиз улихьна вуйи образованиейин 6 идарайин тербиячйир удучIвну. Дурари педагогикайин ляхнин жюрбежюр цирклариан чпин аьгъювалар ва мумкинвалар улупну ва...

Новость на родном

Художествойинна графикайин факультетдиъ гьаз табасаранари урхурадар?

Наргиз Гюлечова Халкьдин кьимат адру ирс вуйи милли сяняаьткарвалар артмиш апIурайи касарин кьадар гъи лап цIиб дубхьна. Педагогвалин илмарин кандидат, Табасаран райондин Хюрикк гъул’ан вуйи Гюльпери Гьямзатова табасаран халкьдин сяняаьт – халачачивал – уьбхбан зиин аьхю зегьмет зигури, гьаддихъди сабси жара миллетарин сяняаьткарвалихьнара гьюрматниинди янашмиш шули лихурайи кас ву. Думу Дагъустандин государствойин педагогвалин университетдин художествойинна...

Новость на родном

Акцияйин шилнаъди

Мейлан Нежефов РД-йин кIулиъ айи Сергей Меликовдин къарарниинди республикайиъ «Багъри мектебдиз пешкеш апIин» кIуру акция кIули гъябгъюра.   Тешкил дапIнайи акцияйин гьякьнаан Хив районра гъирагъдиъ гъубзнадар. Гьаци гьаму йигъари акцияйин шилнаъди РД-йин Халкьдин Собраниейин Дагъустандин Главайин вари ихтиярар айи вакил Нюсрет Уьмаровди багъри ГъуштIларин кьялан мектебдиз «кIубан колонка» багъиш гъапIнийи. Хъа дугъан кьяляхъ нубат гъадабгъури,...

Новость на родном

Дербентдиъ Кьибла Дагъустандин отличникарин слет кIули гъябгъиди

14 апрели Дербент шагьриъ Кьибла Дагъустандин мектебарин 11-пи классариъ заан кьиматариз урхурайи баяр-шубарин слет хьибди. Серенжем «Кьибла Дагъустандин жигьиларин союз» ДРОО-йи меценат, жямяаьтлугъ кас ва политик Мамед Абасовдин пулин дакьатарихъ кIули гъабхиди. Слет гъабхурайи вахтна урхбаъ тафавутлу гъахьи баяр-шубар кьиматлу пешкешарихъди ва пулин премйирихъди лишанлу апIиди. Тешкилатчйирин гафариинди, слетдиъ Кьибла Дагъустандин 10 райондин – Агъул,...

Новость на родном

Сохранение и развитие родных языков и культур

  (проблемы и пути их решения) Дагестан – исторически многонациональная, поликультурная республика, представляющая собой специфическую мозаику исторически сложившихся национальных культур, традиций и обычаев. Здесь на относительно небольшой площади земли функционируют более 30 языков с многочисленными формами их существования, в том числе диалектами, говорами и наречиями. Сегодня одной из глобальных задач российской политики являетсяобъединение всех народов...

Новость на родном

Цалак цIийи багъ ибтди

Зубайдат Шябанова Гъябгъюрайи йисан Табасаран райондин Хючна гъулаъ Цалак микрарайондин асас кючйирикан сабдиъ цIийи бицIи багъ ибтуз планламиш дапIна. Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбановди къайд гъапIганси, Ражабовдин ччвурнахъ хъайи кючейин багахь ерлешмиш дубхьнайи спортдин майдандин гъвалахъ ибтрайи цIийи багъдиз дакьатар «Шагьрин аьтрафар гъулайвалиинди ккабалгувал» федералин проектдиан жара апIиди. Багъ ибтайиз вуйи гьязурлуг’валин ляхнар ерли бюджетдин...

Новость на родном

Мялимар а, сяътар адар

Зубайдат Шябанова Гьар йисан 21-пи феврали Варихалкьарин бабан чIаларин йигъ къайд апIура. Му йигъаз тялукь вуди, мектебариъ милли чIаларин мялимари урхурайидарихъди мектебдин бинайиин жюрбежюр серенжемар ва ачухъ дарсар тешкил апIури шулу. Гьяйифки, гъи бабан чIалар зяиф шулайиб саризра жиниб дар. Му аьгьвалатнаъ бабан чIалар киврайи мялимари фици ляхин апIураш, гъи мектебариъ табасаран чIалнан ва литературайин...

Новость на родном

Йиз уьмриъ сабпи имтигьян

Мейлан Нежефов Вари Урусатдиъси, Хив райондиъра 2024-пи йисан 14-пи февралиъ 251 выпускникди чпин уьмриъ сабпи имтигьян тувну. Имтигьяндиз дахил шулайи юкьуб табшуругъдикан гьарсабдиз 15-16 дакьикьа улупна. Вари табшуругъар дюзди гьял гъапIиш, 20 балл гъазанмиш апIуз шулу. Хъа зачёт гъадабгъбаз 10 баллра чIяаьн шула.   Чпи имтигьян фици тувнуш ахтармиш апIури, узу райондин мектебариъ урхурайи выпускникарихьна...

Новость на родном

Мялимдин ва насигьятчийин йисандин натижйир гъивну

Гюлягьмад Маллялиев 31-пи январиъ Каспийск шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи Республикайин образованиейин центриъ (РЦО) РД-йин Главайин гъвалахъ хъайи образованиейинна илимдин Совет кIули гъубшнийи.   Му важиблу серенжемдиз республикайин вари районарин мектебариан ва образованиейин управленйириан делегацйир, республикайин вузарин ректорар ва ссузарин кIулиъ айидар, муниципалитетарин главйир, РД-йин образованиейиинна илимдин министерствойин, РД-йин Правительствойин ва Халкьдин Собраниейин вакилар уч гъахьнийи. Совет...