Новость на родном

Наана гьялакди вучва?

Гюльнара Мягьямедова Умгьанат Сулейманова   2024-пи йисан сабпи шубуб вазлин муддатнаъ Дагъустан Республикайиъ рякъюнна транспортдин 299 хатIалу дюшюш гьисабназ гъадагъна. Думу аварйириъ 70 кас гъийихну, 402 касдиз зийнар гъахьну. Мидин гьякьнаан МВД-йин РД-йиъ айи Госавтоинспекцияйин управлениейин начальник, полицияйин полковник Александр Шалагинди республикайин СМИ-йин вакиларихъди вуйи пресс-конференцияйиъ гъапнийи.   Шалагиндин гафариинди, гъубшу йисандин тялукь вахтнахь тевиган,...

Новость на родном

Ушварин машквар мубарак ибшри!

Гьюрматлу мусурман чвйир ва чйир! Магьа ихь гирами Рамазандин вазра аьхирихъна гъафну. Учу учву улубкьнайи машкврихъди кIваантIан мубарак апIурача. Гъит Аллагьу Тяаьлайи ухьу гъидису ушвар, гъапIу гъудгнар, дюъйир, туву садакьйир, ихь ужудар ляхнар ва ниятар кьабул апIри. Фукьан ухьу гьяйифар гъизигишра, ккудудукIру ужувлари абцIнайи гьаму йисандин гирами Рамазандин вазра гъубшну. Ихь ккуни вуйи Пайгъамбри (с.аь.в.)...

Новость на родном

«Ужудар ляхнар апIбаъ сар-сарин улихь йихьай»

Гюльнара Мягьямедова   Шубуб диндин шагьриъ – аьхю мажлис Дагъустандиъ Рамазандин ваз улубкьиган сатIиди ушв гьибтбан мажлисар – дурариз ифтар кIури аьдатнаъ абхъна – кIули гъахури, магьа 10 йис шула. Му баркаван аьдат республикайин главади Рамазан Аьбдулатипов айиган, ккебгънийи, ва дугъан кьяляхъ Дагъустандин кIулиъ гъахьидарира думу давам апIура. Йиз фикриан, му гизаф ужуб ляхин ву,...

Новость на родном

Культура зяиф апIурайир фуж ву?

Зубайдат Шябанова Гъубшу вазлин аьхирариъ, уьлкейиъ Культурайин гъуллугъчийин йигъ къайд апIурайган, узу ихь культурайик чан пай киври, табасаран эстрада артмиш апIбаъ аьхиримжи вахтари лайикьлу зегьмет зигурайи артист аш, ахтармиш апIуз хъюгъюнза. Узу саб фикрихънара дяргъюрайган, швнур-сар касдихьан гьерхбар гъухнийза, ва сабдин гъавриъ гъахьунзу: ихь культура артмиш шуладар. Аьксина, гъийин деврин артистар себеб вуди, думу имбубсан...

Новость на родном

Мягьячгъалайиъ табасаран дишагьлийирин ифтар гъабхьну

Гюльнара Мягьямедова Гъубшу жвуми йигъан, 5-пи апрели Мягьячгъалайиъ шадлугънан серенжемар гъахру «Королевский дворец» залиъ табасаран дишагьлийириз вуйи лавландин ушв гьибтувалин аьхю мажлис-ифтар кIули гъубшнийи.     Серенжемдиз вахт ккимиди гьязур хьуз хъюгънийи. Мицисдар мяракйир гъахруган, хайлин харжар апIуб алабхъуру. Гьаддиз тешкиллувалин вари ляхнар республикайин муфтиятдиан Табасаран ва Хив районариан вуйи Фатима Аьлиевайиз ва Хадижат Аьбдурягьмановайиз...

Новость на родном

Увуз ягъур ибшри, гирами ваз!

Гюльнара Мягьямедова Рамазандин ваз мусурмнариз варитIан гирами ваз ву. Думу вазлин ужудар аьдатарикан саб багахьлуйириз, гъуншйириз, касибвал кайи инсанариз ушв дибиснайи йигъан ригъ алабхъбан кьяляхъ ушв гьибтуз теклиф апIуб ву. Му ислам диндиъ савабнан ляхин ву. Гьаддиз уьлкейин гизаф йишвариъ миллетар ва халкьар сатIи апIру ифтарар гъахура.   Апрелин 6-пи йигъан Дербентдиъ Низами Гянжявийин ччвурнахъ...

Новость на родном

Хьадукран призыв ккебгъна

  Гюльнара Мягьямедова, Мейлан Нежефов Урусатдиъ апрелин 1-пи йигъан хьадукран призыв ккебгъну. 2024-пи йисан 1-пи апрелилан июлин 15-пи йигъазкьан 150 агъзур жигьил баяриз Урусатдин яракьлу кьувватарин жергйириъ гъуллугъ гъабхуз дих апIиди. Гьадму кьадарнакан 4 агъзуриинакьан ватандашар Дагъустан республика-йиан ву.   3-пи апрели «Дагестанская правда» газатдин конференцйир гъахру залиъ Дагъустан Республикайин военный комиссар Дайтбег Мустафаевди мялуматарин...

Новость на родном

Гьяждиз ликри гъягъюра

Наргиз Гюлечова Гьаму йигъари махлукьатлу хабрариан мялум гъабхьиганси, Каспийск шагьрин агьали Рашид Ражабов, мусурман касдиин али буржи тамам апIбан бадали, Меккайин гирами ругариина гьяждиз гъягъюз кIури, ушвра дибисну, кьял’ин 35 килойин гъагънан ипIру сурсатар ва алабхьру палтар айи чантара алди, ликри рякъюъ учIвна. Узу Рашиддихьан мялуматар гъадагъруган, дугъан рякъюъ учIвну 6-пи йигъ вуйи. Ич сюгьбатнаъ...

Новость на родном

Мюгькам хизан ватандин кьувват ву

Зубайдат Шябанова Газатдин редакцияйин табшуругъ тамам апIури, Хизандин йисси мялум дапIнайи 2024-пи йисан шлубкьан ихь агьли, дявдин ва зегьметнан ветеранарикан, уьлкейин ва республикайин артмиш’валик чпин баркаллу пай киву ватандаш дишагьлийирикан бикIбан бадали, учу Хив ва Табасаран районариъ дицисдар дишагьлийир агуз хъюгъюнча. Гъурху ахтармишариъ мюгьтал ва рази гъапIуб гьадму вуки, Табасарандин саки гьарсаб гъулаъ, гьарсаб хизандиъ...

Новость на родном

Террористарин шил Дагъустандиъ гъибихъну

Гюльнара Мягьямедова 31-пи мартдин гвачIнин ухди Дагъустандин кьюб шагьриъ террориз аькси операция гъабхурайиваликан мялум гъапIнийи. Мягьячгъалайиъ ва Каспийскдиъ гизаф квартирйир ккайи хулариъ боевикар ади гъахьну. ХатIайихьан уьрхбан бадали, багарихь хьайи хулариан инсанар хатIасуз йишвариз адаънийи.   СМИ-йи туврайи мялуматариинди, Мягьячгъалайиъ хусуси метлеб айи операция Шеболдаевдин ччвурнахъ хъайи кючейиъ гъубшнийи. Душваъ тахсир кипнайи кьюр кас ил-ишрат,...